תלמידים הלומדים במסלול ללא קבלת תואר

תלמידים הלומדים במסלול ללא קבלת תואר

במידה והנך במסלול ללא קבלת תואר, הזמנת תרגום מסמכים מעברית לאנגלית מתבצעת ישירות דרך המחלקה.

בהצלחה