תכניות לימודים חדשות שאושרו

 

ניהול משאבי אנוש לתואר ראשון. בחוג המשולב למדעי החברה.

לימודי מידע וטכנולוגיות אינטרנט לתואר ראשון. במחלקה למדעי המידע.

כימיה של חומרים לתואר ראשון. במחלקה לכימיה.

מתמטיקה שימושית לתואר ראשון. במחלקה למתמטיקה.

משפטים חד-חוגי (מורחב) + עבודה סוציאלית חד-חוגי (מורחב) – לימודים לתואר ראשון במסגרת תואר כפול.

הנדסה-מוזיקה, תכנית משולבת לתואר ראשון, במסגרת חוג לאחר תואר.

כימיה במגמת רוקחות לתואר ראשון, בשיתוף עם האוניברסיטה העברית. במחלקה לכימיה.

מנהיגות וניהול מערכות חינוך וחינוך בלתי פורמלי (למגזר החרדי) לתואר ראשון. במערך התכניות הייעודיות.

רב-תחומי במדעי החברה לתואר ראשון, במקצועות: חשבונאות, כלכלה, מדעי המדינה (חכ"ם). במערך התכניות הייעודיות.

רב-תחומי במדעי החברה לתואר ראשון, במקצועות בתחום הנדל"ן. במערך התכניות הייעודיות.

גרונטולוגיה: מדעי הזיקנה לתואר שני עם וללא תזה. אפשר ללמוד במסגרת החוג המשולב למדעי החברה ולסיים עם תואר M.A., או במסגרת הפקולטה למדעי החיים ולסיים עם תואר M.Sc..

טיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית לתואר שני ללא תזה. במחלקה לאומנות יהודית.

ממשל ומדיניות ציבורית לתואר שני. אושרה כתכנית, במחלקה למדעי המדינה.

תנ"ך תכנית בין-לאומית (באנגלית) לתואר שני. במחלקה לתנ"ך.

גיאוגרפיה ולימודי סביבה במגמת טכנולוגיות מידע גיאוגרפיות. לתואר שני. במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה.

גיאוגרפיה ולימודי סביבה במגמת ניהול וחדשנות סביבתית בחברות לתואר שני. במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה.

תנ"ך במגמת חדשנות פדגוגית לתואר שני. במחלקה לתנ"ך.

לימודי מידע במגמת טכנולוגיות מידע לתואר שני. במחלקה למדעי המידע.

לימודי מידע במגמת מדעי הרוח הדיגיטליים לתואר שני. במחלקה למדעי המידע.

תולדות ישראל במגמת לימודי רוסיה ומזרח אירופה לתואר שני. מגמה בין-אוניברסיטאית, בשיתוף האוניברסיטאות: בר-אילן, בן-גוריון, תל-אביב וחיפה. במחלקה לתולדות ישראל.

ספרות עם ישראל וספרות משווה במגמת כתיבה יוצרת לתואר שני. מגמה משותפת בשתי המחלקות.

ספרות משווה במגמת דרמה ותיאטרון לתואר שני. במחלקה לספרות משווה.

מוזיקה במגמת מוזיקה, טכנולוגיה ומדיה חזותית לתואר שני. במחלקה למוזיקה.

לימודי צבא וביטחון במגמת סייבר ואסטרטגיה לתואר שני. במחלקה למדעי המדינה.

חינוך מדעי טכנולוגי במגמת חינוך לשלוֹמוּת לתואר שני. בבית הספר לחינוך.