תחומי פעילות

 

לשכת המזכיר האקדמי עוסקת, בין השאר, בנושאים הבאים:

 1. הכנת לוח הזמנים האקדמי.
 2. טיפול בהגשת תכניות לימוד חדשות לאישור המל"ג.
 3. טיפול בתכניות מיוחדות לנוער ולמועמדים בפריפריה.
 4. גיבוש תקנונים, נהלים וכללים אקדמיים, וטיפול בעדכונם ובשינוים.
 5. טיפול בהגשה לוועדות אקדמיות מטעם הסנט.
 6. אישור פרסומים אקדמיים והודעות באמצעי התקשורת.
 7. טיפול ומעקב במלגות מיוחדות לתלמידי מחקר מצטיינים מטעם לשכת הרקטור והרשות למחקר.
 8. טיפול במדענים עולים (קמ"ע) וקשר עם משרד הקליטה.
 9. טיפול בנושא משתלמים בתר-דוקטורים.
 10. טיפול בענייני עבירות משמעת של סטודנטים וערעורים על החלטות ועדת המשמעת.
 11. הכנת דו"חות לימודים ואישורים באנגלית לסטודנטים.
 12. טיפול בתכנית "אקדמיה בתיכון" לתלמידי תיכון מצטיינים מול משרד החינוך.
 13. טיפול בתכנית "דרך רוח" וקשר עם הרשויות המקומיות.
 14. ייעוץ למערך המגביות בעניין פרויקטים בתחום האקדמי ומתן מלגות לחיילים קרביים, עולים חדשים ועוד.
 15. ייצוג האוניברסיטה מול תורמים למלגות למלגות.
 16. ריכוז הוועדה המוסדית, ביצוע ודיווח פרויקט "אקדמיה בקהילה" מטעם הות"ת.
 17. אישורים להכרה אקדמית במוסדות מחו"ל.
 18. אימות נתונים של בוגרי האוניברסיטה מול מוסדות בחו"ל.
 19. ניהול ותחזוקת אתר האינטרנט של המזכירות האקדמית.