שלחו לחבר

הודעת ועדת משמעת לסטודנטים לקראת בחינות סמסטר א' תשפ"ב

בס"ד, ‏‏‏‏ז' שבט תשפ"ב
‏‏09 ינואר 2022

סטודנטים יקרים,

הסמסטר ראשון של שנת הלימודים תשפ"ב נפתח בתקווה לחזרה מהירה לשגרת לימודים פרונטלית. יחד עם זאת, נכון לימים אלו, הבחינות המתוכננות לסמסטר ב' יתקיימו ברובן במתכונת מקוונת. אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בבחינות ובעבודות אותן אתם מגישים.

טוהר הבחינה וטוהר המידות בהגשת בחינות ועבודות מקוריות, הוא הבסיס עליו מושתת רעיון האקדמיה, הוא קודם כל המראה האישית שלכם כאנשים ישרים. גם בימים אלו, של לימודים במתכונת משולבת פרונטלית ומקוונת, ברצוננו להדגיש בפניכם חלק מהתקנות האקדמיות המבוססות על ערכים מרכזיים אלה:

  1. הגשת עבודות - כל עבודה המוגשת במסגרת הלימודים באוניברסיטה, תוגש דרך מערכת ה-Moodle (או מערכת מאובטחת אחרת ע"פ הנחיית המרצה). חובה עליכם לחתום על טופס הצהרת מקוריות עבודה, אשר יהיה מלווה לכל מטלה ו/או עבודה שתוגש. יש להקפיד על מקוריות העבודה ועל ביצוע עצמאי שלה. אין להגיש עבודה מועתקת, אפילו בחלקה, ממקור אחר, כולל מהאינטרנט. אין להגיש עבודות קנויות או עבודות שנכתבו בעבורכם על ידי גורם שלישי. אין למכור עבודות. במקרה של ציטוט ממקורות אחרים, יש לפעול על פי המפורט בהנחיות  באתר מערך הספריות והמידע. ראוי לציין כי הגשת עבודה שאיננה מקורית עלולה להוביל לענישה חמורה, החל מפסילת הקורס ועד להרחקה מהאוניברסיטה.
  2. טוהר הבחינות – בסעיף זה נרצה להתייחס לטוהר הבחינות באופן כללי וספציפית לזמן קורונה.

זכרו בחינות שנעשות ביושר ובהגינות נותנות תוקף ומעצימות את התואר שלכם מבחינה מקצועית וערכית.

  • בבחינות רגילות בקמפוס – יש להקפיד הקפדה יתרה על טוהר הבחינות. הקפדה זאת כוללת ציות מוחלט להוראות הבחינה בהתאם להנחיות המרצים והמשגיחים בבחינה. אין להכניס לבחינה חומר עזר מעבר למה שהותר במפורש על ידי המרצה בקורס. במהלך הבחינה, אין להחזיק ברשותכם, או בהישג ידכם, מכשיר טלפון נייד (גם אם הוא כבוי), או כל מכשיר אלקטרוני חכם אחר (כגון שעון חכם). אנא הקפידו על הוראה זאת ותמנעו מאי נעימות. ועדת משמעת לא תקבל טענה של שכחה ותום לב במקרה שיימצא ברשותכם מכשיר טלפון נייד, או כל מכשיר אלקטרוני אסור. בכוונת הוועדה לאמץ את הוראת סנאט האוניברסיטה ככתבה וכלשונה והקורס יפסל ללא כל דיון. היציאה לשירותים במהלך הבחינה מותרת בהתאם לנהלים ובליווי של המשגיח/ה.
  • בחינות מקוונות בזמן קורונה – בנוסף לאמור לעיל, בתחילתה של בחינה מתוקשבת עליכם לחתום על טופס הצהרת יושרה בעת כתיבת בחינה מקוונת ומצולמת. חל איסור חמור להשתמש בחומר אסור או לגשת לאתרים חיצוניים שלא הותרו לשימוש במפורש, וכן אסור לשתף פעולה עם כל גורם, או לעמוד בקשר עם סטודנטים אחרים, גם לא לצורך סיוע כלשהו, וגם אם הוא טכני בלבד. אין לעשות שימוש בכל חומר עזר בבחינה, מעבר למה שהותר במפורש על ידי המרצה בקורס. נהלי הבחינות מתעדכנים מעת לעת. אנא הקפידו לשמור על הכללים.
  • אנא זכרו, המשגיחים עושים את עבודתם נאמנה. צייתו להוראותיהם, כבדו אותם ושתפו איתם פעולה.
  1. התנהגות מכבדת - יש לנהוג בכבוד כלפי כל אדם: סטודנט, עובד או מרצה. כל צורה של אלימות, פיזית או מילולית, כלפיי כל סטודנטית או סטודנט או כלפי מי מעובדי האוניברסיטה, הן מהסגל האקדמי, הן מהסגל המנהלי, והן מנותני השרות השונים יטופלו בוועדת משמעת. הטרדות מיניות יטופלו בחומרה.

לצערנו, ועדת משמעת נאלצה לדון במספר לא מבוטל של תלונות על טוהר הבחינות והפרת נהלי בחינה. המגמה של רשויות המשמעת היא להחמיר בענישה במקרים בהם התלונה נמצאת מוצדקת. אם הגיעה הוועדה בדיוניה למסקנה שאכן נעברה עבירת משמעת, היא מוסמכת להטיל על הסטודנט המורשע עונשים שונים, עד כדי הרחקה מהאוניברסיטה. תקנון המשמעת לתלמידי האוניברסיטה וכן החלטות הוועדה בשנה החולפת מפורסמים באתר המזכירות האקדמית תחת אתיקה ומשמעת.

שימו לב קיימות תקנות זמניות המוחלות בתקופת הקורונה ומותאמות לבחינות מקוונות כפי שמתקיימות בתקופה זו.

אנא עשו כל מאמץ להימנע מאי-הנעימות שבהגעה לדיון בפני ועדת המשמעת. השמירה על כבודכם ועל כבוד זולתכם היא חובתכם ובאחריותכם!

 

המזכירות האקדמית                                                                              יו"ר ועדת משמעת

תאריך עדכון אחרון : 12/01/2022