הרכב ועדות הסנט

שלחו לחבר

ועדות מטעם הסנט לשנה"ל תש"פ

לשכת הרקטור

אדר תש"פ (מרץ 2020)

 

1. מליאת הסנט
2. הוועדה המרכזת

ועדות תכניות ומינויים:
3. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי היהדות
4. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי הרוח
5. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי החברה
6. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעים מדויקים
7. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה להנדסה
8. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי החיים
9. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למשפטים
10. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה לרפואה
11. ועדה ללימודים בין-תחומיים

12. ועדה להרכב ועדות
13. ועדה לאישורי שבתון וחופשה ללא תשלום
14. ועדת מינויים
15. ועדת ערעורים לוועדת המינויים
16. ועדה למסלול נלווה
17. ועדת הוראה
18. ועדת קבלה לתואר ראשון
19. ועדת הקבע האקדמית של ביה"ס ללימודים מתקדמים
20. ועדת סטטוס
21. ועדת מלגות ופרסים לתואר ראשון
22. ועדת משמעת לסטודנטים
23. ועדת ערעורים לוועדת משמעת לסטודנטים
24. ועדה לקידום מחקר בסיסי ויישומי
25. ועדת אתיקה
26. ועדת ספרייה
27. ועדה להוצאת ספרים
28. ועדה לאופיה של האוניברסיטה
29. מליאת בית הדין למשמעת לסגל אקדמי
30. הרכב ועדת הערעורים של בית הדין למשמעת לסגל אקדמי
31. ועדת הקבע האקדמית של מערך התכניות הייעודיות
32. ועדה לתערוכות
33. ועדת תקנונים
34. ועדה לעבודה נוספת
35. ועדת ערעורים לוועדה לעבודה נוספת

 

 

 

1. מליאת הסנט

חברים נבחרים: 60 פרופסורים מן המניין במשרה מלאה
חברים בתוקף תפקידם: רקטור האוניברסיטה
נשיא האוניברסיטה
סגן הרקטור
סגן נשיא למחקר
דקני הפקולטות
- פרופ' מרים פאוסט - יו"ר
- פרופ' אריה צבן
- פרופ' אמנון אלבק
- פרופ' שולמית מיכאלי
משתתפים בתוקף תפקידם: דקן הסטודנטים
נציג הפרופסורים החברים
נציגת המרצים הבכירים
נציג המרצים
- פרופ' אריה רייך
- פרופ' יגאל לוין
- ד"ר מילנה מורגנשטרן
- ט.נ.
משקיפים: יו"ר ארגון הסגל הבכיר
יו"ר ארגון הסגל הזוטר
יו"ר אגודת הסטודנטים
- פרופ' יצחק מסתאי
- גב' ורד קופל
  סגן הרקטור למינהל
המזכיר האקדמי
- גב' פנינה אגסי
- ד"ר רחל לוי-דרומר

 

2. הוועדה המרכזת

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' מרים פאוסט
חברים: נשיא האוניברסיטה
סגן הרקטור
דקן הפקולטה למדעי היהדות
דקן הפקולטה למדעי הרוח
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקנית הפקולטה למדעים מדויקים
דקן הפקולטה להנדסה
דקן הפקולטה למדעי החיים
דקן הפקולטה למשפטים
דקן הפקולטה לרפואה
מדעי היהדות
מדעי היהדות
מדעי הרוח
מדעי הרוח
מדעי החברה
מדעי החברה
מדעים מדויקים
מדעים מדויקים
מדעי החיים
מדעי החיים
הנדסה
- פרופ' אריה צבן
- פרופ' אמנון אלבק
- פרופ' ירון הראל
- פרופ' אליעזר שלוסברג
- פרופ' גיל אפשטיין
- פרופ' בלהה פישר
- פרופ' זאב זלבסקי
- פרופ' דורון גינזברג
- פרופ' אורן פרז
- פרופ' קרל סקורצקי
- פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ
- פרופ' שמואל פיינר
- פרופ' נועה אהרוני
- פרופ' רינה לפידוס
- פרופ' יוסף גליקסון
- פרופ' גיל דיזנדרוק
- פרופ' יורם לוזון
- פרופ' נדב שנרב
- פרופ' רון אונגר
- פרופ' רונית שריד
- פרופ' שרון גנות
  סגן הרקטור למינהל
המזכיר האקדמי
מרכזת הוועדה
- גב' פנינה אגסי
- ד"ר רחל לוי-דרומר
- גב' שרי גוטמן, לשכת הרקטור

 

ועדות תכניות ומינויים

3. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי היהדות

יו"ר: דקן הפקולטה למדעי היהדות - פרופ' ירון הראל
חברים: פרופ' מיכאל אביעוז - ראש המחלקה לתנ"ך, פרופ' דניאל אברמס, פרופ' משה אורפלי, פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ, ד"ר אלעד בן-דרור - ראש המחלקה ללימודי המזה"ת, פרופ' חנוך בן-פזי - ראש המחלקה למחשבת ישראל, פרופ' אהרן גימאני, פרופ' דוד הנשקה, פרופ' בועז זיסו, פרופ' אליעזר טאובר, פרופ' רומן כצמן, פרופ' זהר לבנת, פרופ' אהרן מאיר, פרופ' לייב מוסקוביץ, פרופ' חיים מיליקובסקי, פרופ' דוד מלכיאל, פרופ' צבי מרק, פרופ' יוסף עופר, ד"ר אהרן עמית - ראש המחלקה לתלמוד, פרופ' זהר עמר, פרופ' אליהו עסיס, פרופ' שמואל פיינר, פרופ' עמוס פריש, פרופ' רלה קושלבסקי, פרופ' קימי קפלן - ראש המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, פרופ' אייל רגב - ראש בית הספר ללימודי יסוד, פרופ' איליה רודוב - ראש המחלקה לאמנות יהודית, פרופ' לילך רוזנברג - ראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, פרופ' מיכאל ריז'יק - ראש המחלקה ללשון עברית ולשונות שמיות, ד"ר רויטל רפאל-ויונטה - ראש המחלקה לספרות עם ישראל, פרופ' דב שוורץ, פרופ' יהושע שוורץ, פרופ' דן שפירא, פרופ' עדיאל שרמר.
  ראש מינהל הפקולטה, מרכזת הוועדה - גב' מיה יונתי

 

4. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי הרוח

יו"ר: דקן הפקולטה למדעי הרוח - פרופ' אליעזר שלוסברג
חברים: ד"ר דורון אברהם - ראש המחלקה להיסטוריה כללית, פרופ' איתן אגמון, פרופ' נועה אהרוני - ראש המחלקה למדעי המידע, ד"ר מיכל בן-חורין - מ"מ ראש המחלקה לספרות משווה, פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב, ד"ר דורית גוטספלד - מ"מ ראש המחלקה לערבית, ד"ר קרן גולדפרד - ראש היחידה לאנגלית שפה זרה, ד"ר דניאלה גורביץ - ראש התכנית לב.א. רב-תחומי במדעי הרוח, ד"ר אבי גלבוע - ראש המחלקה למוזיקה, ד"ר גבי גנון - ראש המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, פרופ' גבריאל דנציג - ראש המחלקה ללימודים קלאסיים, פרופ' רחל ויסברוד - ראש המחלקה לתרגום וחקר התרגום, פרופ' אלדעה ויצמן, פרופ' נעם זהר, פרופ' צבי לנגרמן, פרופ' רינה לפידוס, פרופ' גרי מול - ראש המחלקה לתרבות צרפת, פרופ' ג'פרי פרל, פרופ' וויליאם קולברנר, פרופ' אבי שגיא, פרופ' דב שוורץ - ראש המחלקה לפילוסופיה.
  ראש מינהל הפקולטה - מר אפרים זינגר
מרכזת הוועדה - גב' ציפי אליצור

 

5. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי החברה

יו"ר: דקן הפקולטה למדעי החברה - פרופ' גיל אפשטיין
חברים:

פרופ' ליאת איילון, פרופ' נחמי באום - ראש בית הספר לעבודה סוציאלית, פרופ' נירית באומינגר-צביאלי, פרופ' אייל בהרד - ראש המחלקה לכלכלה, פרופ' אהוד בודנר - ראש החוג המשולב למדעי החברה, פרופ' סטיב ברנר, פרופ' רוני גבע - ראש המחלקה לפסיכולוגיה, פרופ' אברהם גולדשטיין, פרופ' רמי גינת - ראש המחלקה למדעי המדינה, פרופ' איוה גלבוע-שכטמן, פרופ' רועי גלברד, פרופ' יוסף גלקסון, פרופ' זהבית גרוס, פרופ' גיל דיזנדרוק, פרופ' רחל דקל, פרופ' אברהם וייס, פרופ' אהרון ולר, פרופ' אליהו וקיל, פרופ' אורית טאובמן בן-ארי, פרופ' יעקב יבלון - ראש בית הספר לחינוך, פרופ' אייל יניב - ראש בית הספר למינהל עסקים, פרופ' אשר כהן - ראש בית הספר לתקשורת, פרופ' יוסף כץ, פרופ' בני לאוטרבך, פרופ' מיכל לבידור, פרופ' דניאל לוי, פרופ' עופר ליברמן, פרופ' נירה משעל, פרופ' גלית נהרי - ראש המחלקה לקרימינולוגיה, פרופ' משה ספירו-הלוי, פרופ' מרים פאוסט - הרקטור, פרופ' יונתן פאקס, פרופ' הלל פריש, פרופ' אפרים קארש, פרופ' קונסטנטין קוגן, ראש המחלקה לניהול, פרופ' ליאת קוליק, פרופ' עופרה קורת, פרופ' יונתן רבינוביץ, פרופ' טובה רוזנבלום, ד"ר אורית רותם - ראש המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, פרופ' לריסה רמניק - ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פרופ' אשכול רפאלי, פרופ' דוד שוורץ, פרופ' רחל שיף, פרופ' חן שכטר.

  ראש מינהל הפקולטה, מרכז הוועדה - מר שמואל עמרני

 

6. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעים מדויקים

יו"ר: דקנית הפקולטה למדעים מדויקים - פרופ' בלהה פישר
חברים: פרופ' יונתן אומן - ראש המחלקה למדעי המחשב, פרופ' דורון אורבך, פרופ' אמנון אלבק - סגן הרקטור, פרופ' עמיהוד אמיר, פרופ' אלי ברקאי, פרופ' ריצ'רד ברקוביץ', פרופ' יובל גרעיני, פרופ' עדו דגן, פרופ' עוזי וישנה, פרופ' חיים טייטלבאום, פרופ' ראובן כהן - ראש המחלקה למתמטיקה, פרופ' מיכאל כץ, פרופ' יורם לוזון, פרופ' משה לוינשטיין, פרופ' יהודה לינדל, פרופ' ז'אן-פול ללוש, פרופ' אנדריי לרנר, פרופ' דן מאיור, פרופ' יצחק מסתאי, פרופ' סטוארט מרגוליס, פרופ' נתן נתניהו, פרופ' בוריס סולומיאק, פרופ' חנוך סנדרוביץ' - ראש המחלקה לכימיה, פרופ' רון עדין, פרופ' אלי פורת, פרופ' דורון פלד, פרופ' בנימין פנקס, פרופ' אביעד פרידמן, פרופ' בועז צבאן, פרופ' אריה צבן - הנשיא, פרופ' בוריס קוניאבסקי, פרופ' ליאור קליין - ראש המחלקה לפיזיקה, פרופ' שמואל קליין, פרופ' גל קמינקא, פרופ' עדו קנטר, פרופ' דוד קסלר, פרופ' שרית קראוס, פרופ' ליעם רודיטי, פרופ' יובל רויכמן, פרופ' אפרת שמשוני, פרופ' נדב שנרב.
  ראש מינהל הפקולטה, מרכז הוועדה - מר ישראל ברגר

 

7. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה להנדסה

יו"ר: דקן הפקולטה להנדסה - פרופ' זאב זלבסקי
חברים: פרופ' שרגא ברוס, פרופ' יעקב גולדברגר, פרופ' שרון גנות, פרופ' אפרים זהבי, פרופ' כרמית חזאי, פרופ' אמיר לשם, פרופ' דורון נווה, פרופ' רחלה פופובצר - סגנית הדקן, פרופ' דרור פיקסלר, פרופ' אלכס פיש, פרופ' אבי צדוק, פרופ' דרור רביץ, פרופ' אורית שפי.
  ראש מינהל הפקולטה - גב' דינה ימיני
מרכזות הוועדה - גב' רעות ברייטברט וגב' סיון רופה

 

8. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי החיים

יו"ר: דקן הפקולטה למדעי החיים - פרופ' דורון גינזברג
חברים: פרופ' רון אונגר, פרופ' אהוד בנין, פרופ' חיה ברודי, פרופ' מירה ברדה-סעד, פרופ' רון גולדשטיין, פרופ' גל ידיד, פרופ' חיים כהן, פרופ' סיריל כהן, פרופ' ארז לבנון, פרופ' אורן לוי, פרופ' שולמית מיכאלי - סגן הנשיא למחקר, פרופ' רמית מר, פרופ' אורי ניר, פרופ' מעוז פיין, פרופ' רפאל פרל-טרבס, פרופ' אלון קורנגרין, פרופ' ירון שב-טל, פרופ' רונית שריד.
  ראש מינהל הפקולטה - מר ערן גלעדי
מרכזת הוועדה - גב' עופרה ישראלי

 

9. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למשפטים

יו"ר: דקן הפקולטה למשפטים - פרופ' אורן פרז
חברים: פרופ' עדי אייל, פרופ' מיכל אלברשטין, פרופ' אריאל בנדור - דקן בית הספר ללימודים מתקדמים, פרופ' אברהם בל, פרופ' יצחק ברנד, פרופ' צילי דגן, פרופ' דוד האן, פרופ' רות הלפרין-קדרי, ד"ר יעקב חבה - סגן הדקן, פרופ' יאיר לורברבוים, פרופ' שחר ליפשיץ, פרופ' גדעון ספיר, פרופ' יעקב נוסים, פרופ' יובל פלדמן, פרופ' עמיחי רדזינר, פרופ' אריה רייך, פרופ' ידידיה שטרן, פרופ' בנימין שמואלי.
  ראש מינהל הפקולטה, מרכזת הוועדה - עו"ד מרב גבעון

 

10. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה לרפואה

יו"ר: דקן הפקולטה לרפואה - פרופ' קרל סקורצקי
חברים: פרופ' עופר אמיר - משנה לדקן ללימודי המשך והתמחויות
פרופ' דניאל גליקמן - סגן דקן ללימודים קדם-קליניים
פרופ' אמנון הראל
פרופ' ג'וני יונס - סגן דקן ללימודים קליניים
פרופ' ז'אן סוסטיאל - משנה לדקן לקידום אקדמי
פרופ' ציפורה פליק-זכאי - סגן דקן למחקר רפואי
פרופ' אריק שינוול - משנה לדקן לחינוך רפואי
  ראש מינהל הפקולטה, מרכז הוועדה - מר נועם דוד רשלבך

 

11. ועדה ללימודים בין-תחומיים*

יו"ר: יו"ר הוועדה - פרופ' גיל דיזנדרוק
חברים: פרופ' מיכל בן-שחר - ראש התכנית למדעי המוח תואר ראשון, פרופ' משה בר, פרופ' יזהר בר-גד, פרופ' דניאלה דוויק - ראש התכנית לפרשנות ותרבות, פרופ' אורן הרמן - ראש התכנית למדע טכנולוגיה וחברה, פרופ' ארי זיבוטופסקי, פרופ' רוני מירון, פרופ' חמוטל סלובין, פרופ' נח עפרון, פרופ' גל צ'צ'יק, פרופ' אלון קורנגרין - ראש המרכז לחקר המוח, פרופ' אד שטרן, פרופ' אפרים תבורי - ראש התכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ, פרופ' רבקה תובל-משיח - ראש התכנית ללימודים מגדר.
  סגנית ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים, מרכזת הוועדה - גב' רונית אורי
* הרכב הוועדה כוללת את הפרופ' מן המניין והפרופ' חברים בעלי קביעות בתכניות השונות של היחידה ללימודים בין-תחומיים, ואת ראשי התכניות של היחידה.

 

12. ועדה להרכב ועדות

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' מרים פאוסט
חברים: סגן הרקטור
דקן הפקולטה למדעי היהדות
דקן הפקולטה למדעי הרוח
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקנית הפקולטה למדעים מדויקים
דקן הפקולטה להנדסה
דקן הפקולטה למדעי החיים
דקן הפקולטה למשפטים
דקן הפקולטה לרפואה
- פרופ' אמנון אלבק
- פרופ' ירון הראל
- פרופ' אליעזר שלוסברג
- פרופ' גיל אפשטיין
- פרופ' בלהה פישר
- פרופ' זאב זלבסקי
- פרופ' דורון גינזברג
- פרופ' אורן פרז
- פרופ' קרל סקורצקי
  סגן הרקטור למינהל, מרכזת הוועדה - גב' פנינה אגסי

 

13. ועדה לאישורי שבתון וחופשה ללא תשלום

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' מרים פאוסט
חברים: סגן הרקטור
דקן הפקולטה למדעי היהדות
דקן הפקולטה למדעי הרוח
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקנית הפקולטה למדעים מדויקים
דקן הפקולטה להנדסה
דקן הפקולטה למדעי החיים
דקן הפקולטה למשפטים
דקן הפקולטה לרפואה
- פרופ' אמנון אלבק
- פרופ' ירון הראל
- פרופ' אליעזר שלוסברג
- פרופ' גיל אפשטיין
- פרופ' בלהה פישר
- פרופ' זאב זלבסקי
- פרופ' דורון גינזברג
- פרופ' אורן פרז
- פרופ' קרל סקורצקי
  סגן הרקטור למינהל, מרכזת הוועדה - גב' פנינה אגסי

 

14. ועדת מינויים

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' מרים פאוסט
חברים: הפקולטה למדעי היהדות
הפקולטה למדעי היהדות
מ"מ הפקולטות למדעי היהדות
מ"מ הפקולטה למדעי היהדות
הפקולטה למדעי הרוח
מ"מ הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי החברה
הפקולטה למדעי החברה
מ"מ הפקולטה למדעי החברה
מ"מ הפקולטה למדעי החברה
הפקולטה למדעים מדויקים
הפקולטה למדעים מדויקים
מ"מ הפקולטה למדעים מדויקים
מ"מ הפקולטה למדעים מדויקים
הפקולטה למדעי החיים
מ"מ הפקולטה למדעי החיים
הפקולטה למשפטים
מ"מ הפקולטה למשפטים
הפקולטה להנדסה
מ"מ הפקולטה להנדסה
הפקולטה לרפואה
מ"מ הפקולטה לרפואה
בין-תחומי *
מ"מ בין-תחומי *
- פרופ' יוסף עופר
- פרופ' יהושע שוורץ
- פרופ' זוהר לבנת
- פרופ' זוהר עמר
- פרופ' אברהם פאוסט
- פרופ' ויליאם קולברנר
- פרופ' נירית באומינגר-צביאל
- פרופ' ליאת קוליק
- פרופ' אורית טאובמן בן-ארי
- פרופ' חן שכטר
- פרופ' עוזי וישנה
- פרופ' אביעד פרידמן
- פרופ' עידו דגן
- פרופ' דן-תומס מאיור
- פרופ' ירון שב-טל
- פרופ' רמית מר
- פרופ' מיכל אלברשטיין
- פרופ' יובל פלדמן
- פרופ' אלכס פיש
- פרופ' אורית שפי
- פרופ' אמנון הראל
- פרופ' ז'אן סוסטיאל
- פרופ' נוח עפרון
- פרופ' זאב (אד) שטרן
  סגן הרקטור למינהל
מרכזת הוועדה, לשכת הרקטור
- גב' פנינה אגסי
- גב' ריקי כהן
* נציגים לדיון רק בתיקים של הבין-תחומי

 

15. ועדת ערעורים לוועדת המינויים

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' מרים פאוסט
חברים: הפקולטה למדעי היהדות
מ"מ הפקולטה למדעי היהדות
הפקולטה למדעי הרוח
מ"מ הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי החברה
חבר נוסף, הפקולטה למדעי החברה
מ"מ הפקולטה למדעי החברה
מ"מ נוסף, הפקולטה למדעי החברה
הפקולטה למדעים מדויקים
מ"מ הפקולטה למדעים מדויקים
הפקולטה למדעי החיים
מ"מ הפקולטה למדעי החיים
הפקולטה למשפטים
מ"מ הפקולטה למשפטים
הפקולטה להנדסה
מ"מ הפקולטה להנדסה
הפקולטה לרפואה
מ"מ הפקולטה לרפואה
- פרופ' שמואל רפאל
- פרופ' אהרון גיאמני
- פרופ' רינה לפידוס
- פרופ' שרון ערמון-לוטם
- פרופ' יוסף כץ
- פרופ' עמית שרירא
- פרופ' אבי גולדשטיין
- פרופ' יונתן רבינוביץ
- פרופ' אפרת שמשוני
- פרופ' יובל רויכמן
- פרופ' רון אונגר
- פרופ' חיים כהן
- פרופ' שחר ליפשיץ
- פרופ' יאיר לורברבוים
- פרופ' אמיר לשם
- פרופ' יוסף שור
- פרופ' יעקב בורנשטיין
- פרופ' ציפורה פאליק-זכאי
  סגן הרקטור למינהל - גב' פנינה אגסי


16. ועדה למסלול נלווה

יו"ר: פרופ' אהרון ולר - פסיכולוגיה
חברים: פרופ' בתיה אוליברו
ד"ר איתי און
פרופ' רון אונגר
פרופ' דוד האן
פרופ' אדם סילברשטיין
פרופ' מרצלה שולאק
פרופ' אורית שפי
- מוזיקה
- רפואה
- מדעי החיים
- משפטים
- לימודי המזרח התיכון
- בלשנות וספרות אנגלית
- הנדסה
  דקן הפקולטה הרלוונטי  

 

17. ועדת הוראה

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' מרים פאוסט
סיו"ר: סגן הרקטור - פרופ' אמנון אלבק
חברים: ד"ר אורלי אבני
ד"ר רות בן ישר
פרופ' יהושע ברמן
פרופ' יצחק ברנד
פרופ' יובל דולב
פרופ' תמר יובן-גרשון
פרופ' גליה ינושבסקי
פרופ' רומן כצמן
ד"ר רונית עיר-שי
פרופ' אסף פאר
פרופ' אבינועם צדוק
פרופ' שמואל קליין
פרופ' טובה רוזנבלום
ד"ר שי שטרן
פרופ' חן שכטר
- רפואה
- כלכלה
- תנ"ך
- משפטים
- פילוסופיה
- מדעי החיים
- תרבות צרפת
- ספרות עם ישראל
- לימודי מגדר
- פיזיקה
- הנדסה
- מדעי המחשב
- ניהול
- משפטים
- חינוך
  המזכיר האקדמי
ראש לשכת סגן הרקטור, מרכזת הוועדה
- ד"ר רחל לוי-דרומר
- גב' יפעת חן

 

18. ועדת קבלה לתואר ראשון

יו"ר: סגן הרקטור - פרופ' אמנון אלבק
חברים: ראש המחלקה הרלוונטית  
  ראש מדור קבלת תלמידים, מרכזת הוועדה - גב' קציעה לוי

 

19. ועדת הקבע האקדמית של ביה"ס ללימודים מתקדמים

דקן: פרופ' אריאל בנדור - משפטים
סגן דקן: פרופ' רונית שריד - מדעי החיים
חברים: פרופ' אמנון אלבק - סגן הרקטור
  פרופ' דניאל אברמס
ד"ר איתי און
פרופ' עדי אייל
פרופ' ליאור אפלבום
פרופ' שי בן-ארויה
פרופ' שרגא ברוס
פרופ' איוה גלבוע-שכטמן
פרופ' ארי זיבוטפסקי
פרופ' גליה ינושבסקי
פרופ' יוסף כץ
פרופ' רינה לפידוס
פרופ' רוני מירון-הכט
פרופ' נירה משעל
פרופ' דוד סרנה
פרופ' תומר עינת
פרופ' עמנואל פרידהיים
פרום' דוד קרסיק
פרופ' שרון רוטשטיין
פרופ' דיויד שוורץ
פרופ' אורנה ששון-לוי
פרופ' אפרים תבורי
- מחשבת ישראל
- רפואה
- משפטים
- מדעי החיים
- מדעי החיים
- הנדסה
- פסיכולוגיה
- מדעי המוח
- תרבות צרפת
- גיאוגרפיה וסביבה
- ספרות משווה
- פרשנות ותרבות
- חינוך
- מדעי המחשב
- קרימינולוגיה
- תולדות ישראל ויהדות זמננו
- רפואה
- כימיה
- מינהל עסקים
- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
- יישוב סכסוכים ומו"מ
  המזכיר האקדמי - ד"ר רחל לוי-דרומר

 

20. ועדת סטטוס

יו"ר: פרופ' אמנון אלבק - סגן הרקטור
חברים: ראש המחלקה הרלוונטית  
  ראש מדור סטטוס, מרכזת הוועדה - גב' דורית תנעמי

 

21. ועדת מלגות ופרסים לתואר ראשון

יו"ר: פרופ' אריה רייך - דקן הסטודנטים
חברים: ד"ר טל אבינדב
ד"ר גבריאלה גייר
ד"ר מעיין ז'יטומירסקי-גפת
פרופ' דוד זיתון
ד"ר יעקב חבה
פרופ' יהונתן יעקבס
פרופ' ניר לב
ד"ר יאיר נועם
ד"ר נעמי פרידמן-סוקולר
פרופ' רפאל פרל-טרבס
פרופ' יעל שמש
- ניהול
- כלכלה
- מדעי המידע
- כימיה
- משפטים
- תנ"ך
- מתמטיקה
- הנדסה
- כלכלה
- מדעי החיים
- תנ"ך
  המזכיר האקדמי - ד"ר רחל לוי-דרומר
  ראש מינהל הסטודנטים - גב' אילנית בטיט
  ראש מדור מלגות ופרסים, מרכזת הוועדה - ד"ר אורלי פרל

 

22. ועדת משמעת לסטודנטים

יו"ר: פרופ' מירה ברדה-סעד - מדעי החיים
סיו"ר: פרופ' רומן כצמן - ספרות עם ישראל
חברים: ד"ר רונית אילוז
פרופ' גיל אריאל
פרופ' משה בן-סימון
ד"ר עופר ברגמן
ד"ר ליסה מוריס
פרופ נתן נתניהו
פרופ' רחלה פופובצר
פרופ' נתן רונאל
ד"ר חיים שפירא
- רפואה
- מתמטיקה
- קרימינולוגיה
- מדעי המידע
- לימודים קלאסיים
- מדעי המחשב
- הנדסה
- קרימינולוגיה
- משפטים
  דקן הסטודנטים
ר' לשכת המזכיר האקדמי, מרכזת הוועדה
- פרופ' אריה רייך
- גב' ליאת ברוק-גונן
משקיף: נציג הסטודנטים  

 

23. ועדת ערעורים לוועדת משמעת לסטודנטים

יו"ר: פרופ' אהרון מאיר - לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
סיו"ר: פרופ' גלית שוחט-אופיר - מדעי החיים
חברים: פרופ' גבריאל דנציג
פרופ' רחל דקל
פרופ' תמר וולף-מונזון
פרופ' אריה וייס
פרופ' אהרון ולר
פרופ' דן מאיור
פרופ' יגאל מילכטייך
ד"ר אברהם סמסון *
פרופ' גדעון ספיר
ד"ר מנחם עבודי
- לימודים קלאסיים
- עבודה סוציאלית
- ספרות עם ישראל
- הנדסה
- פסיכולוגיה
- כימיה
- כלכלה
- רפואה
- משפטים
- ביה"ס למינהל עסקים
  נציג הסטודנטים
ר' לשכת המזכיר האקדמי, מרכזת הוועדה

- גב' ליאת ברוק-גונן
* לדיון בתיקי רפואה

 

24. ועדה לקידום מחקר בסיסי ויישומי

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' מרים פאוסט
סיו"ר: סגן נשיא למחקר - פרופ' שולמית מיכאלי
חברים: נשיא האוניברסיטה
פרו-רקטור
סגן הרקטור
דקן הפקולטה למדעי היהדות
דקן הפקולטה למדעי הרוח
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקנית הפקולטה למדעים מדויקים
דקן הפקולטה להנדסה
דקן הפקולטה למדעי החיים
דקן הפקולטה למשפטים
דקן הפקולטה לרפואה
ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים
- פרופ' אריה צבן
- פרופ' חיים טייטלבאום
- פרופ' אמנון אלבק
- פרופ' ירון הראל
- פרופ' אליעזר שלוסברג
- פרופ' גיל אפשטיין
- פרופ' בלהה פישר
- פרופ' זאב זלבסקי
- פרופ' דורון גינזברג
- פרופ' אורן פרז
- פרופ' קרל סקורצקי
- פרופ' גיל דיזנדרוק
  מנהל רשות המחקר
סגן הרקטור למינהל
המזכיר האקדמי
- ד"ר אלי אבן
- גב' פנינה אגסי
- ד"ר רחל לוי-דרומר
  ר' לשכת סגן נשיא למחקר, מרכזת הוועדה - גב' חן פיארמן

 

25. ועדת אתיקה

יו"ר: פרופ' גל ידיד - מדעי החיים
חברים: * פרופ' יהונתן אומן
ד"ר מרים בנטואיץ
פרופ' יוסף גליקסון
ד"ר אילת דסה
ד"ר צבי יוסמן
ד"ר בני מוטרו
ד"ר רועי סלומון
ד"ר סיגל עדן
פרופ' יובל פלדמן
פרופ' יונתן רבינוביץ'
ד"ר דוד רייר
ד"ר אפרת רם טיקטין
פרופ' עמית שרירא
- מדעי המחשב
- רפואה
- קרימינולוגיה
- מוזיקה
- מינהל עסקים
- מדעי החיים
- מרכז המוח
- חינוך
- משפטים
- עבודה סוציאלית
- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
- פילוסופיה
- משולב מדעי החברה
  רב הקמפוס
בודק חוץ (האוניברסיטה העברית)
רשות המחקר, מרכז הוועדה
- הרב שלמה שפר
- פרופ' דוד הד
- מר אלון נוסבאום
* בתוקף תפקידם כיושבי ראש ועדות האתיקה הפקולטטיביות/המחלקתיות

 

26. ועדת ספרייה

יו"ר: פרופ' נועה אהרוני - מדעי המידע
סיו"ר: פרופ' יגאל לוין - תולדות ישראל ויהדות זמננו
חברים: ד"ר איתי בר-סימן-טוב
פרופ' רועי גלברד
פרופ' גור יערי
פרופ' ראובן כהן
ד"ר רון פירן
ד"ר גילה פריבור
פרופ' רפאל פרל-טרבס
- משפטים
- מינהל עסקים
- הנדסה
- מתמטיקה
- רפואה
- מדעי המידע
- מדעי החיים
  מנהלת מערך הספריות והמידע
נציגת הספריות
המזכיר האקדמי
- ד"ר אולגה גולדין
- גב' חנה בלומנפלד
- ד"ר רחל לוי-דרומר

 

27. ועדה להוצאת ספרים

יו"ר: פרופ' צבי מרק - ספרות עם ישראל
חברים: פרופ' אסתר אשל
פרופ' יונתן גרוסמן
פרופ' אלי הולצר
פרופ' מיכל לבידור
פרופ' לייב מוסקוביץ'
פרופ' שלומי מועלם
פרופ' שמואל פיינר
פרופ' הלל פריש
פרופ' עמיחי רדזינר
פרופ' יונתן ריינהולד
פרופ' זהר עמר
פרופ' נח עפרון
- תנ"ך
- תנ"ך
- חינוך
- פסיכולוגיה
- תלמוד ותושב"ע
- ספרות משווה
- תולדות ישראל ויהדות זמננו
- מדעי המדינה
- משפטים
- מדעי המדינה
- לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
- מדע, טכנולוגיה וחברה
  מנהל בית ההוצאה לאור, מרכז הוועדה - ד"ר אלכס טל

 

28. ועדה לאופיה של האוניברסיטה

יו"ר: פרופ' אמנון אלבק - סגן הרקטור
חברים: ד"ר איתי און
ד"ר טובה גנזל
פרופ' יובל גרעיני
פרופ' דניאלה דוויק
פרופ' רות הלפרין-קדרי
פרופ' חיים כהן
פרופ' ניסים ליאון
ד"ר דורית למברגר
פרופ' אסתר עדי-יפה
פרופ' רון עדין
פרופ' אדם פרזיגר
פרופ' דוד קסלר
- רפואה
- מדרשה לנשים
- פיזיקה
- לימודים קלאסיים
- משפטים
- מדעי החיים
- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
- פרשנות ותרבות
- חינוך
- מתמטיקה
- תולדות ישראל ויהדות זמננו
- פיזיקה
  דקן הסטודנטים
רב הקמפוס
המזכיר האקדמי
יועץ בכיר לנשיא, מרכז הוועדה
- פרופ' אריה רייך
- הרב שלמה שפר
- ד"ר רחל לוי-דרומר
- מר יונה טילמן

 

29. מליאת בית הדין למשמעת לסגל אקדמי

אב בית דין: פרופ' שחר ליפשיץ - משפטים
סיו"ר: פרופ' עמיהוד אמיר - מדעי המחשב
פרופ' מן המניין:

מ"מ:
פרופ' דניאל לוי
פרופ' משה בר
פרופ' אהרון גימאני
פרופ' אלי ברקאי
- כלכלה
- מרכז המוח
- תולדות ישראל ויהדות זמננו
- פיזיקה
פרופ' חבר:

מ"מ:
פרופ' שי בן-ארויה
פרופ' תמר וולף-מונזון
פרופ' יצחק ברנד
פרופ' יגאל מילכטייך
- מדעי החיים
- ספרות עם ישראל
- משפטים
- כלכלה
מרצה בכיר:
מ"מ:
ד"ר בנימין קצוף
ד"ר איריס בן-דוד
ד"ר עדי ליבזון
- תלמוד
- חינוך
- משפטים
מרצה:
מ"מ:
ד"ר שי שטרן
ד"ר יעקב יוסף
- משפטים
- ערבית
מדריך ד"ר/עמית הוראה:
מ"מ:
ד"ר חיים בורגנסקי
ד"ר דן בוכניק
- תלמוד
- מדעי המידע
סגן הרקטור למינהל: גב' פנינה אגסי - מרכזת מליאת ביה"ד למשמעת

 

30. הרכב ועדת הערעורים של בית הדין למשמעת לסגל אקדמי

חברי מליאת ביה"ד למשמעת בדרגת פרופ' מן המניין שלא ישבו בדין בערכאה הראשונה.

 

31. ועדת הקבע האקדמית של מערך התכניות הייעודיות

יו"ר: סגן הרקטור - פרופ' אמנון אלבק
חברים: ראש מערך התכניות הייעודיות
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקן רלוונטי לתכניות הלימודים שייפתחו
- פרופ' ניסים ליאון
- פרופ' גיל אפשטיין
  המזכיר האקדמי, מרכזת הוועדה - ד"ר רחל לוי-דרומר

 

32. ועדה לתערוכות

יו"ר: ד"ר מרים ריינר - אומנות יהודית
חברים: ד"ר נירה אלפרסון-אפיל
פרופ' אברהם אלקיים
פרופ' אליעזר טאובר
פרופ' אייל יניב
ד"ר יואל גרינברג
- לימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה
- מחשבת ישראל
- לימודי המזרח התיכון
- מינהל עסקים
- מוזיקה
  יו"ר ועדת ספרייה
מנהלת מערכך הספריות והמידע
הספרייה המרכזית, מרכזת הוועדה
נציגת יחסי ציבור, יועצת אירועים
- פרופ' נועה אהרוני
- ד"ר אולגה גולדין
- גב' תמר וקיל
- אורטל נחום-סיסטר

 

33. ועדת תקנונים

יו"ר: פרופ' חיים טייטלבאום - פיזיקה
חברים: פרופ' אהרון גימאני
פרופ' בנימין שמואלי
פרופ' אברהם פאוסט
- תולדות ישראל ויהדות זמננו
- משפטים
- היסטוריה כללית
  המזכיר האקדמי, מרכזת הוועדה
סגן הרקטור למינהל
- ד"ר רחל לוי-דרומר
- גב' פנינה אגסי

 

34. ועדה לעבודה נוספת

יו"ר: סגן הרקטור - פרופ' אמנון אלבק
חברים: דקן הפקולטה למדעי היהדות
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקן הפקולטה להנדסה
דקן הפקולטה למשפטים
- פרופ' ירון הראל
- פרופ' גיל אפשטיין
- פרופ' זאב זלבסקי
- פרופ' אורן פרז

 

35. ועדת ערעורים לוועדה לעבודה נוספת

יו"ר: הרקטור - פרופ' מרים פאוסט
חברים: דקן הפקולטה למדעי הרוח
דקנית הפקולטה למדעים מדויקים
דקן הפקולטה למדעי החיים
דקן הפקולטה לרפואה
- פרופ' אליעזר שלוסברג
- פרופ' בלהה פישר
- פרופ' דורון גיזברג
- פרופ' קרל סקורצקי