ברוכים הבאים לאתר המזכירות האקדמית

האתר כולל נושאים שבטיפול המזכירה האקדמית והמזכירות האקדמית, ומהווה גם אתר בית לתקנוני הסנט, לרשימת חברי המועצה האקדמית העליונה, חברי הסנט וראשי המחלקות. האתר מתעדכן באופן שוטף ויכלול גם תחומי פעולה ופרויקטים עתידיים.

גלו כל מה שקורה
מלגות לסטודנטים ולסטודנטיות שגויסו למילואים
הוארך מועד הגשת הבקשות למלגות על בסיס כלכלי
הודעות