הודעת ועדת משמעת לסטודנטים עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג

בס"ד, כ"ה תשרי תשפ"ג
‏‏20 אוקטובר 2020

סטודנטים יקרים,

אוניברסיטת בר-אילן פותחת את שעריה בפניכם בשמחה לקראת שנת הלימודים תשפ"ג, ואנו מאחלים לכם בריאות טובה ושנת לימודים מוצלחת, מהנה ופורייה.

אנו באוניברסיטה מקפידים על ערכים של כבוד הזולת, יושרה אישית, אמינות אקדמית וטוהר בחינות, ורואים בהם ערכים מרכזיים לקיומה של חברה מתוקנת. גם בימים אלו, של לימודים במתכונת משולבת פרונטלית ומקוונת, ברצוננו להדגיש בפניכם חלק מהתקנות האקדמיות המבוססות על ערכים מרכזיים אלה:

  1. התנהגות מכבדת - יש לנהוג בכבוד כלפי כל אדם: סטודנט, עובד או מרצה. כל צורה של אלימות, פיזית או מילולית, כלפיי כל סטודנטית או סטודנט או כלפי מי מעובדי האוניברסיטה, הן מהסגל האקדמי, הן מהסגל המנהלי, והן מנותני השרות השונים יטופלו בוועדת משמעת. הטרדות מיניות יטופלו בחומרה.
  1. הגשת עבודות - כל עבודה המוגשת במסגרת הלימודים באוניברסיטה, תוגש דרך מערכת ה-Moodle (או מערכת מאובטחת אחרת ע"פ הנחיית המרצה). חובה עליכם לחתום על טופס הצהרת מקוריות, אשר יהיה מלווה לכל מטלה ו/או עבודה שתוגש. יש להקפיד על מקוריות העבודה ועל ביצוע עצמאי שלה. אין להגיש עבודה מועתקת, אפילו בחלקה, ממקור אחר, כולל מהאינטרנט. אין להגיש עבודות קנויות או עבודות שנכתבו בעבורכם על ידי גורם שלישי. אין למכור עבודות. במקרה של ציטוט ממקורות אחרים, יש לפעול על פי המפורט בהנחיות  באתר מערך הספריות והמידע. ראוי לציין כי הגשת עבודה שאיננה מקורית עלולה להוביל לענישה חמורה, החל מפסילת הקורס ועד להרחקה מהאוניברסיטה.
  1. טוהר הבחינות – בסעיף זה נרצה להתייחס לטוהר הבחינות הפרונטליות והמתוקשבות.

זכרו בחינות שנעשות ביושר ובהגינות נותנות תוקף ומעצימות את התואר שלכם מבחינה מקצועית וערכית.

  • בבחינות רגילות בקמפוס – יש להקפיד הקפדה יתרה על טוהר הבחינות. הקפדה זאת כוללת ציות מוחלט להוראות הבחינה בהתאם להנחיות המרצים והמשגיחים בבחינה. אין להכניס לבחינה חומר עזר מעבר למה שהותר במפורש על ידי המרצה בקורס. במהלך הבחינה, אין להחזיק ברשותכם, או בהישג ידכם, מכשיר טלפון נייד (גם אם הוא כבוי), או כל מכשיר אלקטרוני חכם אחר (כגון: אוזניות או שעון חכם). אנא הקפידו על הוראה זאת ותמנעו מאי נעימות. ועדת משמעת לא תקבל טענה של שכחה ותום לב במקרה שיימצא ברשותכם מכשיר טלפון נייד, או כל מכשיר אלקטרוני אסור. בכוונת הוועדה לאמץ את הוראת סנאט האוניברסיטה ככתבה וכלשונה והקורס יפסל ללא כל דיון. היציאה לשירותים במהלך הבחינה מותרת בהתאם לנהלים ובליווי של המשגיח/ה. לצערנו, היו מקרים בהם סטודנטים ניצלו את היציאה לשירותים לשימוש במכשיר סלולרי או בחומר שהוכן מראש בניגוד להנחיות המבחן. ועדת המשמעת רואה בחומרה תופעה זו ודנה מקרים אלה בחומרה יתרה.
  • בחינות מקוונות– בנוסף לאמור לעיל, בתחילה של  בחינות מתוקשבות עליכם לחתום על טופס הצהרת מקוריות בחינה. חל איסור חמור להשתמש בחומר אסור או לגשת לאתרים חיצוניים שלא הותרו לשימוש במפורש וכן אסור לשתף פעולה עם כל גורם או לעמוד בקשר עם סטודנטים אחרים גם לא לצורך סיוע כלשהו גם אם הוא טכני בלבד. אין לעשות שימוש בכל חומר עזר בבחינה, מעבר למה שהותר במפורש על ידי המרצה בקורס.  אין לעשות שימוש באוזניות או כל אמצעי חכם אחר.
  • אנא זכרו, המשגיחים עושים את עבודתם נאמנה. צייתו להוראותיהם, כבדו אותם ושתפו איתם פעולה.

ככלל, עבירות משמעת נדונות בוועדת המשמעת של האוניברסיטה. ועדת המשמעת פועלת על פי תקנון המשמעת הנמצא באתר האוניברסיטה. כמפורט בתקנון, אם הגיעה הוועדה בדיוניה למסקנה שאכן נעברה עבירת משמעת, היא מוסמכת להטיל על הסטודנט המורשע עונשים שונים, עד כדי הרחקה מהאוניברסיטה.

ניתן להתרשם מהחלטות הוועדה בשנה החולפת באתר המזכירות האקדמית.

 

השמירה על כבודכם ועל כבוד זולתכם היא חובתכם ובאחריותכם!

אנא עשו כל מאמץ להימנע מאי-הנעימות שבהגעה לדיון בפני ועדת המשמעת.

יהי רצון שהשנה הבאה עלינו לטובה תהיה שנת שלום ושלווה, שנת ברכה בריאות והצלחה.

 

ד"ר רחל לוי-דרומר

המזכיר האקדמי

תאריך עדכון אחרון : 23/10/2022