החלטות ועדת המשמעת

שלחו לחבר

 

להלן תקצירי החלטות המשמעת האחרונות:

החלטות ועדת המשמעת לשנת 2020

החלטות ועדת המשמעת לשנת 2019

החלטות ועדת המשמעת לשנת 2018

החלטות ועדת המשמעת לשנת 2017

 

2020

 • החלטה בתיק משמעת ח' 9/2020

הסטודנט הורשע בהגשת עבודה שאינה מקורית. העונשים שהוטלו עליו:
א. פסילת קורס
ב. תוספת קורס לתואר
ג. עונש על תנאי: הרחקה מהלימודים לסמסטר.

 • החלטה בתיק משמעת ג' 9/2020

הסטודנט מסר מידע כוזב על היותו בבידוד בכדי לקבל הקלות בבחינה, הורשע במסירת מידע כוזב לאוניברסיטה. העונשים שהוטלו עליו:
א. פסילת קורס
ב. תוספת קורס לתואר
ג. עונש על תנאי: הרחקה מהלימודים לסמסטר.

 • החלטה בתיק משמעת ד' 9/2020

הסטודנטית הורשעה בהונאה לצורך קבלת זכויות באוניברסיטה ובקשר ללימודיה באוניברסיטה, כשמסרה מידע כוזב על מקום עבודתה ועל נסיבות מיוחדות שבגינן ביקשה הקלות בלימודים. העונשים שהוטלו עליה:
א. הרחקה מלימודים בפועל לשלוש שנים החל מסמסטר א' תשפ"א
ב. רישום ההרשעה והעונש על גיליון הציונים
ג. עונש על תנאי: היה ותורשע שוב בוועדת משמעת, תורחק מהלימודים לצמיתות.

 • החלטה בתיק משמעת י' 7/2020

הסטודנט התחצף למשגיחים וסרב להנחיותיהם. הורשע בהפרת הוראות בחינה. לסטודנט יש הרשעה משמעתית קודמת. העונש שהוטל עליו:
20 שעות התנדבות לקהילה כתנאי לקבלת זכאות לתואר.

 • החלטה בתיק משמעת ח' 7/2020

הסטודנטית הורשעה בהעתקה מכוונת בבחינה שהתקיימה במערכת ה-Moodle, צולמה והוקלטה משוחחת עם חבר ופותרת איתו את הבחינה. העונשים שהוטלו עליה:
א. פסילת קורס
ב. הרחקה מהלימודים לסמסטר אחד.

 • החלטה בתיק משמעת ג' 3/2020

הסטודנט הורשע בהחזקה ושימוש בחומר אסור בשעת בחינה ובניצול לרעה של תנאים מקלים שקיבל והכניס לכיתת בחינה במעורבות חברתית החסן נייד בכדי לעשות בו שימוש. העונשים שהוטלו עליו:
א. פסילת קורס
ב. הרחקה מלימודים בפועל לסמסטר שלם.

 • החלטה בתיק משמעת מ' 3/2020

הסטודנט הרים קולו כלפי המשגיח, סרב לשמוע להוראותיו והפריע לסטודנטים אחרים במבחן. הורשע באי ציות להוראות עובד המוסד, ובהתנהגות בלתי הולמת תלמיד באוניברסיטה. העונשים שהוטלו עליו:
א. פסילת מבחן
ב. 20 שעות התנדבות לקהילה
ג. עונש על תנאי: הרחקה מלימודים לשנה.

 • החלטה בתיק משמעת מ' 2/2020

הסטודנט הורשע בהפרת הוראות בחינה - היה ברשותו טלפון נייד. ניסה להחביא אותו ולצאת איתו לשירותים. לסטודנט עבר משמעתי. העונשים שהוטלו עליו:
א. פסילת קורס
ב. תוספת קורס פרונטלי 2 ש"ס לתואר
ג. 20 שעות התנדבות לקהילה
ד. עונש על תנאי: הרחקה לצמיתות מהאוניברסיטה.

 

2019

 • החלטה בתיק משמעת ר' 10/2019

הסטודנטית הודתה בהכנת פתקים ושימוש בהם בבחינה. העונשים שהוטלו עליה:
א. פסילת קורס
ב. תוספת 2 קורסים פרונטליים לתואר 4 נ"ז.

 • החלטה בתיק משמעת ס' 8/2019

הסטודנטית הורשעה בהחזקה ושימוש בחומר אסור בשירותים. לסטודנטית יש הרשעה משמעתית קודמת. העונשים שהוטלו עליה:
א. פסילת קורס
ב. הרחקה מהלימודים לסמסטר
ג. עיכוב זכאות לתואר בחצי שנה
ד. תוספת קורס לתואר 1 נ"ז (הפעלת עונש על תנאי מוועדה קודמת).

 • החלטה בתיק משמעת ח' 3/2019

הסטודנטית הורשעה בהגשת עבודה שאינה מקורית. העונשים שהוטלו עליה:
א. פסילת קורס
ב. הרחקה מהלימודים לשנה שלמה (שני סמסטרים)
ג. עונש על תנאי: הרחקה לצמיתות מהאוניברסיטה.