מלגות לתואר שלישי

מלגות תואר שלישי מוענקות לסטודנטים תלמידי שנה א' עד ד' בלימודי הדוקטורט, בעלי ממוצע וציון תזה גבוהים בתואר שני ושלישי, ואשר הגיעו להישגים ומתקדמים בעבודת המחקר לשביעות רצון המנחה שלהם. סטודנטים מצטיינים יוכלו להגיש בקשה למלגה על הצטיינות בלימודים, וימלאו את חלק א' בטופס בלבד. סטודנטים המגישים בקשות גם עקב מצבם הכלכלי, ימלאו גם את חלק ב' בטופס ויצרפו תלושי משכורת מתאימים. סטודנטים המגישים את הצעת המחקר למחלקה על פי המועד שנקבע על ידי בית הספר לתארים מתקדמים, יגישו אישור לוועדת המלגות. סטודנטים שסיימו את לימודי התואר השני, יצרפו אישור על ממוצע הציונים בתואר וציון התזה.

בקשות למלגה יוגשו במערכת האינ-בר.

   סטודנטים הזכאים להגיש בקשת מלגה:

 • אינם במעמד השלמות
 • לומדים בשנה א'-ד'
 • ממוצע תואר שני גבוה מ 82, וציון תזה גבוה מ - 85.   
 • אינם מקבלים מימון ללימודיהם.
 • תושבי הארץ                                                 
 • עפ"י הנחיות האוניברסיטה המלגות מועברות לזכות חשבון הסטודנט במדור שכ"ל.
 • סטודנטים הלומדים בפקולטות למדעים מדויקים, הנדסה, מדעי החיים ורפואה – מטופלים ע"י המחלקות   
 • סטודנטים שטרם התקבלו, יכולים להגיש בקשה שתידון לאחר קבלתם (מותנה ביתרת תקציב).
 • המלגה תינתן רק לאחר הגשת הצעת המחקר למחלקה (פרט לסטודנטים הלומדים בשנה א').
 • הוועדה עשויה לדחות בקשה של סטודנטים שלא צירפו אישורים או שלא מילאו את הטופס כראוי.
 •   במקרה של הפסקת לימודים – תבוטל המלגה.                                                                                                                                                                                                                                                               מועד הגשת בקשות למלגה: ספטמבר-אוקטובר