ועדת משמעת לסטודנטים

 

אחראית ועדת המשמעת:                   

גב' אוולין מור-המר

כתובת:

לשכת המזכיר האקדמי
חדר 201 קומה 2, בניין המנהלה (402)

טלפון:
פקס:

03-5318885
03-5354184

דואר אלקטרוני:

mishmat.stu@biu.ac.il

כללי

אוניברסיטת בר-אילן מקפידה על ערכים של כבוד הזולת, יושרה אישית, אמינות אקדמית וטוהר בחינות, ורואה בהם ערכים מרכזיים לקיומה של חברה מתוקנת.

ככלל, עבירות משמעת של סטודנטיות וסטודנטים נדונות בוועדת המשמעת של האוניברסיטה.

ועדת המשמעת לסטודנטים פועלת על פי תקנון המשמעת. כמפורט בתקנון, אם הגיעה הוועדה בדיוניה למסקנה שאכן נעברה עבירת משמעת, היא מוסמכת להטיל על הסטודנטית או הסטודנט המורשע עונשים שונים, עד כדי הרחקה מלימודים באוניברסיטה. ניתן להתרשם כאן מהחלטות הוועדה בשנים האחרונות.

השמירה על כבודכם ועל כבוד זולתכם היא חובתכם ובאחריותכם!
אנא עשו כל מאמץ להימנע מאי-הנעימות שבהגעה לדיון בפני ועדת המשמעת.

איך להימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות

טפסים נלווים להגשת עבודות ובחינות בית