הצהרת נבחן בתומקס פברואר 2023

נוהל כללי התנהגות בבחינה דיגיטלית

English version below!

סטודנט/ית יקר/ה,

המסמך שלהלן כולל הנחיות למתכונת הבחינה והצהרה אישית.

*** אסור לצלם או להעתיק את השאלון/שאלות הבחינה ***

 מתכונת הבחינה:

 • על המחשב תהיה מותקנת אפליקציית Vix, שתתוקן על פי הוראות ההתקנה של החברה בלבד. כל ניסיון לעקוף את התוכנה, לקבל סיוע לכך או לסייע לאחרים לבצע זאת, אסור בהחלט ועלול לגרור צעדים משמעתיים חמורים כנגד כל המעורבים בכך.
 • סביבת העבודה: על הסטודנט לשבת מול מסך מחשב  (עם מצלמה ומיקרופון, מסך אחד בלבד)  המונח על שולחן בחדר שקט, בו אין אנשים נוספים.
 • הבחינה מנוטרת ,מצולמת ומוקלטת.
 • תאורה: החדר בו ישהה הסטודנט במהלך הבחינה צריך להיות מואר ברמת בהירות של אור יום (תאורת תקרה עדיפה).
 • חיבור לבחינה: על הסטודנט להתחבר לכיתת הבחינה 45 דקות לפני שעת התחלת הבחינה ולוודא שרכיבי הווידאו והקול תקינים. במהלך זמן זה, יישלח מסרון עם קוד אימות לצורך כניסה לבחינה, איחור לא יזכה בהארכת זמן.
 • ניתן להגיש את הבחינה כעבור 30 דקות משעת התחלת הבחינה.

 

 • אין לאוניברסיטה או לחב' תומקס טכנולוגיות כל גישה לקבצים פרטיים במחשב עליו מתבצעת הבחינה.
 • אין לעשות שימוש במכשירי טלפון ניידים, שעון חכם, אוזניות  או כל אמצעי אלקטרוני אחר גם כשהוא כבוי (מלבד מילון אלקטרוני בלי אינטרנט במידה וניתן לכך אישור המרצה מראש), בשעת הבחינה.

 

 • במידה ויש צורך להשתמש בטלפון לצורכי צילום או פיקוח כחלק מהנחיות בבחינה, תינתן על כך הודעה מפורשת.
 • בתחילת המבחן תעלה למסך תיבת שיח ובה מקום לצילום תמונת הפנים של הסטודנט ולצילום תעודה מזהה.  במהלך הבחינה, יתכן כי תתבקשו לאמת את זהותכם פעם נוספת על ידי המערכת.
 • בעת הבחינה יש לסגור את כל התוכנות על המחשב, מלבד התוכנה של הבחינה.

 

 • חומרי עזר: חומרי העזר המותרים יונחו על השולחן באופן גלוי (מחשבון, מילון ,דף נוסחאות, דף עזר, דפי טיוטה וכו').
 • מסגרת הזמן לבחינה תוגדר בכרטיס הנבחן. סטודנטים הזכאים להארכת זמן, יקבלו אוטומטית את התוספת בזמן הבחינה.
 • כאשר סטודנט נבחן בבית, לא תותר יציאה שירותים בבחינות שאורכן עד שעתיים. נשים הרות ואנשים אחרים הסובלים מבעיות רפואיות מיוחדות שבגללן הם אינם יכולים לעמוד בדרישה זו, וכן מי שזכאי להארכת זמן בבחינה מעבר לשעתיים ורוצה לנצל זכות זו וגם לצאת לשירותים במהלך הבחינה, ייבחנו בקמפוס על מחשבי האוניברסיטה, וכך תתאפשר יציאתם לשירותים.

 

הצהרה אישית מחייבת

אני מתחייב/ת לכבד את האמון שניתן בי בבחינה מקוונת זו. אשיב על המבחן בעצמי ללא עזרת כל אדם אחר ולא אשתמש בחומרי עזר שלא הורשו בהוראות לנבחן, כך שהמבחן ישקף את הידע והביצוע האישיים שלי. כמו כן הנני מתחייב להשתמש במערכת הבחינות הממוחשבת במתכונת שהותוותה ע"י רשויות האוניברסיטה. כל שינוי ממתכונת בחינה זו או ניסיון לעקוף את נעילת הפונקציות שיוצרת המערכת, תחשב כעבירת משמעת. ידוע לי כי אני עשוי/ה להידרש להסביר חלק מתשובותיי על ידי המרצה לאחר הבחינה. אני מודע/ת לכך שאי כיבוד ההנחיות האמורות מהווה עבירת משמעת על כל המשתמע מכך. ברור לי כי זהו מבחן של אמון ואני מתחייב/ת לעמוד בכך.

 

בהצלחה בבחינה!                                                                                                      מדור בחינות.