שלחו לחבר

הודעת ועדת משמעת לסטודנטים עם סיום סמסטר ב' תשפ"א

בס"ד, ‏‏‏‏י"ט תמוז תשפ"א

‏‏‏29 יוני 2021

סטודנטים יקרים,

עם סיומו של הסמסטר השני לשנת הלימודים תשפ"א, ובפתחה של תקופת מבחנים אשר חוזרת ברובה למתכונת פרונטלית, אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בבחינות ובעבודות אותן אתם מגישים.

טוהר הבחינה וטוהר המידות בהגשת עבודות מקוריות, הוא הבסיס עליו מושתת רעיון האקדמיה, והוא קודם כל המראה האישית שלכם כאנשים ישרים.  גם בימים אלו, של לימודים במתכונת משולבת פרונטלית ומקוונת, ברצוננו להדגיש בפניכם חלק מהתקנות האקדמיות המבוססות על ערכים מרכזיים אלה:

  1. הגשת עבודות - כל עבודה המוגשת במסגרת הלימודים באוניברסיטה, תוגש דרך מערכת ה-Moodle (או מערכת מאובטחת אחרת ע"פ הנחיית המרצה). חובה עליכם לחתום על טופס הצהרת מקוריות עבודה, אשר יהיה מלווה לכל מטלה ו/או עבודה שתוגש. יש להקפיד על מקוריות העבודה ועל ביצוע עצמאי שלה. אין להגיש עבודה מועתקת, אפילו בחלקה, ממקור אחר, כולל מהאינטרנט. אין להגיש עבודות קנויות או עבודות שנכתבו בעבורכם על ידי גורם שלישי. אין למכור עבודות. במקרה של ציטוט, יש לפעול על פי המפורט בהנחיות הציטוט האקדמי באתר מערך הספריות והמידע. ראוי לציין כי הגשת עבודה שאיננה מקורית עלולה להוביל לענישה חמורה, החל מפסילת הקורס ועד להרחקה מהאוניברסיטה לצמיתות.
  2. טוהר הבחינות – בסעיף זה נתייחס לטוהר הבחינות הן בזמנים הרגילים (שלא בתקופת הקורונה), והן בזמן קורונה.

זכרו, בחינות שנעשות ביושר ובהגינות נותנות תוקף ומעצימות את התואר שלכם מבחינה מקצועית וערכית.

  • בבחינות רגילות בקמפוס – יש להקפיד הקפדה יתרה על טוהר הבחינות. הקפדה זאת כוללת ציות מוחלט להוראות הבחינה בהתאם להנחיות המרצים והמשגיחים בבחינה. אין להכניס לבחינה חומר עזר מעבר למה שהותר במפורש על ידי המרצה בקורס. במהלך הבחינה, אין להחזיק ברשותכם, או בהישג ידכם, מכשיר טלפון נייד (גם אם הוא כבוי), או כל מכשיר אלקטרוני חכם אחר (כגון שעון חכם). אנא הקפידו על הוראה זאת ותמנעו מאי נעימות. בכוונת הוועדה לאמץ את הוראת סנאט האוניברסיטה ככתבה וכלשונה והקורס יפסל ללא כל דיון. היציאה לשירותים במהלך הבחינה מותרת בהתאם לנהלים ובליווי של משגיח/ה.
  • בחינות מקוונות בזמן קורונה –בתקופת הקורונה הנהלים מותאמים לתנאי בחינות מקוונות כפי שמתפרסם מעת לעת. באופן כללי בתחילתה של בחינה מתוקשבת עליכם לחתום על טופס הצהרת יושרה בעת כתיבת בחינה מקוונת ומצולמת. חל איסור חמור להשתמש בחומר אסור, או לגשת לאתרי רשת שלא הותרו לשימוש במפורש. נהלי הבחינות מתעדכנים מעת לעת. אנא הקפידו לשמור על הכללים.
  • אנא זכרו, המשגיחים עושים את עבודתם נאמנה ובהתאם לחוקי האוניברסיטה. צייתו להוראותיהם, כבדו אותם ושתפו איתם פעולה.
  1. התנהגות מכבדת - יש לנהוג בכבוד כלפי כל אדם: סטודנט, עובד או מרצה. כל צורה של אלימות, פיזית או מילולית, כלפיי כל סטודנטית או סטודנט או כלפי מי מעובדי האוניברסיטה, הן מהסגל האקדמי, הן מהסגל המנהלי, והן מנותני השרות השונים יטופלו בוועדת משמעת. הטרדות מיניות יטופלו בחומרה יתרה.

בשנה החולפת ועדת משמעת נאלצה לדון במספר לא מבוטל של תלונות על טוהר הבחינות והפרת נהלי בחינה. המגמה של הוועדה היא להחמיר בענישה במקרים בהם התלונה נמצאת מוצדקת. דוגמאות להרשעות ועונשים מהעת האחרונה ניתן לראות באתר המזכירות האקדמית.

אנא עשו כל מאמץ להימנע מאי-הנעימות שבהגעה לדיון בפני ועדת המשמעת. השמירה על כבודכם ועל כבוד זולתכם היא חובתכם ובאחריותכם!

 

ועדת המשמעת פועלת על פי תקנון המשמעת.

אנו מאחלים לכולכם הצלחה רבה בלימודים ובכל עיסוקיכם.

 

המזכירות האקדמית                                                                              יו"ר ועדת משמעת

תאריך עדכון אחרון : 29/06/2021