השתלמות בתר-ד"ר

 

מטרת השתלמות בתר-דוקטור

מטרת השתלמות הבתר-דוקטור הינה לאפשר למדענים בתחילת דרכם, שזכאותם לקבלת תואר שלישי (Ph.D./M.D.) אושרה בחמש השנים האחרונות, להשתלם במחקר מדעי בהנחיית מדען בכיר. ההשתלמות נועדה להוסיף ולקדם את המשתלם, להרחיב ולגוון את ידיעותיו ואת התנסותו במחקר ולהכשירו לשמש כחוקר באקדמיה או מחוצה לה.

 

מציאת מנחה להשתלמות בתר-דוקטור

 

הגשת מועמדות להשתלמות בתר-דוקטור

במסגרת הגשת מועמדות בטופס הרישום חובה לצרף:

  • צילום תעודת זהות/דרכון
  • קורות חיים כולל רשימת פרסומים
  • אישור הסכמה בכתב של חבר סגל אקדמי, בדרגת מרצה בכיר ומעלה, להיות מנחה להשתלמות בתר-דוקטור
  • אישור הגשת דיסרטציה או אישור זכאות לתואר שלישי או דיפלומה לתואר שלישי (המאוחר ביניהם)
  • חתימות מועמד/ת להשתלמות והמנחה על נוהל בתר-דוקטור
  • לפחות מכתב המלצה אחד.

 

לאחר אישור ראש המחלקה תועבר הבקשה לאישור דקן הפקולטה הרלוונטית והמזכירות האקדמית.

 

להלן קישורים רלוונטיים להגשת הבקשה (בעברית):