תחומי העיסוק המרכזיים של המזכירות האקדמית

 

המזכירות האקדמית עוסקת במגוון רחב של נושאים בתחום המנהלי-אקדמי.
תפקידה לסייע לרקטור ביישום המדיניות האקדמית, החלטות הסנאט והוועדות האוניברסיטאיות.

תחומי העיסוק המרכזיים של המזכירות האקדמית כוללים

 •  נהלי תוכניות לימודים  ונושאי המועצה להשכלה גבוהה.
 • תקנות נהלים וכללים אקדמיים, הגשות לוועדות אקדמיות מטעם הסנט.
 • אישור פרסומים אקדמיים והודעות באמצעי התקשורת.
 • תארים אקדמיים ונוסחי תעודות
 • אתיקה לסטודנטים והפעלת יחידת משמעת.
 • מדענים עולים בשיתוף פעולה עם משרד הקליטה.
 • משתלמים בתר- דוקטורים.
 • טקסי הענקת תארים
 • מלגות ייעודיות שתחת סמכות הרקטור.
 • מלגות על בסיס כלכלי לסטודנטים הלומדים לכל התארים.
 • אישורים להכרה אקדמית במוסדות מחו"ל.
 • אימות נתונים של בוגרי האוניברסיטה מול מוסדות בחו"ל.
 • תרגום אישורים באנגלית לסטודנטים.
 • לוח השנה האקדמית.