שלחו לחבר

מלגות לתואר שלישי

 

מלגות תואר שלישי מוענקות לסטודנטים תלמידי שנה א' עד ד' בלימודי הדוקטורט, בעלי ממוצע וציון תזה גבוהים בתואר שני ושלישי, ואשר הגיעו להישגים ומתקדמים בעבודת המחקר לשביעות רצון המנחה שלהם. גובה המלגות נע בין 1,000 ל-8,000 ש"ח.

תלמידי הפקולטה למדעים מדויקים ולמדעי החיים, הנדסה ורפואה, יפנו בקשותיהם למחלקות.

סטודנטים מצטיינים יוכלו להגיש בקשה למלגה על הצטיינות בלימודים, וימלאו את חלק א' בטופס בלבד. סטודנטים המגישים בקשות גם עקב מצבם הכלכלי, ימלאו גם את חלק ב' בטופס ויצרפו תלושי משכורת מתאימים. סטודנטים המגישים את הצעת המחקר למחלקה על פי המועד שנקבע על ידי בית הספר לתארים מתקדמים, יגישו אישור לוועדת המלגות.

אינם זכאים לסיוע:

  • סטודנט שהתקבל למסלול השלמות.
  • סיים שנה רביעית ללימודיו.
  • ממוצע תואר שני נמוך מ - 82, וציון תזה נמוך מ - 85.   
  • סטודנטים המקבלים מלגה הגבוהה מ 60%  שכ"ל.
  • תושבי חו"ל.      

סטודנטים שסיימו את לימודי התואר השני, יצרפו אישור על ממוצע הציונים בתואר וציון התזה.

ניתן להגיש בקשה למלגה גם אם טרם התקבלת.

הוועדה עשויה לדחות בקשה של סטודנטים שלא צירפו אישורים או שלא מילאו את הטופס כראוי.

טופס בקשה למלגה לתלמידי תואר שלישי

תאריך עדכון אחרון : 24/08/2021