שלחו לחבר

הודעה חשובה של ועדת משמעת


סטודנטים יקרים,

תקופה זו מאתגרת את כולנו בין היתר גם בנושאי ניהול המבחנים והמטלות אותן אתם נדרשים להגיש.
האוניברסיטה משקיעה מאמצים רבים בכדי לסייע לכם לעבור את תקופת הבחינות באופן מיטבי, תוך היבחנות בסביבה שקטה ונוחה, ולאפשר קיום מבחנים הוגנים לכלל הסטודנטים ושיקוף מיטבי של ידיעותיכם. מערכת הבחינות החדשה של Tomax נועדה להבטיח זאת.

רשויות המשמעת של האוניברסיטה פועלות בימים אלה ביתר שאת, כדי לשמור על יושרה אקדמית ועל טוהר הבחינות.

אנו מבקשים להדגיש כי כל ניסיון לפגוע בניהול מערכת הבחינות, או כל מעורבות אחרת בניסיונות אלה, יחשבו כעבירת משמעת חמורה שתטופל בוועדת משמעת.

הרשעה משמעתית עלולה לגרור ענישה מרבית עד כדי הרחקה מהלימודים באוניברסיטה.

שמרו על כבודכם, הקפידו להתנהל ביושרה תוך הקפדה על טוהר הבחינות, ואל תסכנו את התואר האקדמי שלכם.


Dear Students,

This period is a challenging one for all of us, including administration of exams and assignments you are to submit. Bar-Ilan University is expending much energy and effort to help you all get through the final exam period as best as possible, allowing you to be tested in a quiet and comfortable environment, and to allow fair exams for all students that will optimally reflect the knowledge you have acquired. The new Tomax platform is designed to guarantee this.

Bar-Ilan’s disciplinary authorities are acting to preserve academic and exam integrity, especially during these times.

We would like to stress that any attempt to harm exam management, or any involvement in such attempts, shall be considered a severe disciplinary violation and will be handled by the Disciplinary Committee.

A disciplinary conviction may result in a maximal punishment of suspension from studies at Bar-Ilan University.

Maintain your own honor and act honestly while preserving exam integrity. Don’t put your academic degree at risk.

תאריך עדכון אחרון : 02/02/2021