החלטות ועדת המשמעת

 

להלן תקצירי החלטות המשמעת האחרונות:
החלטות ועדת המשמעת לשנת 2023

החלטות ועדת המשמעת לשנת 2022

החלטות ועדת המשמעת לשנת 2021

החלטות ועדת המשמעת לשנת 2020

החלטות ועדת המשמעת לשנת 2019

החלטות ועדת המשמעת לשנת 2018

החלטות ועדת המשמעת לשנת 2017

 

 

2023

החלטה בתיק משמעת ר.א.א 3.2023

הסטודנטית נבחנה במערכת התומקס, ונצפתה כשהיה ברשותה חומר אסור לשימוש. הודתה במיוחס לה.

הורשעה בהונאה והפרת הוראות בחינה לפי סעיף 4 ה' (1+2) לתקנון המשמעת.

עונשה:

 • פסילת הקורס.
 • עונש על תנאי –הרחקה מהלימודים לשנה

 

החלטה בתיק משמעת ד.מ 3.2023

ברשות הסטודנטית נמצאו פתקים עם חומר אסור. ה ועדת משמעת הרשיעה אותה פה-אחד בהפרת הוראות בחינה והחזקת חומר אסור. לפי סעיף 4 ה'(1+2)לתקנון המשמעת.

העונש שהוטל עליה הוא:

 • פסילת הקורס.
 • עונש על תנאי –הרחקה מהלימודים לשנה

 

החלטה בתיק משמעת א.ב 3.2023

הסטודנטית הגישה עבודה שאינה מקורית. הודתה במיוחס לה והביעה חרטה.

הורשעה בהונאה ובהתנהגות שאינה הולמת תלמיד באוניברסיטה לפי סעיף 4 ה' סעיף (1) ו-י"א לתקנון המשמעת

העונש שהוטל עליה הוא:

 • פסילת הקורס.
 • עונש על תנאי –הרחקה מהלימודים לשנה

 

החלטה בתיק משמעת ע.א. 2.2023

הסטודנט נבחן במערכת התומקס, ונצפה כשהיה ברשותו שעון חכם ואוזניות. הודה במיוחס לו, והביע חרטה. הורשע בהפרת הוראות בחינה לפי סעיף 4 ה' (3) לתקנון המשמעת.

עונשו:

 • פסילת הבחינה

 

 

2022

 

 • החלטה בתיק משמעת א.ע. 9.2022

הסטודנטית הכניסה לבחינה דף נוסחאות מורחב עם הערות בכתב יד, בניגוד להוראות. הודתה במיוחס לה. הורשעה בהפרת הוראות בחינה והחזקת חומר אסור. לפי סעיף 4 ה'(1+2)לתקנון המשמעת.

עונשה:

 • פסילת הקורס.
 • תוספת שני קורסים לתואר
 • עונש על תנאי –הרחקה מהלימודים לחצי שנה (סמסטר).

 

 • החלטה בתיק משמעת ע.א. 8.2022

הסטודנטית נבחנה במערכת התומקס, ונצפתה כשהיה ברשותה חומר אסור לשימוש. הודתה במיוחס לה.

בהפרת הוראות בחינה והחזקת חומר אסור. לפי סעיף 4 ה'(1+2)לתקנון המשמעת.

עונשה:

 • פסילת הקורס.
 • תוספת שני קורסים לתואר
 • עונש על תנאי –הרחקה מהלימודים לחצי שנה (סמסטר).

 

 • החלטה בתיק משמעת ל.א. 8.2022

ברשות הסטודנטית נמצאו פתקים עם חומר אסור. ה ועדת משמעת הרשיעה אותה פה-אחד בהפרת הוראות בחינה והחזקת חומר אסור. לפי סעיף 4 ה'(1+2)לתקנון המשמעת.

העונש שהוטל עליה הוא:

 • פסילת הקורס.
 • תוספת שני קורסים לתואר
 • עונש על תנאי –הרחקה מהלימודים לחצי שנה (סמסטר).

 

 • החלטה בתיק משמעת ח.י. 7.2022

ברשות הסטודנטית נמצא טלפון נייד פתוח כשיצאה ושבה מהשירותים. היות שלא אמרה אמת למשגיחים על הימצאות הטלפון, הורשעה בהפרת הוראות בחינה, לפי סעיף 4 ה'(3) ובהסתרת מידע ביודעין לפי סעיף 4 ג' לתקנון המשמעת. העונש שהוטל עליה הוא:

 • פסילת הקורס.
 • תוספת שני קורסים לתואר
 • עונש על תנאי –הרחקה מהלימודים לחצי שנה (סמסטר).

 

 • החלטה בתיק משמעת מ.ה. 7.2022

סטודנט במכינה עבר מספר עבירות משמעת חמורות, והוגשו כנגדו שלוש תלונות:

 • עבירת קורונה – הופיע לבחינה כשהיה חולה.
 • זיוף מסמכי פסיכומטרי של אוניברסיטה אחרת.
 • הגיש מספר מטלות לא מקוריות

הסטודנט לא הודה בכל המיוחס לו וטען לתום לב. יחד עם זאת, ועדת משמעת הרשיעה אותו פה אחד בכל הסעיפים:

 1. מסירת ידיעה כוזבת לאוניברסיטה, וביצוע מעשה תרמית, לשם קבלת זכויות באוניברסיטה (4 ג')
 2. אי ציות להוראות משרד הבריאות ורשויות האוניברסיטה (4 ב')
 3. הונאה בהגשת עבודות שאינן מקוריות (4 ה'1)

לאור מספר העבירות וחומרתן, חברי הוועדה קבעו שעונשו יהיה הרחקה מהלימודים באוניברסיטת בר-אילן לצמיתות (7 י"א).

הסטודנט ערער על ההרשעה והעונש, אולם הוועדה מצאה שהערעור שלו אינו מוצדק ולכן, ההרשעה והעונש נותרו על כנם.

 

 • החלטה בתיק משמעת א.א.ח. 6.2022 (בחינה בתומקס)

הסטודנטית נבחנה במערכת התומקס, ותועדה מנהלת שיחות עם גורם זר במהלך הבחינה. 
הודתה במיוחס לה, והורשעה בהונאה בבחינה (4 ה' 1)
חברי הוועדה היו תמימי דעה כי מדובר בעבירת משמעת חמורה, ולכן עונשה:

 • פסילת הקורס.
 • תוספת שני קורסים לתואר
 • עונש על תנאי –הרחקה מהלימודים לחצי שנה (סמסטר).

 

 • החלטה בתיק משמעת מ.ג. 5.2022 (בחינה פרונטלית)

ברשות הסטודנט נמצא טלפון נייד בבחינה. הסטודנט קיבל מכתב מוועדת משמעת ובו הרשעה בהפרת הוראות בחינה (4 ה' 3), ועונש של פסילת קורס, על פי החלטת הסנט. 
הסטודנט ביקש לערער על ההרשעה והעונש ולהופיע לדיון פרונטלי. 
הוועדה מצאה שהערעור שלו אינו מוצדק ולכן, ההרשעה נותרה על כנה אולם עונשו הוחמר-

 • פסילת הקורס
 • עונש על תנאי –הרחקה לסמסטר אחד מהלימודים.

 

 • החלטה בתיק משמעת א.ע. 5.2022

סטודנטית הגישה עבודה של חברתה ללימודים ללא ידיעתה. הודתה במיוחס לה והביעה חרטה עמוקה. ועדת משמעת הרשיעה אותה פה-אחד בהגשת עבודה שאינם מקורית (4 ה'1). העונש שהוטל עליה הוא:

 • פסילת הקורס.
 • תוספת קורס לתואר
 • עונש על תנאי –הרחקה מהלימודים לחצי שנה (סמסטר).

 

 • החלטה בתיק משמעת ע.ב.ג. 5.2022 (בחינה בתומקס)

הסטודנט נבחן במערכת התומקס אולם לא נכנס להשגחה נוספת ב zoom כנדרש ממנו. 
סטודנט קיבל מכתב מוועדת משמעת ובו הרשעה בגין הפרת הוראות בחינה (4 ה'2), ועונש של פסילת הבחינה. 
הסטודנט ביקש לערער על ההרשעה והעונש ולהופיע לדיון פרונטלי. 
הוועדה מצאה שהערעור שלו אינו מוצדק ולכן, ההרשעה והעונש נותרו על כנם.

 

 • החלטה בתיק משמעת ס.ז. 5.2022 (בחינה בתומקס)

הסטודנט נבחן במערכת התומקס ונצפה עוטה אוזניות בניגוד להנחיות הבחינה. 
סטודנט קיבל מכתב מוועדת משמעת ובו הרשעה בגין הפרת הוראות בחינה (4 ה' 3) ועונש של פסילת הבחינה. 
הסטודנט ביקש לערער על ההרשעה והעונש ולהופיע לדיון פרונטלי.
וועדה מצאה שהערעור שלו אינו מוצדק ולכן, ההרשעה והעונש נותרו על כנם.

 

 • החלטה בתיק משמעת י.מ. 4.2022 (בחינה בתומקס)

הסטודנט נבחן במערכת התומקס אולם לא נכנס להשגחה נוספת ב-zoom כנדרש ממנו בשתי בחינות שונות. 
סטודנט קיבל מכתב מוועדת משמעת ובו הרשעה בגין הפרת הוראות בחינה (4 ה'2), ועונש של פסילת בחינה אחת.

 

 • החלטה בתיק משמעת וערעורים מ.ע. 4.2022

הסטודנט היה מעורב בהתנהגות אלימה ופגיעה בסטודנט אחר בשערי הקמפוס. בתקרית נפגע פיזית סטודנט אחר, תוך מאבק עם המאבטחים. הוא הורשע פה אחד בהתנהגות אלימה שיש בה פגיעה פיזית בסטודנט אחר, ושאינה הולמת תלמיד באוניברסיטה (סעיף 4 י' +י"א)
העונש שהוטל עליו הוא:

 • הרחקה מידית מהלימודים לשלושה סמסטרים עד סוף שנת לימודים תשפ"ג
 • עונש על תנאי הרחקה מהלימודים לצמיתות.

הסטודנט ערער על חומרת העונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור.

 

 • החלטה בתיק משמעת ו.ש. 3.2022

סטודנט הגיש תרגילים שאינם מקוריים. ועדת משמעת הרשיעה אותו פה-אחד בהגשת תרגילים שאינם מקוריים (4 ה'1). העונש שהוטל עליו הוא:

 • פסילת המטלות
 • תוספת שני קורסים לתואר
 • 10 שעות התנדבות בקהילה
 • עונש על תנאי –הרחקה מהלימודים לחצי שנה (סמסטר)

 

 • החלטה בתיק משמעת ט.ע. 2.2022

הסטודנט הגיש מסמך מזויף של ציון בחינת מיון באנגלית לרשויות האוניברסיטה. חברי הוועדה סברו כי מעשה של זיוף מסמכים בכדי לקבל פטור מחובות לימודים באנגלית, הוא מעשה חמור מאוד. על-כן חברי הוועדה הרשיעו פה אחד במסירת ידיעה כוזבת ומעשה תרמית לשם קבלת זכויות באוניברסיטה (סעיף 4 ג'). העונש שהוטל עליו הוא:

 • הרחקה מידית מהלימודים לשנת לימודים מלאה
 • רישום העונש בגיליון הציונים
 • עונש על תנאי –הרחקה מהלימודים לצמיתות

 

 • החלטה בתיק משמעת א.א. 1.2022

ברשות הסטודנט נמצא חומר אסור בבחינה. ועדת משמעת הרשיעה אותו פה-אחד בהחזקה ושימוש בחומר אסור בבחינה (סעיפים 4 ה'1+2). לאור הנסיבות, העונש שהוטל עליו הוא:

 • פסילת הקורס
 • תוספת קורס ללימודים
 • עונש על תנאי –הרחקה לסמסטר אחד מהלימודים.

 

2021

 

 • החלטה בתיק משמעת א.ב. 12.2021

הסטודנט הגיש תרגיל שחלקים ממנו אינם מקוריים. ועדת המשמעת הרשיעה אותו פה אחד הגשת תרגיל שאינו מקורי (סעיף 4 ה'1). העונש שהוטל עליו הוא:

 • פסילת הקורס
 • תוספת קורס תואר
 • עונש על תנאי - הרחקה מהלימודים לסמסטר

הסטודנט ערער על חומרת העונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור פה אחד.

 

 

 • החלטה בתיק משמעת וערעורים י.ב.ש. 12.2021

ברשות הסטודנט נמצאו חומרים אסורים לשימוש בבחינה עם חומר סגור, הורשע פה אחד בהחזקה ושימוש בחומרים אסורים בבחינה (סעיף 4 ה'1-2). העונש שהוטל עליו הוא:

 • פסילת הקורס
 • תוספת קורס ללימודים
 • 30 שעות תרומה לקהילה
 • עונש על תנאי - הרחקה לסמסטר אחד מהלימודים.

 

 • החלטה בתיק משמעת מ.ד. 11.2021

ברשות הסטודנט נמצא טלפון נייד בבחינה. כשפנו אליו הוא התעמת עם המשגיח. הוא הורשע על-פי הודאתו בהחזקת טלפון נייד בבחינה (סעיף 4ה(3), ובאי ציות להוראות משגיחים (סעיף 4ב). לסטודנט עבר משמעתי קודם, ולכן ועדת המשמעת גזרה עליו את עונשים כלהלן:

 • הפעלת העונש על תנאי של הרחקה לשנה (מהרשעה קודמת)

בגין העבירות בתיק המשמעתי החדש :

 • פסילת הקורס.
 • עונש על תנאי - הרחקה מהלימודים לצמיתות.

הסטודנט ערער על חומרת העונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור פה אחד.

 

 

 • החלטה בתיק משמעת וערעור מ.מ 10.2021

הסטודנט הכניס חומר אסור לבחינה. ועדת משמעת הרשיעה אותו פה-אחד בהחזקת חומר אסור בבחינה ביודעין (סעיף 4 ה'2). העונש שהוטל עליו הוא:

 • פסילת הקורס
 • תוספת קורס ללימודים.

הסטודנט ערער על חומרת העונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור פה אחד.

 

 

 • החלטה בתיק משמעת וערעור נ.ה.ט 10.2021

ברשות הסטודנט נמצא חומר אסור בבחינה. ועדת משמעת הרשיעה אותו פה-אחד בהחזקה ושימוש בחומר אסור בבחינה (סעיפים 4 ה'1+2). העונש שהוטל עליו הוא:

 • פסילת הקורס
 • תוספת שני קורסים ללימודים
 • עונש על תנאי  - הרחקה מהלימודים לסמסטר.

הסטודנט ערער על חומרת העונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור פה אחד.

 

 

 • החלטה בתיק משמעת ע.ע 10.2021

סטודנט הגיש עבודה שאינה מקורית. ועדת משמעת הרשיעה אותו פה-אחד בהגשת עבודה שאינה מקורית (סעיף 4 ה'1). העונש שהוטל עליו הוא:

 • הרחקה מהלימודים לסמסטר א' תשפ"ב
 • פסילת הקורס
 • עונש על תנאי - הרחקה מהלימודים לצמיתות.

הסטודנט ערער על חומרת העונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור פה אחד.

 

 

 • החלטה בתיק משמעת מ.ס 9.2021

במהלך הבחינה נמצא ברשות הסטודנט טלפון נייד. על פי החלטת הסנט, הוא הורשע אוטומטית בהפרת הוראות בחינה. הסטודנט ביקש להופיע מול ועדת המשמעת, ובדיון שהתקיים, לא הביא טיעונים חדשים המצדיקים שינוי בהחלטה, ועל-כן ההרשעה נותרה על כנה -  הפרת הוראות בחינה.

בהתאם להחלטת סנט האוניברסיטה, העונש בגין החזקת מכשירים אלקטרוניים לסוגיהם השונים ברשות הנבחן בשעת בחינה, גם אם היו כבויים, או שלא נעשה בהם כל שימוש, הינו פסילת הקורס (סעיף 7 ט"ו). במקרה זה, חברי הוועדה החליטו להחמיר בענישה, ועונשו הסופי הוא:

 • פסילת הקורס
 • עונש על תנאי - הרחקה מהלימודים לסמסטר אחד.

 

 • החלטה בתיק משמעת א' 8/2021

הסטודנט נכנס לבחינה פרונטלית עם חומר אסור לשימוש. חברי הוועדה הרשיעו אותו פה אחד בהחזקת חומר אסור בבחינה ביודעין (סעיף 4 ה'2). שהעונש שנגזר עליו הוא:

  • פסילת הקורס
  • תוספת קורס ללימודים

 

 • החלטה בתיק משמעת כ' 8/2021

הסטודנט נכנס לבחינה פרונטלית עם חומר אסור לשימוש מוסתר במחשבון. חברי הוועדה הרשיעו אותו פה אחד בהחזקת חומר אסור בבחינה (סעיף 4 ה'2). שהעונש שנגזר עליו הוא:

  • פסילת הקורס
  • תוספת שני קורסים ללימודים
  • עונש על תנאי- הרחקה מהלימודים לצמיתות

 

 • החלטה בתיק משמעת וערעורים מ' 8/2021

הסטודנטית נבחנה בבחינה מקוונת, ללא מצלמה משנית, בניגוד להנחיות. בנוסף, הגישה פתרון בחינה ובה העתקה ממקור אחר. הורשעה פה-אחד באי ציות להוראות המשגיחים בבחינה (סעיף 4 ב') ובהעתקה בבחינה (סעיף 4 ה'1). העונש שהוטל עליה הוא:

  • פסילת הקורס
  • הרחקה מהלימודים לשנה, עד סמסטר ב' תשפ"ב.

הסטודנטית ערערה על חומרת העונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור, אך לפנים משורת הדין ובשל הנסיבות המיוחדות של מקרה זה, קבעה ועדת הערעורים שעונש ההרחקה יחל מסמסטר א' תשפ"ב (במקום מסמסטר ב' תשפ"א) ויסתיים בסוף סמסטר קיץ תשפ"ב.

 

 • החלטה בתיק משמעת וערעורים מ' 8/2021

במהלך בחינה מקוונת ועל פי העדויות, ובהן צילום הבחינה ועל-פי הודאתו של הסטודנט, הורשע פה אחד בהפרת הוראות במהלך בחינה כולל החזקת חומר אסור לפי סעיף 4ה(2). העונש שנגזר עליו הוא:

  • פסילת הקורס
  • הרחקה לסמסטר ב' תשפ"א

הסטודנט ערער על ההרשעה ועל חומרת העונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור פה אחד.

 

 • החלטה בתיק משמעת ל' 6.2021

במהלך בחינה מקוונת ועל פי העדויות, ובהן צילום הבחינה ועל-פי הודאתה הסטודנטית הורשעה פה אחד הפרת הוראות בחינה ושימוש בתוכנות אסורות בבחינה (סעיף 4 ה2+3'). העונש שנגזר עליה הוא:

  • פסילת הקורס
  • תוספת שני קורסים ללימודים
  • עונש על תנאי – הרחקה לשנת לימודים

 

 • החלטה בתיק משמעת ש' 6.2021

הסטודנטית הגישה עבודה שחלקים ממנה הועתקו ממקור אחר, ללא הקפדה על כללי ציטוט. הסטודנטית הורשעה פה אחד בהגשת עבודה שאינה מקורית (סעיף 4 ה1'). העונש שנגזר עליה הוא:

  • פסילת הקורס
  • הרחקה מהלימודים לשנה אקדמית החל מקיץ תשפ"א

 

 • החלטה בתיק משמעת וערעור ס' 5/2021

הסטודנטית הורשעה פה-אחד הפרת הוראות בחינה תוך שימוש בטלפון נייד ויצירת קשר עם נבחן אחר ובפירוט בעבירות על סעיפים 4 ה'1 4 ה'2 ו- 4 ה'3 לתקנון ועדת משמעת לתלמידי אוניברסיטת בר אילן. ועדת משמעת גזרה עליה עונש:

 • פסילת הקורס
 • הרחקה מהלימודים באוניברסיטה לסמסטר ב' תשפ"א
 • רישום ההרשעה והעונש על גיליון הציונים הסופי.

הסטודנטית ערערה על העונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור פה אחד.

 

 • החלטה בתיק משמעת וערעור מ' 5/2021

בבחינה מקוונת בהשגחה הסטודנטית הודתה בשימוש בנייד בזמן הבחינה. ועדת משמעת הרשיעה אותה בהפרת הוראות בחינה, תוך שימוש בטלפון נייד (סעיפים 4 ה'2 ו- 4 ה'3), לתקנון ועדת משמעת לתלמידי אוניברסיטת בר אילן. העונש שנגזר עליה:

 • פסילת הקורס
 • הרחקה מהלימודים לסמסטר ב' תשפ"א

הסטודנטית ערערה על ההרשעה והעונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור פה אחד.

 

 • החלטה בתיק משמעת וערעורים א' 4/2021

הסטודנט הורשע על פי הודעתו בשימוש בסרטון מוכן שהוצג ב-Zoom (במקום נוכחות פיזית) בחלק מהשיעורים, בשני קורסי חובה ובבחינה, ובפירוט בעבירות על סעיפים 4(ג), 4(ה)(1), 4(ה)(2) לתקנון ועדת המשמעת לתלמידי אוניברסיטת בר-אילן. ועדת המשמעת גזרה עליו עונשפסילת הקורסים המדובר, פסילת הבחינה, והרחקה מהלימודים לצמיתות.
הסטודנט ערער על העונש. ועדת הערעורים קיבלה את בקשתו בדעת רוב והקלה בעונשו, כדלהלן:
א. הרחקה מהלימודים באוניברסיטה לתקופה של שנתיים
ב. פסילת שני הקורסים המדוברים
ג. פסילת הבחינה

ד. תוספת קורס ללימודים בנושא אתיקה, בהיקף של 2 ש"ס, שבסופו בחינה
ה. תוספת סמינריון באתיקה מחקרית
ו. עונש על תנאי של הרחקה לצמיתות.

 • החלטה בתיק משמעת וערעורים פ' 4/2021

הסטודנטית הורשעה על פי הודעתה כי בבחינה מקוונת בהשגחה באמצעות Zoom נכנסה ל-Wahatsup בזמן הבחינה. ועדת המשמעת הרשיעה אותה בהפרת הוראות בחינה, עבירה על סעיפים 4(ה)(2) ו-4(ה)3 לתקנון ועדת המשמעת לתלמידי אוניברסיטת בר-אילן. העונש שנגזר עליה:
א. פסילת הקורס
ב. הרחקה מהלימודים לסמסטר ב' תשפ"א.
הסטודנטית ערערה על ההרשעה והעונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור פה אחד.

 • החלטה בתיק משמעת ק' 4/2021

במהלך בחינה מקוונת במערכת Tomax ועל פי העדויות ובהן צילום הבחינה, הסטודנטית הוקלטה כשהיא מנהלת שיחה בטלפון הנייד. על פי הודאתה הסטודנטית הורשעה בשימוש בטלפון נייד בבחינה, ובפירוט בהפרת הוראת בחינה, סעיף 4(ה)(2) לתקנון ועדת המשמעת לתלמידי אוניברסיטת בר-אילן. העונש שנגזר עליה:
א. פסילת הקורס
ב. הרחקה מהלימודים לסמסטר ב' תשפ"א.

 • החלטה בתיק משמעת וערעורים ש' 3/2021

הסטודנט הגיש פתרון לבחינה ובה שאלה שלא הופיעה בבחינה שלו (העתיק מחבר), והגיש את הבחינה באיחור בניגוד להוראות המשגיחים. הסטודנט הודה בפני הוועדה במיוחס לו. הוא הורשע פה אחד באי ציות להוראות משגיחים, העתקה בבחינה, הפרת הוראות בחינה ושימוש בטלפון נייד בבחינה (סעיפים: 4(ב), 4(ה)(1), 4(ה)(2) ו-4(ה)(3) לתקנון ועדת המשמעת לתלמידי אוניברסיטת בר-אילן). העונש שנגזר עליו:
א. פסילת הקורס
ב. הרחקה מהלימודים לשנה.
הסטודנט ערער על ההרשעה והעונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור פה אחד.

 • החלטה בתיק משמעת ה' 3/2021

הסטודנטית נכנסה במהלך בחינה במערכת ה-Moodle לתיקיות אסורות והורידה שלושה קבצים הרלוונטיים לבחינה. הסטודנטית הודתה במיוחס לה והורשעה בהחזקת חומר אסור בבחינה (סעיף 4(ה)(2) לתקנון ועדת המשמעת לתלמידי אוניברסיטת בר-אילן). הוועדה הרשיעה אותה פה אחד, וגזרה עליה את העונש:
א. פסילת הקורס
ב. הרחקה מהלימודים לסמסטר ב' תשפ"א.

 

2020

 • החלטה בתיק משמעת ר' 12/2020

הסטודנטית הורשעה בהונאה בבחינה. הסטודנטית הגישה פתרון בחינה זהה לחבר בקורס. בנוסף לכך, צילומי הבחינה במערכת ה-zoom שהוצגו בפני הוועדה הראו כי היה בינה לבין נבחן אחר קשר במהלך הבחינה. בהתבסס על חוות דעתו של המרצה, על תשובותיו בעת הדיון, ועל הצילומים שהוצגו, חברי הוועדה מצאו שאכן מדובר בהעתקה מכוונת. הסטודנטית לא הודתה במיוחס לה. חברי הוועדה קבעו כי עונשה יהיה:
א. פסילת הקורס
ב. הרחקה מהלימודים לשנת תשפ"א. הסטודנטית תוכל לשוב ללמוד רק בסמסטר א' תשפ"ב.

 • החלטה בתיק משמעת ב' 12/2020

הסטודנט הורשע בהונאה בבחינה ובפירוט בסעיפים 4 (ה)(1)-(3) לתקנון. הסטודנט הודה במיוחס לו, כי במהלך בחינה יצר קשר באמצעות טלפון נייד וטלגרם על מנת לקבל פתרון לשאלון. העונש שהוטל עליו:
א. פסילת הקורס
ב. תוספת קורס לתואר, בהיקף של 2 ש"ס
ג. עונש על תנאי: הרחקה מהלימודים לסמסטר.
הסטודנט ערער על ההרשעה והעונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור.

 • החלטה בתיק משמעת וערעור ע' 11/2020

הסטודנט הורשע בשימוש בחומר אסור בבחינה. הסטודנט נצפה על פי עדויות ובהן צילום הבחינה במערכת ה-zoom, כשהוא מעיין ארוכות בדף אינטרנט במהלך בחינה מקוונת ולאחר מכן חוזר לדף הבחינה וכותב הערות. חברי הוועדה לא קיבלו את טענתו כי פעל בתום לב. העונש שהוטל עליו:
א. פסילת הקורס
ב. תוספת שני קורסים ללימודים
הסטודנט ערער על ההרשעה והעונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור פה אחד.

 • החלטה בתיק משמעת וערעור ד' 11/2020

הסטודנט הורשע בהסתרת מידע ביודעין לפי סעיף 4 (ג) לתקנון ובעבירה של הפרת הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה, כולל החזקת חומר אסור, לפי סעיף 4 (ה)(2) לתקנון. הסטודנט הודה במיוחס לו, כי בבחינה מקוונת בהשגחה באמצעות Zoom הסטודנט היה בקשר עם נבחן אחר כאשר שהה באותו מרחב עם נבחנת אחרת ולא דיווח על כך למחלקה. כמו כן הוא נעזר בה ולקח ממנה עותק של הבחינה. העונש שהוטל עליו:
א. פסילת הקורס
ב. תוספת קורס לתואר, בהיקף של 2 ש"ס
ג. עונש על תנאי: עיכוב זכאות לתואר בסמסטר.
הסטודנט ערער על ההרשעה והעונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור.

 • החלטה בתיק משמעת וערעור י' 10/2020

סטודנטית הורשעה בהגשת עבודה שאינה מקורית. הסטודנטית הודתה כי חלקים מעבודתה הסופית בקורס לא נכתבו על ידה, אלא על ידי גורם מקצועי, ובניגוד להנחיות. העונש שהוטל עליה:
א. פסילת קורס
ב. הרחקה מהלימודים לסמסטר א' תשפ"א.
הסטודנטית ערערה על העונש. ועדת הערעורים דחתה את הערעור פה אחד.

 • החלטה בתיק משמעת ח' 9/2020

הסטודנט הורשע בהגשת עבודה שאינה מקורית. העונשים שהוטלו עליו:
א. פסילת קורס
ב. תוספת קורס לתואר
ג. עונש על תנאי: הרחקה מהלימודים לסמסטר.

 • החלטה בתיק משמעת ג' 9/2020

הסטודנט מסר מידע כוזב על היותו בבידוד בכדי לקבל הקלות בבחינה, הורשע במסירת מידע כוזב לאוניברסיטה. העונשים שהוטלו עליו:
א. פסילת קורס
ב. תוספת קורס לתואר
ג. עונש על תנאי: הרחקה מהלימודים לסמסטר.

 • החלטה בתיק משמעת ד' 9/2020

הסטודנטית הורשעה בהונאה לצורך קבלת זכויות באוניברסיטה ובקשר ללימודיה באוניברסיטה, כשמסרה מידע כוזב על מקום עבודתה ועל נסיבות מיוחדות שבגינן ביקשה הקלות בלימודים. העונשים שהוטלו עליה:
א. הרחקה מלימודים בפועל לשלוש שנים החל מסמסטר א' תשפ"א
ב. רישום ההרשעה והעונש על גיליון הציונים
ג. עונש על תנאי: היה ותורשע שוב בוועדת משמעת, תורחק מהלימודים לצמיתות.

 • החלטה בתיק משמעת י' 7/2020

הסטודנט התחצף למשגיחים וסרב להנחיותיהם. הורשע בהפרת הוראות בחינה. לסטודנט יש הרשעה משמעתית קודמת. העונש שהוטל עליו:
20 שעות התנדבות לקהילה כתנאי לקבלת זכאות לתואר.

 • החלטה בתיק משמעת ח' 7/2020

הסטודנטית הורשעה בהעתקה מכוונת בבחינה שהתקיימה במערכת ה-Moodle, צולמה והוקלטה משוחחת עם חבר ופותרת איתו את הבחינה. העונשים שהוטלו עליה:
א. פסילת קורס
ב. הרחקה מהלימודים לסמסטר אחד.

 • החלטה בתיק משמעת ג' 3/2020

הסטודנט הורשע בהחזקה ושימוש בחומר אסור בשעת בחינה ובניצול לרעה של תנאים מקלים שקיבל והכניס לכיתת בחינה במעורבות חברתית החסן נייד בכדי לעשות בו שימוש. העונשים שהוטלו עליו:
א. פסילת קורס
ב. הרחקה מלימודים בפועל לסמסטר שלם.

 • החלטה בתיק משמעת מ' 3/2020

הסטודנט הרים קולו כלפי המשגיח, סרב לשמוע להוראותיו והפריע לסטודנטים אחרים במבחן. הורשע באי ציות להוראות עובד המוסד, ובהתנהגות בלתי הולמת תלמיד באוניברסיטה. העונשים שהוטלו עליו:
א. פסילת מבחן
ב. 20 שעות התנדבות לקהילה
ג. עונש על תנאי: הרחקה מלימודים לשנה.

 • החלטה בתיק משמעת מ' 2/2020

הסטודנט הורשע בהפרת הוראות בחינה - היה ברשותו טלפון נייד. ניסה להחביא אותו ולצאת איתו לשירותים. לסטודנט עבר משמעתי. העונשים שהוטלו עליו:
א. פסילת קורס
ב. תוספת קורס פרונטלי 2 ש"ס לתואר
ג. 20 שעות התנדבות לקהילה
ד. עונש על תנאי: הרחקה לצמיתות מהאוניברסיטה.

 

2019

 • החלטה בתיק משמעת ר' 10/2019

הסטודנטית הודתה בהכנת פתקים ושימוש בהם בבחינה. העונשים שהוטלו עליה:
א. פסילת קורס
ב. תוספת 2 קורסים פרונטליים לתואר 4 נ"ז.

 • החלטה בתיק משמעת ס' 8/2019

הסטודנטית הורשעה בהחזקה ושימוש בחומר אסור בשירותים. לסטודנטית יש הרשעה משמעתית קודמת. העונשים שהוטלו עליה:
א. פסילת קורס
ב. הרחקה מהלימודים לסמסטר
ג. עיכוב זכאות לתואר בחצי שנה
ד. תוספת קורס לתואר 1 נ"ז (הפעלת עונש על תנאי מוועדה קודמת).

 • החלטה בתיק משמעת ח' 3/2019

הסטודנטית הורשעה בהגשת עבודה שאינה מקורית. העונשים שהוטלו עליה:
א. פסילת קורס
ב. הרחקה מהלימודים לשנה שלמה (שני סמסטרים)
ג. עונש על תנאי: הרחקה לצמיתות מהאוניברסיטה.