הרכב ועדות הסנט

ועדות מטעם הסנט לשנה"ל תשפ"ד

לשכת הרקטור

טבת תשפ"ד (דצמבר 2023)

 

1. מליאת הסנט
2. הוועדה המרכזת

ועדות תכניות ומינויים:
3. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי היהדות
4. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי הרוח
5. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי החברה
6. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה לחינוך
7. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעים מדויקים
8. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה להנדסה
9. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי החיים
10. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למשפטים
11. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה לרפואה
12. ועדת תכניות ומינויים של היחידה ללימודים בין-תחומיים

13. ועדה להרכב ועדות
14. ועדה לאישורי שבתון וחופשה ללא תשלום
15. ועדת מינויים
16. ועדת ערעורים לוועדת המינויים
17. ועדה למסלול נלווה
18. ועדת הוראה
19. ועדה להערכת איכות אקדמית
20. ועדת קבלה לתואר ראשון
21. ועדת הקבע האקדמית של ביה"ס ללימודים מתקדמים
22. ועדת סטטוס
23. ועדת מלגות ופרסים לתואר ראשון
24. ועדת משמעת לסטודנטים
25. ועדת ערעורים לוועדת משמעת לסטודנטים
26. ועדה לקידום מחקר בסיסי ויישומי
27. ועדת אתיקה למחקרים בבני אדם
28. ועדת מערך הספריות
29. ועדה להוצאת ספרים
30. ועדה לאופיה של האוניברסיטה
31. מליאת בית הדין למשמעת לסגל אקדמי
32. הרכב ועדת הערעורים של בית הדין למשמעת לסגל אקדמי
33. ועדת הקבע האקדמית של מערך התכניות הייעודיות
34. ועדה לתערוכות
35. ועדת תקנונים
36. ועדה לעבודה נוספת
37. ועדת ערעורים לוועדה לעבודה נוספת

 

 

 

1. מליאת הסנט

חברים נבחרים: 60 פרופסורים מן המניין במשרה מלאה
בעלי קביעות ומינוי במסלול הרגיל

חברים בתוקף
תפקידם:

רקטור האוניברסיטה
נשיא האוניברסיטה
סגן הרקטור
סגן נשיא למחקר
דקני הפקולטות
ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים
- פרופ' אמנון אלבק - יו"ר
- פרופ' אריה צבן
- פרופ' אריה רייך
- פרופ' שולמית מיכאלי
משתתפים בתוקף תפקידם: דקנית הסטודנטים
נציגת הפרופסורים החברים
נציג המרצים הבכירים
נציג המרצים
- פרופ' בנימין שמואלי
- פרופ' רות בן ישר
- ד"ר יהודה בלנגה
- ד"ר ארז שיינר
משקיפים: יו"ר ארגון הסגל הבכיר
יו"ר ארגון הסגל הזוטר
יו"ר אגודת הסטודנטים
- פרופ' יצחק מסתאי
- גב' ורד קופל
  סגנית הרקטור למינהל
המזכירה האקדמית
- גב' רונית אורי
- ד"ר אורלי פרל

 

2. הוועדה המרכזת

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
חברים: נשיא האוניברסיטה
סגן הרקטור
דקן הפקולטה למדעי היהדות
דקנית הפקולטה למדעי הרוח
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקנית הפקולטה לחינוך
דקן הפקולטה למדעים מדויקים
דקן הפקולטה להנדסה
דקן הפקולטה למדעי החיים
דקנית הפקולטה למשפטים
דקנית הפקולטה לרפואה
ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים
דקנית ביה"ס ללימודים מתקדמים
מדעי היהדות
מדעי היהדות
מדעי החברה
מדעי החברה
מדעי החברה
- פרופ' אריה צבן
- פרופ' אריה רייך
- פרופ' שמואל רפאל
- פרופ' דניאלה דוויק
- פרופ' גיל אפשטיין
- פרופ' זהבית גרוס
- פרופ' שרית קראוס
- פרופ' זאב זלבסקי
- פרופ' ירון שב-טל
- פרופ' מיכל אלברשטיין
- פרופ' אורלי אבני
- פרופ' מיכל בן-שחר
- פרופ' רונית שריד
- פרופ' אהרן מאיר
- פרופ' אדם פרזיגר
- פרופ' רועי גלברד
- פרופ' אורית טאובמן בן-ארי
- פרופ' גלית נהרי
  סגנית הרקטור למינהל
המזכירה האקדמית
מרכזת הוועדה
- גב' רונית אורי
- ד"ר אורלי פרל
- גב' תאיר גבע רמות, לשכת הרקטור

 

ועדות תכניות ומינויים

3. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי היהדות

יו"ר: דקן הפקולטה למדעי היהדות - פרופ' שמואל רפאל
חברים: פרופ' מיכאל אביעוז, פרופ' אסתר אשל, פרופ' דניאל אברמס, פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ, פרופ' חנוך בן-פזי, ד"ר טובה גנזל – ראש ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות, פרופ' יונתן גרוסמן, פרופ' דוד הנשקה, פרופ' יהודית הנשקה, פרופ' ירון הראל, פרופ' תמר וולף-מונזון, פרופ' וייס אהוד, פרופ' בועז זיסו, פרופ' אליעזר טאובר, ד"ר ורד טוהר – רמ"ח לספרות עם ישראל, פרופ' יהונתן יעקבס – רמ"ח לתנ"ך, פרופ' ברק כהן – רמ"ח לתלמוד, פרופ' קובי כהן-הטב – רמ"ח ללימודי א"י וארכיאולוגיה, פרופ' רומן כצמן, פרופ' אריק לווי, פרופ' זהר לבנת, פרופ' אהרן מאיר, פרופ' לייב מוסקוביץ, פרופ' מגן זאב – רמ"ח  ללימודי המזה"ת, פרופ' צבי מרק, פרופ' יוסף עופר, פרופ' זהר עמר, פרופ' אליהו עסיס, פרופ' ארנון עצמון – ראש החוג הרב-תחומי במדעי היהדות, פרופ' אדם פרזיגר, פרופ' עמנואל פרידהיים – רמ"ח לתולדות ישראל ויהדות זמננו, פרופ' דב בער קוטלרמן, פרופ' קימי קפלן, פרופ' אייל רגב, פרופ' איליה רודוב – רמ"ח לאמנות יהודית, פרופ' מיכאל ריז'יק, פרופ' דב שוורץ – רמ"ח לפילוסופיה יהודית, פרופ' רבקה שמש-ריסקין – רמ"ח ללשון עברית, פרופ' דן שפירא, פרופ' עדיאל שרמר.
  ראש מינהל הפקולטה, מרכזת הוועדה - גב' מיה יונתי

 

4. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי הרוח

יו"ר: דקנית הפקולטה למדעי הרוח - פרופ' דניאלה דוויק
חברים: פרופ' איתן אגמון, פרופ' סילביה אדלר, פרופ' נועה אהרוני, פרופ' בתיה אוליברו, פרופ' יהושע אלקולומברה, פרופ' פיני איפרגן – רמ"ח לפילוסופיה, פרופ' בסיליוס בוארדי – רמ"ח לערבית, ד"ר ז'אנה בורשטיין-פלדמן – ראש היחידה לאנגלית כשפה זרה, פרופ' טובי ביברינג – רמ"ח לתרבות צרפת, פרופ' ג'ני ברונשטיין – רמ"ח למדעי המידע, פרופ' אבי גלבוע – רמ"ח למוזיקה, ד"ר גליה הירש – רמ"ח לתרגום וחקר התרגום, פרופ' אלון חסיד – מ"מ רמ"ח לפילוסופיה יהודית, פרופ' גליה ינושבסקי, ד"ר אלון לבקוביץ – ראש החוג הרב-תחומי במדעי הרוח, פרופ' רינה לפידוס, ד"ר יעקב מאשיטי – רמ"ח לספרות משווה,  פרופ' גרי דוד מול, פרופ' ליסה מוריס – רמ"ח ללימודים קלאסיים - יוון ורומא, פרופ' אלינור סאיג-חדד, פרופ' דב סטוצ'ינסקי – רמ"ח להיסטוריה כללית, פרופ' שרון ערמון-לוטם, פרופ' אברהם פאוסט, פרופ' אבן פלנברג – רמ"ח לבלשנות וספרות אנגלית, פרופ' ויליאם קולברנר, פרופ' אליעזר שלוסברג.
  ראש מינהל הפקולטה - גב' מיכל שמסיאן
מרכזת הוועדה - גב' חן בראון

 

5. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי החברה

יו"ר: דקן הפקולטה למדעי החברה - פרופ' גיל אפשטיין
חברים: פרופ' טל אבינדב – רמ"ח לניהול, פרופ' ליאת איילון, פרופ' נחמי באום, פרופ' אהוד בודנר, פרופ' אורלי בנימין, פרופ' רות בן ישר – רמ"ח לכלכלה, פרופ' רוני גבע, פרופ' אברהם גולדשטיין, פרופ' עפר גולן, פרופ' רמי גינת, פרופ' איוה גלבוע-שכטמן, פרופ' רועי גלברד – ראש ביה"ס למינהל עסקים, פרופ' גיל דיזנדרוק, פרופ' רחל דקל, פרופ' יובל הלר, פרופ' סופי וולש, פרופ' אברהם וייס, פרופ' ישי וינשטיין, פרופ' אהרן ולר, פרופ' אילנית חסון-אוחיון – רמ"ח לפסיכולוגיה, פרופ' אורית טאובמן בן-ארי, ד"ר ניר כהן – רמ"ח לסביבה תכנון וקיימות, פרופ' מיכל לבידור, פרופ' דניאל לוי, פרופ' נסים ליאון – רמ"ח לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פרופ' עופר ליברמן, פרופ' איתמר לנסקי, פרופ' גלית נהרי – רמ"ח לקרימינולוגיה, פרופ' חיים נוי – ראש ביה"ס לתקשורת, פרופ' יונתן פאקס, פרופ' שרה פרידמן – ראש ביה"ס לעבודה סוציאלית, פרופ' קונסטנטין קוגן, פרופ' דני קפלן, פרופ' רונית קרק-כץ, פרופ' יונתן רבינוביץ, פרופ' נתי רונאל, פרופ' ג'ונתן ריינהולד – רמ"ח למדעי המדינה, פרופ' לריסה רמניק, פרופ' אורי רסובסקי, פרופ' אשכול רפאלי, פרופ' דוד שוורץ, פרופ' עמית שרירא – רמ"ח למדעי חברה ובריאות, פרופ' אורנה ששון-לוי, פרופ' רבקה תובל-משיח.
  ראש מינהל הפקולטה, מרכז הוועדה - מר שמואל עמרני

 

6. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה לחינוך

יו"ר: דקן הפקולטה לחינוך - פרופ' זהבית גרוס
חברים: פרופ' נירית באומינגר, פרופ' יעקב יבלון, פרופ' נירה משעל, פרופ' אסתר עדי-יפה,  פרופ' דוד פסיג, פרופ' עופרה קורת, פרופ' רחל שיף, פרופ' חן שכטר, פרופ' אורלי שפירא.
  ראש מינהל הפקולטה, מרכזת הוועדה - גב' מאיה לנדאו

 

7. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעים מדויקים

יו"ר: דקנית הפקולטה למדעים מדויקים - פרופ' שרית קראוס
חברים: פרופ' יונתן אומן, פרופ' אמנון אלבק – הרקטור, פרופ' עמיהוד אמיר, פרופ' גיל אריאל, פרופ' אלי ברקאי, פרופ' ריצ'רד ברקוביץ, פרופ' עדו דגן – רמ"ח למדעי המחשב, פרופ' עוזי וישנה, פרופ' דוד זיתון – רמ"ח לכימיה, פרופ' חיים טייטלבאום, פרופ' אלעד יום-טוב, פרופ' ראובן כהן, פרופ' מיכאל כץ, פרופ' ניר לב, פרופ' יורם לוזון, פרופ' משה לוינשטיין, פרופ' אנדריי לרנר, פרופ' דן מאיור, פרופ' מיכאל מגרל, פרופ' יצחק מסתאי, פרופ' בוריס סולומיאק, פרופ' חנוך סנדרוביץ', פרופ' דוד סרנה, פרופ' רון עדין, פרופ' גדעון עמיר – רמ"ח למתמטיקה, פרופ' אברהם פאר, פרופ' אלי פורת, פרופ' בלהה פישר, פרופ' דורון פלד, פרופ' אביעד פרידמן – רמ"ח לפיזיקה, פרופ' בועז צבאן, פרופ' אריה צבן – הנשיא, פרופ' בוריס קוניאבסקי, פרופ' ליאור קליין, פרופ' שמואל קליין, פרופ' בינה קליסקי, פרופ' נתן קלר, פרופ' גל קמינקא, פרופ' עדו קנטר, פרופ' דוד קסלר, פרופ' ליעם רודיטי, פרופ' שרון רוטשטיין, פרופ' יובל רויכמן, פרופ' אנדריי רזניקוב, פרופ' אסף רינות, פרופ' ג'רמי שיף, פרופ' אפרת שמשוני, פרופ' נדב שנרב.
  ראש מינהל הפקולטה, מרכז הוועדה - מר ישראל ברגר

 

8. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה להנדסה

יו"ר: דקן הפקולטה להנדסה - פרופ' זאב זלבסקי
חברים: פרופ' יעקב גולדברגר, פרופ' רן גלס, פרופ' שרון גנות, פרופ' בני זיידל, פרופ' כרמית חזאי, פרופ' איציק כהן, פרופ' אמיר לשם, פרופ' דורון נווה, פרופ' רחלה פופובצר, פרופ' דרור פיקסלר – סגן הדקן, פרופ' אלכס פיש, פרופ' אבי צדוק, פרופ' הלל קוגלר, פרופ' תומר קליסקי, פרופ' דרור רביץ, פרופ' יוסי שור, פרופ' אורית שפי.
  ראש מינהל הפקולטה - ד"ר יוסי טליוסף
מרכזת הוועדה - גב' רעות ברייטברט

 

9. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי החיים

יו"ר: דקן הפקולטה למדעי החיים - פרופ' ירון שב-טל
חברים: פרופ' רון אונגר, פרופ' ירדן אופטובסקי, פרופ' איתן אוקון, פרופ' ליאור אפלבאום, פרופ' אהוד בנין, פרופ' מירה ברדה-סעד, פרופ' חיה ברודי, פרופ' דורון גינזברג, פרופ' גל ידיד, פרופ' חיים כהן, פרופ' סיריל כהן, פרופ' ארז לבנון, פרופ' אורן לוי, פרופ' שולה מיכאלי, פרופ' יוסי מנדל – ראש ביה"ס לאופטומטריה, פרופ' סול עפרוני, פרופ' אורי פולת, פרופ' רפי פרל-טרבס, פרופ' אלון קורנגרין, פרופ' רקפת שוורץ, פרופ'  גלית שוחט-אופיר, פרופ' רונית שריד – דקנית ביה"ס ללימודים מתקדמים.
  ראש מינהל הפקולטה - מר ערן גלעדי
מרכזת הוועדה - גב' עופרה ישראלי

 

10. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למשפטים

יו"ר: דקנית הפקולטה למשפטים - פרופ' מיכל אלברשטיין
חברים: פרופ' עדי אייל, פרופ' אריאל בנדור, פרופ' אברהם בל, פרופ' יצחק ברנד, פרופ' איתי בר-סימן-טוב, פרופ' צילי דגן, פרופ' הדר דנציג-רוזנברג, פרופ' דוד האן, פרופ' רות הלפרין-קדרי, פרופ' ניל הנדל, ד"ר יעקב חבה סגן הדקנית, פרופ' יאיר לורברבוים, פרופ' שחר ליפשיץ, פרופ' מרים מרקוביץ-ביטון, פרופ' יעקב נוסים, פרופ' גדעון ספיר, פרופ' יובל פלדמן, פרופ' אורן פרז, פרופ' עמיחי רדזינר, פרופ' אריה רייך סגן הרקטור, פרופ' בנימין שמואלי.
  ראש מינהל הפקולטה, מרכזת הוועדה - עו"ד מרב גבעון

 

11. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה לרפואה

יו"ר: דקנית הפקולטה לרפואה - פרופ' אורלי אבני
חברים: פרופ' איתי און – ראש אגף תשתיות מחקר, פרופ' צופיה אילת-צנעני – סגנית הדקנית לחינוך בקהילה, ד"ר דוד אנשל סייפרס – סגן הדקנית לתכנון אסטרטגי, ד"ר זאהר ארמלי – ראש אקדמי לקשרי הפקולטה עם בתי החולים, פרופ' עידו בירתי – משנה לדקנית למחקר קליני, ד"ר מירי בנטואיץ – יועצת לדקנית למגוון וביואתיקה, פרופ' מיטל גל-תנעמי – משנה לדקנית למחקר אקדמי, פרופ' דני גליקמן – משנה לדקנית לפיתוח וקידום סגל קליני, פרופ' משה דסאו – סגן הדקנית לחינוך קדם-קליני, פרופ' אמנון הראל – ראש המערך לתוכניות הוראה בינלאומיות, פרופ' ליאור לבנשטיין – משנה לדקנית לחינוך רפואי/ראש ביה״ס לרפואה, ד"ר טטיאנה סמולקין – סגנית הדקנית לחינוך קליני, פרופ' חיים פוטרמן – מנהל מכון המחקר במרכז הרפואי לגליל, פרופ' ריימונד פרח – סגן הדקנית ללימודי המשך והתמחויות, פרופ' עמרי קורן – סגן הדקנית לפיתוח וגיוס משאבים, ד"ר אתי קרוזל-דוילה – סגנית ראש בית הספר לרפואה לענייני סטודנטים, פרופ' נעים שחאדה-מנהל ספירת הסכרת ע"ש ראסל ברי.
  ראש מינהל הפקולטה, מרכז הוועדה - מר נועם דוד רשלבך

 

12. ועדת תכניות ומינויים של היחידה ללימודים בין-תחומיים

יו"ר: ראש היחידה - פרופ' מיכל בן-שחר
חברים: פרופ' משה בר, פרופ' יזהר בר גד, פרופ' אורן הרמן, פרופ' ארי זיבוטפסקי – ראש התכנית למדעי המוח לתואר ראשון, פרופ' רוני מירון, פרופ' חמוטל סלובין, פרופ' רונית עיר-שי – ראשת התכנית ללימודי מגדר, פרופ' נח עפרון – ראש התכנית למדע טכנולוגיה וחברה, פרופ' אלון קורנגרין – ראש המרכז לחקר המוח, פרופ' חזקי שוהם – ראש התכנית ללימודי פרשנות ותרבות,  פרופ' אד זאב שטרן, ד"ר אמירה שיף – ראשת התכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ.
  מנהלת היחידה ללימודים בין-תחומיים, מרכזת הוועדה - גב' שירה נתיב

 

13. ועדה להרכב ועדות

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
חברים: סגן הרקטור
דקן הפקולטה למדעי היהדות
דקנית הפקולטה למדעי הרוח
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקנית הפקולטה לחינוך
דקנית הפקולטה למדעים מדויקים
דקן הפקולטה להנדסה
דקן הפקולטה למדעי החיים
דקנית הפקולטה למשפטים
דקנית הפקולטה לרפואה
ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים
- פרופ' אריה רייך
- פרופ' שמואל רפאל
- פרופ' דניאלה דוויק
- פרופ' גיל אפשטיין
- פרופ' זהבית גרוס
- פרופ' שרית קראוס
- פרופ' זאב זלבסקי
- פרופ' ירון שב-טל
- פרופ' מיכל אלברשטיין
- פרופ' אורלי אבני
- פרופ' מיכל בן-שחר
  סגנית הרקטור למינהל, מרכזת הוועדה - גב' רונית אורי

 

14. ועדה לאישורי שבתון וחופשה ללא תשלום

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
חברים: סגן הרקטור
דקן הפקולטה למדעי היהדות
דקנית הפקולטה למדעי הרוח
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקנית הפקולטה לחינוך
דקנית הפקולטה למדעים מדויקים
דקן הפקולטה להנדסה
דקן הפקולטה למדעי החיים
דקנית הפקולטה למשפטים
דקנית הפקולטה לרפואה
ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים
- פרופ' אריה רייך
- פרופ' שמואל רפאל
- פרופ' דניאלה דוויק
- פרופ' גיל אפשטיין
- פרופ' זהבית גרוס
- פרופ' שרית קראוס
- פרופ' זאב זלבסקי
- פרופ' ירון שב-טל
- פרופ' מיכל אלברשטיין
- פרופ' אורלי אבני
- פרופ' מיכל בן-שחר
  סגנית הרקטור למינהל, מרכזת הוועדה - גב' רונית אורי

 

15. ועדת מינויים

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
חברים: הפקולטה למדעי היהדות
הפקולטה למדעי היהדות
מ"מ הפקולטות למדעי היהדות
מ"מ הפקולטה למדעי היהדות
הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי הרוח
מ"מ הפקולטה למדעי הרוח
מ"מ הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי החברה
הפקולטה למדעי החברה
מ"מ הפקולטה למדעי החברה
מ"מ הפקולטה למדעי החברה
הפקולטה לחינוך
מ"מ הפקולטה לחינוך
הפקולטה למדעים מדויקים
הפקולטה למדעים מדויקים
מ"מ הפקולטה למדעים מדויקים
מ"מ הפקולטה למדעים מדויקים
הפקולטה למדעי החיים
מ"מ הפקולטה למדעי החיים
הפקולטה למשפטים
מ"מ הפקולטה למשפטים
הפקולטה להנדסה
מ"מ הפקולטה להנדסה
הפקולטה לרפואה
מ"מ הפקולטה לרפואה
בין-תחומי
מ"מ בין-תחומי
- פרופ' יונתן גרוסמן
- פרופ' אהרן מאיר
- פרופ' אהוד וייס
- פרופ' אדם פרזיגר
- פרופ' נועה אהרוני
- פרופ' סילביה אדלר
- פרופ' אברהם פאוסט
- פרופ' גליה ינושבסקי
- פרופ' רוני גבע
- פרופ' נחמי באום
- פרופ' קונסטנטין קוגן
- פרופ' דויד שוורץ
- פרופ' אסתר עדי יפה
- פרופ' עופרה קורת
- פרופ' יורם לוזון
- פרופ' שרון רוטשטיין
- פרופ' דורון פלד
- פרופ' אפרת שמשוני
- פרופ' מירה ברדה-סעד
- פרופ' סיריל כהן
- פרופ' אריאל בנדור
- פרופ' מרים מרקוביץ-ביטון
- פרופ' אורית שפי
- פרופ' שרון גנות
- פרופ' עומרי קורן
- פרופ' חיים פוטרמן
- פרופ' רוני מירון
- פרופ' אד זאב שטרן
  סגנית הרקטור למינהל
מרכזת הוועדה
- גב' רונית אורי
- גב' ריקי כהן, לשכת הרקטור
* נציגים לדיון רק בתיקים של חינוך והבין-תחומי, בהתאמה

 

16. ועדת ערעורים לוועדת המינויים

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
חברים: הפקולטה למדעי היהדות
מ"מ הפקולטה למדעי היהדות
הפקולטה למדעי הרוח
מ"מ הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי החברה
מ"מ הפקולטה למדעי החברה
הפקולטה לחינוך
מ"מ הפקולטה לחינוך
הפקולטה למדעים מדויקים *
מ"מ הפקולטה למדעים מדויקים *
הפקולטה למדעי החיים *
מ"מ הפקולטה למדעי החיים *
הפקולטה למשפטים
מ"מ הפקולטה למשפטים
הפקולטה להנדסה *
מ"מ הפקולטה להנדסה *
הפקולטה לרפואה
מ"מ הפקולטה לרפואה
בין-תחומי
מ"מ בין-תחומי
- פרופ' דוד הנשקה
- פרופ' מיכאל אביעוז
- פרופ' שרון ערמון-לוטם
- פרופ' אלינור סאיג-חדד
- פרופ' אורלי בנימין
- פרופ' ישי וינשטיין
- פרופ' עינת לוי גיגי
- פרופ' אלי הולצר
- פרופ' דן מאיור
- פרופ' אנדריי רזניקוב
- פרופ' חיים כהן
- פרופ' אורן לוי
- פרופ' יאיר לורברבוים
- פרופ' גדעון ספיר
- פרופ' אלכס פיש
- פרופ' אופיר וובר
- פרופ' איתי און
- פרופ' מיכאל בלנק
- פרופ' משה בר
- פרופ' דני קפלן
  סגנית הרקטור למינהל - גב' רונית אורי
* נציגים לדיון בערעורים רק בתיקים של מדעים מדויקים, מדעי החיים, הנדסה, בהתאמה.

 

17. ועדה למסלול נלווה

יו"ר: פרופ' אלינור סאיג-חדאד - בלשנות וספרות אנגלית
חברים: פרופ' אברהם בל
פרופ' אברהם גולדשטיין
פרופ' צבי לוטקר
פרופ' טובה מיכלסקי
פרופ' סול עפרוני
פרופ' חיים פוטרמן
פרופ' אבן פלנברג
פרופ' ברוך שמעוני
פרופ' עדיאל שרמר
- משפטים
- פסיכולוגיה
- הנדסה
- חינוך
- מדעי החיים
- רפואה
- בלשנות וספרות אנגלית
- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
- תולדות ישראל ויהדות זמננו
  דקן הפקולטה הרלוונטי  

 

18. ועדת הוראה

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
סיו"ר: סגן הרקטור - פרופ' אריה רייך
חברים: פרופ' טל אבינדב
פרופ' מיכאל בלנק
פרופ' אבי גלבוע
פרופ' בנימין זיידל
פרופ' אלון חסיד
פרופ' ירדן טשיל
פרופ' יהונתן יעקבס
פרופ' בנימין מוטרו
פרופ' רון עדין
פרופ' ג'יימס נתן פורד
פרופ' יעל פרלמן
פרופ' לירן רזינסקי
ד"ר אלי שכטר
ד"ר סיון שלמה אגון
ד"ר אמנון שרייבר
- ניהול
- רפואה
- מוזיקה
- הנדסה
- פילוסופיה
- כימיה
- תנ"ך
- מדעי החיים
- מתמטיקה
- לשון עברית ולשונות שמיות
- ניהול
- פרשנות ותרבות
- חינוך
- משפטים
- כלכלה
  המזכירה האקדמית
ראש לשכת סגן הרקטור, מרכזת הוועדה
- ד"ר אורלי פרל
- גב' יפעת חן

 

19. ועדה להערכת איכות אקדמית

יו"ר: סגן הרקטור - פרופ' אריה רייך
חברים: פרופ' אילנה בלומברג
פרופ' מירה ברדה-סעד
פרופ' אסתר עדי יפה
פרופ' ג'רמי שיף
- בלשנות וספרות אנגלית
- מדעי החיים
- חינוך
- מתמטיקה
  לשכת סגן-הרקטור, מרכזת הוועדה - גב' לימור חפץ

 

20. ועדת קבלה לתואר ראשון

יו"ר: סגן הרקטור - פרופ' אריה רייך
חברים: ראש המחלקה הרלוונטית  
  ראש מדור קבלת תלמידים, מרכזת הוועדה - גב' קציעה לוי

 

21. ועדת הקבע האקדמית של ביה"ס ללימודים מתקדמים

דקנית: פרופ' רונית שריד - מדעי החיים
סגנית דקנית: פרופ' לילך רוזנברג פרידמן - לימודי א"י וארכיאולוגיה
חברים: פרופ' אריה רייך - סגן הרקטור
  פרופ' ג'ררדו ביק
פרופ' אורלי בנימין
פרופ' יצחק ברנד
ד"ר לימור גבאי אגוזי
פרופ' יעקב גולדברגר
פרופ' דורון גינזברג
ד"ר יובל הדס
פרופ' אמנון הראל
פרופ' תמר יובן-גרשון
פרופ' עינת לוי גיגי
פרופ' יוסף ליברזון
ד"ר דורית למברגר
פרופ' שלומי מועלם
פרופ' חמוטל סלובין
פרופ' אסף פאר
פרופ' דב בער קוטלרמן
פרופ' אלון רביב
פרופ' איליה רודוב
פרופ' אשכול רפאלי
- כימיה
- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
- משפטים
- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
- הנדסה
- מדעי החיים
- ניהול
- רפואה
- מדעי החיים
- חינוך
- היסטוריה כללית
- פרשנות ותרבות
- ספרות משווה
- חקר המוח
- פיזיקה
- ספרות עם ישראל
- מינהל עסקים
- אומנות יהודית
- פסיכולוגיה
  המזכירה האקדמית - ד"ר אורלי פרל

 

22. ועדת סטטוס

יו"ר: פרופ' אריה רייך - סגן הרקטור
חברים: ראש המחלקה הרלוונטית  
  ראש מדור סטטוס, מרכזת הוועדה - גב' דורית תנעמי

 

23. ועדת מלגות ופרסים לתואר ראשון

יו"ר: פרופ' בנימין שמואלי - דקן הסטודנטים
חברים: ד"ר אחיה אורבך
ד"ר שירי אלון עירון
ד"ר עמרי אשר
ד"ר צפריר ברזלי
פרופ' אריה-לב גרוזמן
ד"ר נועם יורן
פרופ' עינת לוי גיגי
פרופ' אליהו מצרי
פרופ' נילי סמט
פרופ' תומר קליסקי
ד"ר אורית רותם
פרופ' רויטל רפאל-ויוונטה
ד"ר אלנה שטפן
ד"ר מנאל תותרי ג'ובראן
- מדעי החיים
- כלכלה
- תרגום וחקר התרגום
- היסטוריה כללית
- כימיה
- מדע, טכנולוגיה וחברה
- חינוך
- מתמטיקה
- תנ"ך
- הנדסה
- סביבה, תכנון וקיימות
- ספרות עם ישראל
- פסיכולוגיה
- משפטים
  המזכירה האקדמית
ראש מינהל הסטודנטים
ראש מדור מלגות ופרסים, מרכזת הוועדה
נציג הסטודנטים
- ד"ר אורלי פרל
- גב' אילנית בטיט
- ד"ר אורנית חג'בי-דנוך

 

24. ועדת משמעת לסטודנטים

יו"ר: פרופ' שרון רוטשטיין - כימיה
סיו"ר: פרופ' מני עבודי - מינהל עסקים
חברים: פרופ' ירדן אופטובסקי
ד"ר אסתר איזמן
ד"ר זיו בורר
פרופ' שמעון ברוקס
פרופ' יהושע ברמן
ד"ר טלי גזית
פרופ' אלון חסיד
ד"ר רותם כחלון
פרופ' אורן לוי
ד"ר תומר לוי
פרופ' אילנה ציון גולומביק
ד"ר שירי רגב-מסלם
ד"ר מירי רוזמרין
פרופ' אורי רסובסקי
פרופ' יוסף שור
פרופ' משה שושן
- מדעי החיים
- חינוך
- משפטים
- מתמטיקה
- תנ"ך
- מדעי המידע
- פילוסופיה
- רפואה
- מדעי החיים
- הנדסה
- חק המוח
- משפטים
- לימודי מגדר
- פסיכולוגיה
- הנדסה
- ספרות עם ישראל
  דקן הסטודנטים
ראש לשכת המזכיר האקדמי, מרכזת הוועדה
- פרופ' בנימין שמואלי
- גב' שירה שעבן
משקיף: נציג הסטודנטים  

 

25. ועדת ערעורים לוועדת משמעת לסטודנטים

יו"ר: פרופ' אהוד וייס - לימודי א"י וארכיאולוגיה
סיו"ר: פרופ' גד מילר - מדעי החיים
חברים: ד"ר שירה אילוז
פרופ' יצחק ברנד
ד"ר אלון ברש
פרופ' ענר גוברין
פרופ' אלי סלוצקין
פרופ' דרור פיקסלר
ד"ר נעמי פרידמן סוקולר
ד"ר אפרת רם טיקטין
- חינוך
- משפטים
- רפואה
- פרשנות ותרבות
- פיזיקה
- הנדסה
- כלכלה
- פילוסופיה
  ראש מינהל הסטודנטים, נציגת דקן הסטודנטים
ראש לשכת המזכיר האקדמי, מרכזת הוועדה
נציג אגודת הסטודנטים
- גב' אילנית בטיט
- גב' שירה שעבן

 

26. ועדה לקידום מחקר בסיסי ויישומי

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
סיו"ר: סגן נשיא למחקר - פרופ' שולמית מיכאלי
חברים: נשיא האוניברסיטה
פרו-רקטור
סגן הרקטור
דקן הפקולטה למדעי היהדות
דקנית הפקולטה למדעי הרוח
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקנית הפקולטה לחינוך
דקנית הפקולטה למדעים מדויקים
דקן הפקולטה להנדסה
דקן הפקולטה למדעי החיים
דקנית הפקולטה למשפטים
דקנית הפקולטה לרפואה
ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים
- פרופ' אריה צבן
- פרופ' מרים פאוסט
- פרופ' אריה רייך
- פרופ' שמואל רפאל
- פרופ' דניאלה דוויק
- פרופ' גיל אפשטיין
- פרופ' זהבית גרוס
- פרופ' שרית קראוס
- פרופ' זאב זלבסקי
- פרופ' ירון שב-טל
- פרופ' מיכל אלברשטיין
- פרופ' אורלי אבני
- פרופ' מיכל בן-שחר
  מנהל רשות המחקר
סגנית הרקטור למינהל
המזכירה האקדמית
- ד"ר יוסי קאליפא
- גב' רונית אורי
- ד"ר אורלי פרל
  ראש לשכת סגן נשיא למחקר, מרכזת הוועדה - גב' חן פיארמן

 

27. ועדת אתיקה למחקרים בבני אדם

יו"ר: פרופ' יונתן רבינוביץ - עבודה סוציאלית
חברים: * פרופ' נעה אגמון
פרופ' מיכאל אדלשטיין
פרופ' אריאל בנדור
פרופ' קרן גואטה
ד"ר שרית גולדנר
ד"ר טלי גזית
ד"ר יעקב הופמן
פרופ' יהודה הלפר
ד"ר מנחם יערי
ד"ר ניר כהן
פרופ' מיכל לבידור
ד"ר דורית למברגר
פרופ' רחלה פופובצר
ד"ר גילה פריבור
פרופ' דני קפלן
- מדעי המחשב
- רפואה
- משפטים
- קרימינולוגיה
- כלכלה
- מדעי המידע
- מדעי חברה ובריאות
- פילוסופיה יהודית
- חינוך
- סביבה, תכנון וקיימות
- פסיכולוגיה
- פרשנות ותרבות
- הנדסה
- מדעי המידע
- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
  רב הקמפוס
בודק חוץ (האוניברסיטה העברית)
צהר, חבר ועדה מן החוץ
רשות המחקר, מרכז הוועדה
- הרב שלמה שפר
- פרופ' דוד הד
- הרב יובל שרלו
- מר אלון נוסבאום
* בתוקף תפקידם כיושבי ראש ועדות האתיקה הפקולטטיביות/המחלקתיות

 

28. ועדת מערך הספריות

יו"ר: פרופ' יניב פוקס - היסטוריה כללית
חברים: ד"ר אבשלום אלמלח
ד"ר רונית אילוז
פרופ' שי בן-ארויה
פרופ' רות בן-ישר
ד"ר מנחם יערי
פרופ' יגאל לוין
פרופ' דורון נוה
פרופ' יעקב נוסים
ד"ר מיכאל שיין
- מדעי המידע
- רפואה
- מדעי החיים
- כלכלה
- חינוך
- תולדות ישראל ויהדות זמננו
- הנדסה
- משפטים
- מתמטיקה
  מנהלת מערך הספריות והמידע
נציג הספריות
המזכירה האקדמית
- ד"ר אולגה גולדין
- מר דוד בן-נעים
- ד"ר אורלי פרל

 

29. ועדה להוצאת ספרים

יו"ר: פרופ' אליהו עסיס - תנ"ך
חברים: פרופ' ליבנת הולצמן
פרופ' אלי הולצר
פרופ' אריק לווי
פרופ' אברהם פאוסט
פרופ' נחשון פרז
פרופ' ויליאם קולברנר
פרופ' רויטל רפאל-ויונטה
פרופ' דב שוורץ
פרופ' אליעזר שלוסברג
פרופ' איתן שמיר
- ערבית
- חינוך
- תנ"ך
- היסטוריה כללית
- מדעי המדינה
- בלשנות וספרות אנגלית
- ספרות עם ישראל
- פילוסופיה יהודית
- ערבית
- מדעי המדינה
  מנהל בית ההוצאה לאור, מרכז הוועדה - ד"ר אלכס טל

 

30. ועדה לאופיה של האוניברסיטה

יו"ר: פרופ' נתן קלר - מתמטיקה
חברים: פרופ' גלית אילון
פרופ' יהושע אלקולומברה
פרופ' אייל בהרד
ד"ר דב הכהן
פרופ' אדם זיידל
ד"ר ברק כהן
ד"ר מאיה כהן מלייב
ד"ר אברהם סמסון
פרופ' אדם פרזיגר
פרופ' רפאל פרל-טרבס
פרופ' בינה קליסקי
ד"ר שי שטרן
- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
- ספרות משווה
- כלכלה
- ספרות עם ישראל
- חקר המוח
- תלמוד
- חינוך
- רפואה
- תולדות ישראל ויהדות זמננו
- מדעי החיים
- פיזיקה
- משפטים
  דקן הסטודנטים
רב הקמפוס
המזכירה האקדמית, מרכזת הוועדה
- פרופ' בנימין שמואלי
- הרב שלמה שפר
- ד"ר אורלי פרל

 

31. מליאת בית הדין למשמעת לסגל אקדמי

אב בית דין: פרופ' אריאל בנדור - משפטים
סיו"ר: פרופ' גל קמינקא - מדעי המחשב
פרופ' מן המניין:

מ"מ:
פרופ' מיכאל אביעוז
פרופ' אהרון ולר
פרופ' בוריס סולומיאק
פרופ' מיכאל ריז'ק
- תנ"ך
- פסיכולוגיה
- מתמטיקה
- לשון עברית ולשונות שמיות
פרופ' חבר:

מ"מ:
פרופ' יורם בונה
פרופ' עינת מטצל
פרופ' הדר דנציג-רוזנברג
פרופ' יעקב הופמן
- מדעי החיים
- אומנות יהודית
- משפטים
- מדעי חברה ובריאות
מרצה בכיר:
מ"מ:
ד"ר ענת הרבסט-דבי
ד"ר זיו בורר
ד"ר גבריאלה גייר
- לימודי מגדר
- משפטים
- כלכלה
מרצה:
מ"מ:
ד"ר נעם הופר
ד"ר לימור לביא
- פילוסופיה
- ערבית
מדריך ד"ר/עמית הוראה:
מ"מ:
ד"ר אליה ברטל
ד"ר סטפני בינדר
- אומנות יהודית
- לימודים קלאסיים - יוון ורומא
סגנית הרקטור למינהל: גב' רונית אורי - מרכזת מליאת ביה"ד למשמעת

 

32. הרכב ועדת הערעורים של בית הדין למשמעת לסגל אקדמי

ועדת הערעורים של בית הדין למשמעת תהיה מורכבת משלושה חברי סנט בדרגת פרופסור מן המניין, ומנשיא האוניברסיטה, שלא ישבו בדין בערכאה הראשונה.

 

33. ועדת הקבע האקדמית של מערך התכניות הייעודיות

יו"ר: סגן הרקטור - פרופ' אריה רייך
חברים: ראשת מערך התכניות הייעודיות
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקן רלוונטי לתכניות הלימודים שייפתחו
- פרופ' נעה וילצ'ינסקי
- פרופ' גיל אפשטיין
  המזכירה האקדמית, מרכזת הוועדה - ד"ר אורלי פרל

 

34. ועדה לתערוכות

יו"ר: ד"ר מור פרסיאדו - אומנות יהודית
חברים: פרופ' מיכאל ארליך
פרופ' מאיה בלקירסקי קאץ
ד"ר גבריאלה גייר
ד"ר ורד חלמיש
ד"ר אלישבע מכליס
ד"ר מירב נדלר עקירב
- לימודי המזרח התיכון
- רב-תחומי במדעי היהדות
- כלכלה
- חינוך
- לימודי המזרח התיכון
- ערבית
  יו"ר ועדת ספרייה
מנהלת מערך הספריות והמידע
נציגת מערך הספריות והמידע, מרכזת הוועדה
נציגת קשרי חוץ, יועצת אירועים
- פרופ' יניב פוקס
- ד"ר אולגה גולדין
- גב' שירה טסלר-כהן
- גב' מיכל כהן-רוזנפלד

 

35. ועדת תקנונים

יו"ר: פרופ' ריצ'רד ברקוביץ' - פיזיקה
חברים: פרופ' דוד אנשל-סייפרס
פרופ' מיכל בן-חורין
פרופ' דוד האן
פרופ' בועז זיסו
- רפואה
- ספרות משווה
- משפטים
- לימודי א"י וארכיאולוגיה
  המזכירה האקדמית, מרכזת הוועדה
סגנית הרקטור למינהל
- ד"ר אורלי פרל
- גב' רונית אורי

 

36. ועדה לעבודה נוספת

יו"ר: סגן הרקטור - פרופ' אריה רייך
חברים: דקן הפקולטה למדעי היהדות
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקנית הפקולטה לחינוך
דקן הפקולטה להנדסה
דקנית הפקולטה למשפטים
- פרופ' שמואל רפאל
- פרופ' גיל אפשטיין
- פרופ' זהבית גרוס
- פרופ' זאב זלבסקי
- פרופ' מיכל אלברשטיין

 

37. ועדת ערעורים לוועדה לעבודה נוספת

יו"ר: הרקטור - פרופ' אמנון אלבק
חברים: דקנית הפקולטה למדעי הרוח
דקנית הפקולטה למדעים מדויקים
דקן הפקולטה למדעי החיים
דקנית הפקולטה לרפואה
ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים
- פרופ' דניאלה דוויק
- פרופ' שרית קראוס
- פרופ' ירון שב-טל
- פרופ' אורלי אבני
- פרופ' מיכל בן-שחר