אתיקה בהגשת עבודות ובחינות ביתרשויות המשמעת של האוניברסיטה מפרסמות מעת לעת טפסי הצהרה שימושיים.
טפסים אלה תתבקשו ללוות לכל עבודה או בחינה אשר תגישו במהלך הלימודים.

טופס הצהרה על מקוריות עבודה - עליכם למלא את הטופס עבור כל מטלה/עבודה שתוגש על ידכם דרך מערכת ה-Moodle או כל מערכת אחרת, על פי דרישת המחלקה בה אתם לומדים. עבודה שתוגש ללא טופס נלווה זה לא תיבדק.

הצהרת נבחן בבחינה מקוונת - עליכם למלא טופס זה עבור כל בחינה מקוונת. בחינה שתוגש ללא טופס מלווה זה לא תיבדק.


לשאלות ניתן ליצור קשר בדואר אלקטרוני:
academic.secreteriat@biu.ac.il