שלחו לחבר

הבהרות חשובות בנושא בחינות - Important notices about exams

סטודנטים יקרים,

רשויות המשמעת לסטודנטים רואות בחומרה הפרות משמעת כמוגדר בתקנון המשמעת לסטודנטים.

סטודנטים שיורשעו בוועדת משמעת בגין עבירות משמעת כגון: החזקת חומר אסור, הונאה בבחינה, העתקה בבחינה, סיוע לחבר בבחינה וכד', יוענשו בחומרה.

דוגמאות להפרות משמעת ולענישה ניתן לראות באתר המזכירות האקדמית.

אנא שמרו על טוהר הבחינות ועל כבודכם.

בהצלחה בבחינות

תאריך עדכון אחרון : 01/02/2021