הודעה לסטודנטים לקראת הבחינות תשפ"ד

בס"ד, ט"ז אדר א' תשפ"ד
‏‏25 בפברואר 2024

 

סטודנטים/יות יקרים/ות,

 

בשנת הלימודים תשפ"ד תתקיימנה בחינות במתכונת פרונטלית ומקוונת במערכת התומקס.

לעיונכם, תקנון המשמעת לתלמידי האוניברסיטה וכן החלטות ועדת משמעת בשנה החולפת המפורסמים באתר המזכירות האקדמית תחת אתיקה ומשמעת.

להלן חלק מהתקנות החשובות למהלך הבחינות והגשת העבודות:

1.       טוהר הבחינות

א.      בחינות פרונטליות בקמפוס – יש להקפיד הקפדה יתרה על טוהר הבחינות. יש לציית להוראות הבחינה בהתאם להנחיות המרצים והמשגיחים. אין להכניס לבחינה חומר עזר מעבר למה שהותר במפורש על ידי המרצה בקורס. במהלך הבחינה, אין להחזיק ברשותכם, או בהישג ידכם, מכשיר טלפון נייד (גם אם הוא כבוי), או כל מכשיר אלקטרוני חכם אחר (כגון שעון חכם). היציאה לשירותים במהלך הבחינה מותרת בהתאם לנהלים ובליווי של המשגיח/ה.

ב.       בחינות מקוונות במערכת התומקס (הקלטה ושמע לאורך כל הבחינה) –בתחילתה של בחינה מתוקשבת עליכם/ן לחתום על טופס הצהרת יושרה בעת כתיבת בחינה מקוונת ומצולמת. חל איסור חמור להשתמש בחומר אסור או לגשת לאתרים חיצוניים שלא הותרו לשימוש במפורש, וכן אסור לשתף פעולה עם כל גורם, או לעמוד בקשר עם סטודנטים אחרים, גם לא לצורך סיוע כלשהו, וגם אם הוא טכני בלבד. אין לעשות שימוש בכל חומר עזר בבחינה, מעבר למה שהותר במפורש על ידי המרצה בקורס. כמו כן, אין לעשות שימוש באוזניות במהלך הבחינה ו/או לענוד שעון חכם. נהלי הבחינות מתעדכנים מעת לעת. נוהל בחינות מעודכן. אנא הקפידו לשמור על הכללים.

2.      הגשת עבודות

 כל עבודה המוגשת במסגרת הלימודים באוניברסיטה, תוגש דרך מערכת ה-Moodle (או מערכת מאובטחת אחרת ע"פ הנחיית המרצה). יש לחתום על טופס הצהרת מקוריות עבודה, אשר יהיה מלווה לכל מטלה ו/או עבודה שתוגש. יש להקפיד על מקוריות העבודה ועל ביצוע עצמאי שלה. אין להגיש עבודה מועתקת, אפילו בחלקה, ממקור אחר, כולל מהאינטרנט. אין להגיש עבודות קנויות או עבודות שנכתבו בעבורכם על ידי גורם שלישי. אין למכור עבודות.

3.       כללי התנהגות

יש לנהוג בכבוד כלפי כל אדם- סטודנט/ית, עובד/ת או מרצה. כל צורה של אלימות, פיזית או מילולית, כלפי כל סטודנטית או סטודנט או כלפי מי מעובדי/ות האוניברסיטה, הן מהסגל האקדמי, הן מהסגל  המנהלי, והן מנותני השרות השונים יטופלו בוועדת משמעת.

לידיעתכם/ן,  אם הגיעה הוועדה בדיוניה למסקנה שאכן נעברה עבירת משמעת, היא מוסמכת להטיל על הסטודנט/ית המורשע/ת עונשים שונים, עד כדי הרחקה מהאוניברסיטה.

 

אנו מאחלים לכם/ן הצלחה רבה בבחינות ובהגשת עבודות.

המזכירות האקדמית ויו"ר ועדת משמעת

תאריך עדכון אחרון : 26/02/2024