• מזכירות אקדמית_מנהלה
  • מזכירות אקדמית_יום פתוח
  • מזכירות אקדמית הירו טקס
  • מזכירות אקדמית ספרים פתוחים

ברוכים הבאים לאתר המזכירות האקדמית

האתר כולל נושאים שבטיפול המזכירה האקדמית והמזכירות האקדמית, ומהווה גם אתר בית לתקנוני הסנט, לרשימת חברי המועצה האקדמית העליונה, חברי הסנט וראשי המחלקות. האתר מתעדכן באופן שוטף ויכלול גם תחומי פעולה ופרויקטים עתידיים.

גלו כל מה שקורה
המזכירות האקדמית
הכירו את תחומי הפעילות של המזכירות האקדמית באוניברסיטת בר אילו