הארכת מועד הגשת בקשות למלגה לכל התארים בחודש נוסף

בעקבות המצב מאריך מדור מלגות את מועד הגשת הבקשות למלגה בחודש נוסף.

ניתן להגיש בקשות למלגה לכל התארים עד 31.12.23

תאריך עדכון אחרון : 26/11/2023