השתלמות בתר- דוקטור

מטרת השתלמות בתר-דוקטור

מטרת השתלמות הבתר-דוקטור הינה לאפשר למדעניות ומדענים בתחילת דרכם, שזכאותם לקבלת תואר שלישי (Ph.D./M.D.) אושרה בחמש השנים האחרונות, להשתלם במחקר מדעי בהנחיית מדען בכיר. ההשתלמות נועדה להוסיף ולקדם את המשתלמת או המשתלם, להרחיב ולגוון את הידיעות וההתנסות במחקר, ולהכשירו לשמש כחוקר באקדמיה או מחוצה לה.

מציאת מנחה להשתלמות בתר-דוקטור

  • רשימת חברות וחברי סגל אקדמי בכיר היכולים להנחות השתלמות בתר-דוקטור באוניברסיטת בר-אילן נמצאת באתר המחלקה או הפקולטה בתחום המבוקש להשתלמות.
  • ניתן להיעזר בחוברת "פנורמה" של רשות המחקר.

הגשת מועמדות להשתלמות בתר-דוקטור

במסגרת הגשת מועמדות בטופס הרישום חובה לצרף:

  • צילום תעודת זהות/דרכון
  • קורות חיים כולל רשימת פרסומים
  • אישור הסכמה בכתב של חבר סגל אקדמי, בדרגת מרצה בכיר ומעלה, להיות מנחה להשתלמות בתר-דוקטור
  • אישור הגשת דיסרטציה או אישור זכאות לתואר שלישי או דיפלומה לתואר שלישי (המאוחר ביניהם)
  • חתימות מועמד/ת להשתלמות והמנחה על נוהל בתר-דוקטור
  • לפחות מכתב המלצה אחד.

 

לאחר אישור ראש המחלקה תועבר הבקשה לאישור דקן הפקולטה הרלוונטית והמזכירות האקדמית.

 

להלן קישורים רלוונטיים להגשת הבקשה (בעברית):