החלטות ועדת המשמעת בפקולטה לרפואהלהלן תקצירי החלטות המשמעת האחרונות בפקולטה לרפואה:
 

  • החלטה בתיק משמעת 5/2020

הסטודנט הורשע בהסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות באוניברסיטה או בקשר ללימודים באוניברסיטה, בגין שהסתיר את העובדה שאינו לוקח חלק פעיל בסבב רופאים, שהוא חלק מחובות השלמת הקורס, וזאת על מנת לקבל אישור מילוי חובות בקורס. הסטודנט כפר באשמה. העונשים שהוטלו עליו:
א. פסילת קורס
ב. 30 שעות התנדבות
ג. עונש על תנאי: הרחקה מלימודים בפועל לשנת לימודים שלמה.

 

  • החלטה בתיק משמעת 2/2020

הסטודנט הורשע בביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות באוניברסיטה או בקשר ללימודים באוניברסיטה. הסטודנט הודה והביע חרטה על כך שביקש מחבר לחתום בשמו על דף נוכחות, וזאת על מנת לקבל אישור מילוי חובות בקורס. העונשים שהוטלו עליו:
א. 20 שעות התנדבות לקהילה
ב. עונש על תנאי: הרחקה מלימודים בפועל לשנת לימודים שלמה.