שלחו לחבר

החלטות ועדת המשמעת

 

להלן תקצירי החלטות המשמעת האחרונות:

החלטות ועדת המשמעת לשנת 2021

החלטות ועדת המשמעת לשנת 2020

החלטות ועדת המשמעת לשנת 2019

החלטות ועדת המשמעת לשנת 2018

החלטות ועדת המשמעת לשנת 2017

 

2021

 • החלטה בתיק משמעת וערעורים א' 4/2021

הסטודנט הורשע על פי הודעתו בשימוש בסרטון מוכן שהוצג ב-Zoom (במקום נוכחות פיזית) בחלק מהשיעורים, בשני קורסי חובה ובבחינה, ובפירוט בעבירות על סעיפים 4(ג), 4(ה)(1), 4(ה)(2) לתקנון ועדת המשמעת לתלמידי אוניברסיטת בר-אילן. ועדת המשמעת גזרה עליו עונשפסילת הקורסים המדובר, פסילת הבחינה, והרחקה מהלימודים לצמיתות.
הסטודנט ערער על העונש. ועדת הערעורים קיבלה את בקשתו בדעת רוב והקלה בעונשו, כדלהלן:
א. הרחקה מהלימודים באוניברסיטה לתקופה של שנתיים
ב. פסילת שני הקורסים המדוברים
ג. פסילת הבחינה

ד. תוספת קורס ללימודים בנושא אתיקה, בהיקף של 2 ש"ס, שבסופו בחינה
ה. תוספת סמינריון באתיקה מחקרית
ו. עונש על תנאי של הרחקה לצמיתות.

 • החלטה בתיק משמעת וערעורים פ' 4/2021

הסטודנטית הורשעה על פי הודעתה כי בבחינה מקוונת בהשגחה באמצעות Zoom נכנסה ל-Wahatsup בזמן הבחינה. ועדת המשמעת הרשיעה אותה בהפרת הוראות בחינה, עבירה על סעיפים 4(ה)(2) ו-4(ה)3 לתקנון ועדת המשמעת לתלמידי אוניברסיטת בר-אילן. העונש שנגזר עליה:
א. פסילת הקורס
ב. הרחקה מהלימודים לסמסטר ב' תשפ"א.
הסטודנטית ערערה על ההרשעה והעונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור פה אחד.

 • החלטה בתיק משמעת ק' 4/2021

במהלך בחינה מקוונת במערכת Tomax ועל פי העדויות ובהן צילום הבחינה, הסטודנטית הוקלטה כשהיא מנהלת שיחה בטלפון הנייד. על פי הודאתה הסטודנטית הורשעה בשימוש בטלפון נייד בבחינה, ובפירוט בהפרת הוראת בחינה, סעיף 4(ה)(2) לתקנון ועדת המשמעת לתלמידי אוניברסיטת בר-אילן. העונש שנגזר עליה:
א. פסילת הקורס
ב. הרחקה מהלימודים לסמסטר ב' תשפ"א.

 • החלטה בתיק משמעת וערעורים ש' 3/2021

הסטודנט הגיש פתרון לבחינה ובה שאלה שלא הופיעה בבחינה שלו (העתיק מחבר), והגיש את הבחינה באיחור בניגוד להוראות המשגיחים. הסטודנט הודה בפני הוועדה במיוחס לו. הוא הורשע פה אחד באי ציות להוראות משגיחים, העתקה בבחינה, הפרת הוראות בחינה ושימוש בטלפון נייד בבחינה (סעיפים: 4(ב), 4(ה)(1), 4(ה)(2) ו-4(ה)(3) לתקנון ועדת המשמעת לתלמידי אוניברסיטת בר-אילן). העונש שנגזר עליו:
א. פסילת הקורס
ב. הרחקה מהלימודים לשנה.
הסטודנט ערער על ההרשעה והעונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור פה אחד.

 • החלטה בתיק משמעת ה' 3/2021

הסטודנטית נכנסה במהלך בחינה במערכת ה-Moodle לתיקיות אסורות והורידה שלושה קבצים הרלוונטיים לבחינה. הסטודנטית הודתה במיוחס לה והורשעה בהחזקת חומר אסור בבחינה (סעיף 4(ה)(2) לתקנון ועדת המשמעת לתלמידי אוניברסיטת בר-אילן). הוועדה הרשיעה אותה פה אחד, וגזרה עליה את העונש:
א. פסילת הקורס
ב. הרחקה מהלימודים לסמסטר ב' תשפ"א.

 

2020

 • החלטה בתיק משמעת ר' 12/2020

הסטודנטית הורשעה בהונאה בבחינה. הסטודנטית הגישה פתרון בחינה זהה לחבר בקורס. בנוסף לכך, צילומי הבחינה במערכת ה-zoom שהוצגו בפני הוועדה הראו כי היה בינה לבין נבחן אחר קשר במהלך הבחינה. בהתבסס על חוות דעתו של המרצה, על תשובותיו בעת הדיון, ועל הצילומים שהוצגו, חברי הוועדה מצאו שאכן מדובר בהעתקה מכוונת. הסטודנטית לא הודתה במיוחס לה. חברי הוועדה קבעו כי עונשה יהיה:
א. פסילת הקורס
ב. הרחקה מהלימודים לשנת תשפ"א. הסטודנטית תוכל לשוב ללמוד רק בסמסטר א' תשפ"ב.

 • החלטה בתיק משמעת ב' 12/2020

הסטודנט הורשע בהונאה בבחינה ובפירוט בסעיפים 4 (ה)(1)-(3) לתקנון. הסטודנט הודה במיוחס לו, כי במהלך בחינה יצר קשר באמצעות טלפון נייד וטלגרם על מנת לקבל פתרון לשאלון. העונש שהוטל עליו:
א. פסילת הקורס
ב. תוספת קורס לתואר, בהיקף של 2 ש"ס
ג. עונש על תנאי: הרחקה מהלימודים לסמסטר.
הסטודנט ערער על ההרשעה והעונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור.

 • החלטה בתיק משמעת וערעור ע' 11/2020

הסטודנט הורשע בשימוש בחומר אסור בבחינה. הסטודנט נצפה על פי עדויות ובהן צילום הבחינה במערכת ה-zoom, כשהוא מעיין ארוכות בדף אינטרנט במהלך בחינה מקוונת ולאחר מכן חוזר לדף הבחינה וכותב הערות. חברי הוועדה לא קיבלו את טענתו כי פעל בתום לב. העונש שהוטל עליו:
א. פסילת הקורס
ב. תוספת שני קורסים ללימודים
הסטודנט ערער על ההרשעה והעונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור פה אחד.

 • החלטה בתיק משמעת וערעור ד' 11/2020

הסטודנט הורשע בהסתרת מידע ביודעין לפי סעיף 4 (ג) לתקנון ובעבירה של הפרת הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה, כולל החזקת חומר אסור, לפי סעיף 4 (ה)(2) לתקנון. הסטודנט הודה במיוחס לו, כי בבחינה מקוונת בהשגחה באמצעות Zoom הסטודנט היה בקשר עם נבחן אחר כאשר שהה באותו מרחב עם נבחנת אחרת ולא דיווח על כך למחלקה. כמו כן הוא נעזר בה ולקח ממנה עותק של הבחינה. העונש שהוטל עליו:
א. פסילת הקורס
ב. תוספת קורס לתואר, בהיקף של 2 ש"ס
ג. עונש על תנאי: עיכוב זכאות לתואר בסמסטר.
הסטודנט ערער על ההרשעה והעונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור.

 • החלטה בתיק משמעת וערעור י' 10/2020

סטודנטית הורשעה בהגשת עבודה שאינה מקורית. הסטודנטית הודתה כי חלקים מעבודתה הסופית בקורס לא נכתבו על ידה, אלא על ידי גורם מקצועי, ובניגוד להנחיות. העונש שהוטל עליה:
א. פסילת קורס
ב. הרחקה מהלימודים לסמסטר א' תשפ"א.
הסטודנטית ערערה על העונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור פה אחד.

 • החלטה בתיק משמעת ח' 9/2020

הסטודנט הורשע בהגשת עבודה שאינה מקורית. העונשים שהוטלו עליו:
א. פסילת קורס
ב. תוספת קורס לתואר
ג. עונש על תנאי: הרחקה מהלימודים לסמסטר.

 • החלטה בתיק משמעת ג' 9/2020

הסטודנט מסר מידע כוזב על היותו בבידוד בכדי לקבל הקלות בבחינה, הורשע במסירת מידע כוזב לאוניברסיטה. העונשים שהוטלו עליו:
א. פסילת קורס
ב. תוספת קורס לתואר
ג. עונש על תנאי: הרחקה מהלימודים לסמסטר.

 • החלטה בתיק משמעת ד' 9/2020

הסטודנטית הורשעה בהונאה לצורך קבלת זכויות באוניברסיטה ובקשר ללימודיה באוניברסיטה, כשמסרה מידע כוזב על מקום עבודתה ועל נסיבות מיוחדות שבגינן ביקשה הקלות בלימודים. העונשים שהוטלו עליה:
א. הרחקה מלימודים בפועל לשלוש שנים החל מסמסטר א' תשפ"א
ב. רישום ההרשעה והעונש על גיליון הציונים
ג. עונש על תנאי: היה ותורשע שוב בוועדת משמעת, תורחק מהלימודים לצמיתות.

 • החלטה בתיק משמעת י' 7/2020

הסטודנט התחצף למשגיחים וסרב להנחיותיהם. הורשע בהפרת הוראות בחינה. לסטודנט יש הרשעה משמעתית קודמת. העונש שהוטל עליו:
20 שעות התנדבות לקהילה כתנאי לקבלת זכאות לתואר.

 • החלטה בתיק משמעת ח' 7/2020

הסטודנטית הורשעה בהעתקה מכוונת בבחינה שהתקיימה במערכת ה-Moodle, צולמה והוקלטה משוחחת עם חבר ופותרת איתו את הבחינה. העונשים שהוטלו עליה:
א. פסילת קורס
ב. הרחקה מהלימודים לסמסטר אחד.

 • החלטה בתיק משמעת ג' 3/2020

הסטודנט הורשע בהחזקה ושימוש בחומר אסור בשעת בחינה ובניצול לרעה של תנאים מקלים שקיבל והכניס לכיתת בחינה במעורבות חברתית החסן נייד בכדי לעשות בו שימוש. העונשים שהוטלו עליו:
א. פסילת קורס
ב. הרחקה מלימודים בפועל לסמסטר שלם.

 • החלטה בתיק משמעת מ' 3/2020

הסטודנט הרים קולו כלפי המשגיח, סרב לשמוע להוראותיו והפריע לסטודנטים אחרים במבחן. הורשע באי ציות להוראות עובד המוסד, ובהתנהגות בלתי הולמת תלמיד באוניברסיטה. העונשים שהוטלו עליו:
א. פסילת מבחן
ב. 20 שעות התנדבות לקהילה
ג. עונש על תנאי: הרחקה מלימודים לשנה.

 • החלטה בתיק משמעת מ' 2/2020

הסטודנט הורשע בהפרת הוראות בחינה - היה ברשותו טלפון נייד. ניסה להחביא אותו ולצאת איתו לשירותים. לסטודנט עבר משמעתי. העונשים שהוטלו עליו:
א. פסילת קורס
ב. תוספת קורס פרונטלי 2 ש"ס לתואר
ג. 20 שעות התנדבות לקהילה
ד. עונש על תנאי: הרחקה לצמיתות מהאוניברסיטה.

 

2019

 • החלטה בתיק משמעת ר' 10/2019

הסטודנטית הודתה בהכנת פתקים ושימוש בהם בבחינה. העונשים שהוטלו עליה:
א. פסילת קורס
ב. תוספת 2 קורסים פרונטליים לתואר 4 נ"ז.

 • החלטה בתיק משמעת ס' 8/2019

הסטודנטית הורשעה בהחזקה ושימוש בחומר אסור בשירותים. לסטודנטית יש הרשעה משמעתית קודמת. העונשים שהוטלו עליה:
א. פסילת קורס
ב. הרחקה מהלימודים לסמסטר
ג. עיכוב זכאות לתואר בחצי שנה
ד. תוספת קורס לתואר 1 נ"ז (הפעלת עונש על תנאי מוועדה קודמת).

 • החלטה בתיק משמעת ח' 3/2019

הסטודנטית הורשעה בהגשת עבודה שאינה מקורית. העונשים שהוטלו עליה:
א. פסילת קורס
ב. הרחקה מהלימודים לשנה שלמה (שני סמסטרים)
ג. עונש על תנאי: הרחקה לצמיתות מהאוניברסיטה.

תאריך עדכון אחרון : 06/05/2021