הרכב ועדות הסנט

ועדות מטעם הסנט לשנה"ל תשפ"ג

לשכת הרקטור

תמוז תשפ"ג (יוני 2023)

 

1. מליאת הסנט
2. הוועדה המרכזת

ועדות תכניות ומינויים:
3. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי היהדות
4. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי הרוח
5. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי החברה
6. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה לחינוך
7. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעים מדויקים
8. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה להנדסה
9. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי החיים
10. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למשפטים
11. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה לרפואה
12. ועדה ללימודים בין-תחומיים

13. ועדה להרכב ועדות
14. ועדה לאישורי שבתון וחופשה ללא תשלום
15. ועדת מינויים
16. ועדת ערעורים לוועדת המינויים
17. ועדה למסלול נלווה
18. ועדת הוראה
19. ועדה להערכת איכות אקדמית
20. ועדת קבלה לתואר ראשון
21. ועדת הקבע האקדמית של ביה"ס ללימודים מתקדמים
22. ועדת סטטוס
23. ועדת מלגות ופרסים לתואר ראשון
24. ועדת משמעת לסטודנטים
25. ועדת ערעורים לוועדת משמעת לסטודנטים
26. ועדה לקידום מחקר בסיסי ויישומי
27. ועדת אתיקה למחקרים בבני אדם
28. ועדת מערך הספריות
29. ועדה להוצאת ספרים
30. ועדה לאופיה של האוניברסיטה
31. מליאת בית הדין למשמעת לסגל אקדמי
32. הרכב ועדת הערעורים של בית הדין למשמעת לסגל אקדמי
33. ועדת הקבע האקדמית של מערך התכניות הייעודיות
34. ועדה לתערוכות
35. ועדת תקנונים
36. ועדה לעבודה נוספת
37. ועדת ערעורים לוועדה לעבודה נוספת

 

 

 

1. מליאת הסנט

חברים נבחרים: 60 פרופסורים מן המניין במשרה מלאה
בעלי קביעות ומינוי במסלול הרגיל

חברים בתוקף
תפקידם:

רקטור האוניברסיטה
נשיא האוניברסיטה
סגן הרקטור
סגן נשיא למחקר
דקני הפקולטות
- פרופ' אמנון אלבק - יו"ר
- פרופ' אריה צבן
- פרופ' אריה רייך
- פרופ' שולמית מיכאלי
משתתפים בתוקף תפקידם: דקנית הסטודנטים
נציגת הפרופסורים החברים
נציג המרצים הבכירים
נציג המרצים
- פרופ' נירה משעל
- פרופ' רות בן ישר
- ד"ר יהודה בלנגה
- ד"ר ארז שיינר
משקיפים: יו"ר ארגון הסגל הבכיר
יו"ר ארגון הסגל הזוטר
יו"ר אגודת הסטודנטים
- פרופ' יצחק מסתאי
- גב' ורד קופל
  סגנית הרקטור למינהל
המזכירה האקדמית
- גב' רונית אורי
- ד"ר אורלי פרל

 

2. הוועדה המרכזת

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
חברים: נשיא האוניברסיטה
סגן הרקטור
דקן הפקולטה למדעי היהדות
דקנית הפקולטה למדעי הרוח
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקנית הפקולטה לחינוך
דקן הפקולטה למדעים מדויקים
דקן הפקולטה להנדסה
דקן הפקולטה למדעי החיים
דקנית הפקולטה למשפטים
מ"מ דקן הפקולטה לרפואה
ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים
דקנית ביה"ס ללימודים מתקדמים
מדעי היהדות
מדעי היהדות
מדעי החברה
מדעי החברה
מדעי החברה
- פרופ' אריה צבן
- פרופ' אריה רייך
- פרופ' שמואל רפאל-ויוונטה
- פרופ' דניאלה דוויק
- פרופ' גיל אפשטיין
- פרופ' זהבית גרוס
- פרופ' עוזי וישנה
- פרופ' זאב זלבסקי
- פרופ' ירון שב-טל
- פרופ' מיכל אלברשטיין
- פרופ' חיים פוטרמן
- פרופ' גיל דיזנדרוק
- פרופ' רונית שריד
- פרופ' תמר וולף-מונזון
- פרופ' זהר לבנת
- פרופ' רועי גלברד
- פרופ' אורית טאובמן בן-ארי
- פרופ' גלית נהרי
  סגנית הרקטור למינהל
המזכירה האקדמית
מרכזת הוועדה
- גב' רונית אורי
- ד"ר אורלי פרל
- גב' שרי גוטמן, לשכת הרקטור

 

ועדות תכניות ומינויים

3. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי היהדות

יו"ר: דקן הפקולטה למדעי היהדות - פרופ' שמואל רפאל-ויוונטה
חברים: פרופ' מיכאל אביעוז, פרופ' אסתר אשל, פרופ' דניאל אברמס, פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ, פרופ' חנוך בן-פזי – רמ"ח לפילוסופיה יהודית, פרופ' יונתן גרוסמן – רמ"ח לתנ"ך, פרופ' דוד הנשקה, פרופ' יהודית הנשקה, פרופ' ירון הראל, פרופ' תמר וולף-מונזון, פרופ' וייס אהוד, פרופ' בועז זיסו, פרופ' אליעזר טאובר, ד"ר ורד טוהר – רמ"ח לספרות עם ישראל, פרופ' יהונתן יעקבס, פרופ' קובי כהן-הטב – רמ"ח ללימודי א"י וארכיאולוגיה, פרופ' רומן כצמן, פרופ' אריק לווי, פרופ' זהר לבנת, פרופ' אהרן מאיר, פרופ' לייב מוסקוביץ, פרופ' מגן זאב – רמ"ח  ללימודי המזה"ת, פרופ' דוד מלכיאל, פרופ' צבי מרק, פרופ' מרדכי סבתו, פרופ' יוסף עופר, פרופ' זהר עמר, פרופ' אליהו עסיס, פרופ' ארנון עצמון – ראש החוג הרב תחומי במדעי היהדות, פרופ' שמואל פיינר, פרופ' אדם פרזיגר, פרופ' עמנואל פרידהיים – רמ"ח לתולדות ישראל ויהדות זמננו, פרופ' דב בער קוטלרמן, פרופ' קימי קפלן, פרופ' אייל רגב – ראש ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות, פרופ' פנחס רוט – רמ"ח לתלמוד, פרופ' מיכאל ריז'יק, פרופ' מרים ריינר – רמ"ח לאמנות יהודית, פרופ' דב שוורץ, פרופ' רבקה שמש – רמ"ח ללשון עברית, פרופ' דן שפירא, פרופ' עדיאל שרמר.
  ראש מינהל הפקולטה, מרכזת הוועדה - גב' מיה יונתי

 

4. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי הרוח

יו"ר: דקנית הפקולטה למדעי הרוח - פרופ' דניאלה דוויק
חברים: פרופ' דורון אברהם – רמ"ח להיסטוריה כללית, פרופ' איתן אגמון, פרופ' סילביה אדלר, פרופ' נועה אהרוני, פרופ' בתיה אוליברו, פרופ' פיני איפרגן – רמ"ח לפילוסופיה, ד"ר ז'אנה בורשטיין-פלדמן – ראש היחידה לאנגלית כשפה זרה, פרופ' מיכל בן שחר, פרופ' ג'ני ברונשטיין – רמ"ח למדעי המידע, ד"ר דורית גוטספלד – רמ"ח לערבית, ד"ר דניאלה גורביץ' – ראש החוג הרב-תחומי במדעי הרוח, פרופ' יואל גרינברג – רמ"ח למוזיקה, פרופ' נעם זהר, פרופ' גליה ינושבסקי – רמ"ח לתרבות צרפת, פרופ' גדעון לבינסון, פרופ' רינה לפידוס, ד"ר יעקב מאשיטי – רמ"ח לספרות משווה,  פרופ' גרי דוד מול, פרופ' ליסה מוריס – רמ"ח ללימודים קלאסיים, פרופ' אלינור סאיג-חדד, פרופ' שרון ערמון-לוטם, פרופ' אברהם פאוסט, פרופ' אבן פלנברג – רמ"ח לבלשנות וספרות אנגלית, פרופ' ויליאם קולברנר, ד"ר הילה קרס – רמ"ח לתרגום וחקר התרגום, פרופ' אליעזר שלוסברג.
  ראש מינהל הפקולטה - גב' מיכל שמסיאן
מרכזת הוועדה - גב' חן בראון

 

5. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי החברה

יו"ר: דקן הפקולטה למדעי החברה - פרופ' גיל אפשטיין
חברים: פרופ' ליאת איילון, פרופ' גלית אילון – רמ"ח לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, פרופ' נחמי באום, פרופ' אהוד בודנר, פרופ' אורלי בנימין, פרופ' רות בן ישר – רמ"ח לכלכלה, פרופ' אליס ברזיס, פרופ' רוני גבע, פרופ' אברהם גולדשטיין, פרופ' עפר גולן, פרופ' רמי גינת, פרופ' איוה גלבוע-שכטמן, פרופ' רועי גלברד – ראש ביה"ס למינהל עסקים, פרופ' יוסף גליקסון, פרופ' גיל דיזנדרוק, פרופ' רחל דקל, פרופ' סופי וולש, פרופ' אברהם וייס, פרופ' ישי וינשטיין, פרופ' אהרן ולר, פרופ' אילנית חסון-אוחיון – רמ"ח לפסיכולוגיה, פרופ' אורית טאובמן בן-ארי, פרופ' מיכל לבידור, פרופ' דניאל לוי, פרופ' עופר ליברמן, פרופ' גלית נהרי – רמ"ח לקרימינולוגיה, פרופ' חיים נוי – ראש ביה"ס לתקשורת, פרופ' יונתן פאקס , פרופ' טוביה פרי, פרופ' שרה פרידמן – ראש ביה"ס לעבודה סוציאלית, פרופ' קונסטנטין קוגן – ראש המחלקה לניהול, פרופ' רונית קרק-כץ, פרופ' יונתן רבינוביץ, פרופ' טובה רוזנבלום, פרופ' נתי רונאל, ד"ר אורית רותם – רמ"ח לגיאוגרפיה וסביבה, פרופ' ג'ונתן ריינהולד – רמ"ח למדעי המדינה, פרופ' לריסה רמניק, פרופ' אורי רסובסקי, פרופ' אשכול רפאלי, פרופ' דוד שוורץ, פרופ' עמית שרירא – רמ"ח מדעי חברה ובריאות, פרופ' אורנה ששון-לוי, פרופ' רבקה תובל-משיח.
  ראש מינהל הפקולטה, מרכז הוועדה - מר שמואל עמרני

 

6. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה לחינוך

יו"ר: דקן הפקולטה לחינוך - פרופ' זהבית גרוס
חברים: פרופ' נירית באומינגר, פרופ' יעקב יבלון, פרופ' נירה משעל, פרופ' אסתר עדי-יפה,  פרופ' עופרה קורת, פרופ' רחל שיף, פרופ' חן שכטר, פרופ' אורלי שפירא.
  ראש מינהל הפקולטה, מרכזת הוועדה - גב' מאיה לנדאו

 

7. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעים מדויקים

יו"ר: דקן הפקולטה למדעים מדויקים - פרופ' עוזי וישנה
חברים: פרופ' יונתן אומן, פרופ' אמנון אלבק – הרקטור, פרופ' עמיהוד אמיר, פרופ' אלי ברקאי, פרופ' ריצ'רד ברקוביץ, פרופ' עדו דגן, פרופ' דוד זיתון – רמ"ח לכימיה, פרופ' חיים טייטלבאום, פרופ' ראובן כהן, פרופ' מיכאל כץ, פרופ' ניר לב, פרופ' יורם לוזון – רמ"ח למתמטיקה, פרופ' משה לוינשטיין, פרופ' ז'אן-פול ללוש, פרופ' אנדריי לרנר, פרופ' דן מאיור, פרופ' מיכאל מגרל, פרופ' יצחק מסתאי, פרופ' בוריס סולומיאק, פרופ' חנוך סנדרוביץ', פרופ' דוד סרנה, פרופ' רון עדין, פרופ' אלי פורת, פרופ' בלהה פישר, פרופ' דורון פלד, פרופ' יבגני פלוטקין, פרופ' אביעד פרידמן – רמ"ח לפיסיקה, פרופ' בועז צבאן, פרופ' אריה צבן – הנשיא, פרופ' בוריס קוניאבסקי, פרופ' ליאור קליין, פרופ' שמואל קליין – רמ"ח למדעי המחשב, פרופ' בינה קליסקי, פרופ' נתן קלר, פרופ' גל קמינקא, פרופ' עדו קנטר, פרופ' דוד קסלר, פרופ' שרית קראוס, פרופ' ליעם רודיטי, פרופ' שרון רוטשטיין, פרופ' יובל רויכמן, פרופ' אנדריי רזניקוב, פרופ' אסף רינות, פרופ' ג'רמי שיף, פרופ' אפרת שמשוני, פרופ' נדב שנרב.
  ראש מינהל הפקולטה, מרכז הוועדה - מר ישראל ברגר

 

8. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה להנדסה

יו"ר: דקן הפקולטה להנדסה - פרופ' זאב זלבסקי
חברים: פרופ' יעקב גולדברגר, פרופ' שרון גנות – סגן דקן הפקולטה להנדסה, ד"ר בני זיידל, פרופ' חזאי כרמית, פרופ' גור יערי, פרופ' איציק כהן, פרופ' אמיר לשם, פרופ' דורון נווה, פרופ' רחלה פופובצר – סגנית דקן הפקולטה להנדסה, פרופ' דרור פיקסלר, פרופ' אלכס פיש, פרופ' תומר קליסקי, פרופ' אורית שפי.
  ראש מינהל הפקולטה - גב' דינה ימיני
מרכזת הוועדה - גב' רעות ברייטברט

 

9. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי החיים

יו"ר: דקן הפקולטה למדעי החיים - פרופ' ירון שב-טל
חברים: פרופ' רון אונגר, פרופ' ירדן אופטובסקי, פרופ' ליאור אפלבוים, פרופ' אהוד בנין, פרופ' חיה ברודי, פרופ' מירה ברדה-סעד, פרופ' דורון גינזברג, פרופ' גל ידיד, פרופ' חיים כהן, פרופ' סיריל כהן, פרופ' ארז לבנון, פרופ' אורן לוי, פרופ' שולה מיכאלי, פרופ' סול עפרוני, פרופ' אורי פולת, פרופ' רפי פרל-טרבס, פרופ' אלון קורנגרין, פרופ' רקפת שורץ, פרופ' רונית שריד, פרופ'  גלית שוחט-אופיר.
  ראש מינהל הפקולטה - מר ערן גלעדי
מרכזת הוועדה - גב' עופרה ישראלי

 

10. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למשפטים

יו"ר: דקנית הפקולטה למשפטים - פרופ' מיכל אלברשטיין
חברים: פרופ' עדי אייל, פרופ' אריאל בנדור, פרופ' אברהם בל, פרופ' יצחק ברנד, פרופ' איתי בר-סימן-טוב, פרופ' צילי דגן, פרופ' הדר דנציג-רוזנברג, פרופ' דוד האן, פרופ' רות הלפרין-קדרי, פרופ' ניל הנדל, ד"ר יעקב חבה-סגן דקן, פרופ' יאיר לורברבוים, פרופ' שחר ליפשיץ, פרופ' אביחי מנדלבליט, פרופ' מרקוביץ-ביטון מרים, פרופ' יעקב נוסים, פרופ' גדעון ספיר, פרופ' יובל פלדמן, פרופ' אורן פרז, פרופ' עמיחי רדזינר, פרופ' אריה רייך, פרופ' בנימין שמואלי.
  ראש מינהל הפקולטה, מרכזת הוועדה - עו"ד מרב גבעון

 

11. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה לרפואה

יו"ר: מ"מ דקן הפקולטה לרפואה - פרופ' חיים פוטרמן
חברים: פרופ' דני גליקמן - סגן הדקן ללימודים הקדם-קליניים, פרופ' מיטל גל-תנעמי - יו"ר ועדת תארים מתקדמים, פרופ' ג'וני יונס - סגן הדקן ללימודים הקליניים, ד"ר לילך מלצקי - סגנית הדקן להוראת רפואת קהילה, פרופ' ז'אן סוסטיאל - משנה לדקן לקידום אקדמי, פרופ' ציפי פליק-זכאי - סגנית הדקן למחקר רפואי, פרופ' עמרי קורן, פרופ' אריק שינוול - משנה לדקן לחינוך רפואי.
  ראש מינהל הפקולטה, מרכז הוועדה - מר נועם דוד רשלבך

 

12. ועדה ללימודים בין-תחומיים

יו"ר: יו"ר הוועדה - פרופ' גיל דיזנדרוק
חברים: פרופ' משה בר, פרופ' יזהר בר גד, פרופ' אורן הרמן – ראש התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, פרופ' ארי זיבוטפסקי – ראש התכנית למדעי המוח לתואר ראשון, פרופ' רוני מירון, פרופ' חמוטל סלובין, ד"ר רונית עיר-שי – ראשת התכנית ללימודי מגדר, פרופ' נח עפרון – ראש התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, פרופ' אלון קורנגרין – ראש המרכז לחקר המוח, פרופ' חזקי שוהם – ראש התכנית ללימודי פרשנות ותרבות,  פרופ' אד שטרן, ד"ר אמירה שיף – ראשת התכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ.
  סגנית ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים, מרכזת הוועדה - גב' שירה נתיב

 

13. ועדה להרכב ועדות

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
חברים: סגן הרקטור
דקן הפקולטה למדעי היהדות
דקנית הפקולטה למדעי הרוח
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקנית הפקולטה לחינוך
דקן הפקולטה למדעים מדויקים
דקן הפקולטה להנדסה
דקן הפקולטה למדעי החיים
דקנית הפקולטה למשפטים
מ"מ דקן הפקולטה לרפואה
ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים
- פרופ' אריה רייך
- פרופ' שמואל רפאל-ויוונטה
- פרופ' דניאלה דוויק
- פרופ' גיל אפשטיין
- פרופ' זהבית גרוס
- פרופ' עוזי וישנה
- פרופ' זאב זלבסקי
- פרופ' ירון שב-טל
- פרופ' מיכל אלברשטיין
- פרופ' חיים פוטרמן
- פרופ' גיל דיזנדרוק
  סגנית הרקטור למינהל, מרכזת הוועדה - גב' רונית אורי

 

14. ועדה לאישורי שבתון וחופשה ללא תשלום

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
חברים: סגן הרקטור
דקן הפקולטה למדעי היהדות
דקנית הפקולטה למדעי הרוח
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקנית הפקולטה לחינוך
דקן הפקולטה למדעים מדויקים
דקן הפקולטה להנדסה
דקן הפקולטה למדעי החיים
דקנית הפקולטה למשפטים
מ"מ דקן הפקולטה לרפואה
ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים
- פרופ' אריה רייך
- פרופ' שמואל רפאל-ויוונטה
- פרופ' דניאלה דוויק
- פרופ' גיל אפשטיין
- פרופ' זהבית גרוס
- פרופ' עוזי וישנה
- פרופ' זאב זלבסקי
- פרופ' ירון שב-טל
- פרופ' מיכל אלברשטיין
- פרופ' חיים פוטרמן
- פרופ' גיל דיזנדרוק
  סגנית הרקטור למינהל, מרכזת הוועדה - גב' רונית אורי

 

15. ועדת מינויים

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
חברים: הפקולטה למדעי היהדות
הפקולטה למדעי היהדות
מ"מ הפקולטות למדעי היהדות
מ"מ הפקולטה למדעי היהדות
הפקולטה למדעי הרוח
מ"מ הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי החברה
הפקולטה למדעי החברה
מ"מ הפקולטה למדעי החברה
מ"מ הפקולטה למדעי החברה
הפקולטה לחינוך *
מ"מ הפקולטה לחינוך *
הפקולטה למדעים מדויקים
הפקולטה למדעים מדויקים
מ"מ הפקולטה למדעים מדויקים
מ"מ הפקולטה למדעים מדויקים
הפקולטה למדעי החיים
מ"מ הפקולטה למדעי החיים
הפקולטה למשפטים
מ"מ הפקולטה למשפטים
הפקולטה להנדסה
מ"מ הפקולטה להנדסה
הפקולטה לרפואה
מ"מ הפקולטה לרפואה
בין-תחומי *
מ"מ בין-תחומי *
- פרופ' אליעזר טאובר
- פרופ' אליהו עסיס
- פרופ' אהוד וייס
- פרופ' אדם פרזיגר
- פרופ' נועה אהרוני
- פרופ' גרי דוד מול
- פרופ' נחמי באום
- פרופ' מיכל לבידור
- פרופ' איוה גלבוע-שכטמן
- פרופ' יונתן פאקס
- פרופ' רחל שיף
- פרופ' אסתר עדי יפה
- פרופ' ראובן כהן
- פרופ' שרון רוטשטיין
- פרופ' דורון פלד
- פרופ' אפרת שמשוני
- פרופ' רקפת שוורץ
- פרופ' סיריל כהן
- פרופ' אריאל בנדור
- פרופ' שחר ליפשיץ
- פרופ' גור יערי
- פרופ' שרון גנות
- פרופ' עומרי קורן
- פרופ' אריק שינוול
- פרופ' רוני מירון
- פרופ' משה בר
  סגנית הרקטור למינהל
מרכזת הוועדה
- גב' רונית אורי
- גב' ריקי כהן, לשכת הרקטור
* נציגים לדיון רק בתיקים של חינוך והבין-תחומי, בהתאמה

 

16. ועדת ערעורים לוועדת המינויים

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
חברים: הפקולטה למדעי היהדות
מ"מ הפקולטה למדעי היהדות
הפקולטה למדעי הרוח
מ"מ הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי החברה
מ"מ הפקולטה למדעי החברה
חבר נוסף, הפקולטה למדעי החברה
מ"מ נוסף, הפקולטה למדעי החברה
הפקולטה לחינוך *
מ"מ הפקולטה לחינוך *
הפקולטה למדעים מדויקים
מ"מ הפקולטה למדעים מדויקים
הפקולטה למדעי החיים
מ"מ הפקולטה למדעי החיים
הפקולטה למשפטים
הפקולטה להנדסה *
מ"מ הפקולטה להנדסה *
הפקולטה לרפואה *
מ"מ הפקולטה לרפואה *
- פרופ' דוד הנשקה
- פרופ' מיכאל אביעוז
- פרופ' שרון ערמון-לוטם
- פרופ' אלינור סאיג-חדד
- פרופ' אורלי בנימין
- פרופ' ישי וינשטיין
- פרופ' דיויד שוורץ
- פרופ' טובה רוזנבלום
- פרופ' עדינה שמיר
- פרופ' אורלי שפירא
- פרופ' דוד קסלר
- פרופ' אנדריי רזניקוב
- פרופ' מירה ברדה סעד
- פרופ' אורן לוי
- פרופ' יאיר לורברבוים
- פרופ' יוסף שור
- פרופ' אופיר וובר
- פרופ' איתי און
- פרופ' מיכאל בלנק
  סגנית הרקטור למינהל - גב' רונית אורי
* נציגים לדיון רק בתיקים של חינוך הנדסה ורפואה, בהתאמה

 

17. ועדה למסלול נלווה

יו"ר: פרופ' אהרון ולר - פסיכולוגיה
חברים: פרופ' אברהם בל
פרופ' צבי לוטקר
פרופ' טובה מיכלסקי
פרופ' אלינור סאיג-חדד
פרופ' סול עפרוני
פרופ' אברהם פאוסט
פרופ' חיים פוטרמן
פרופ' ברוך שמעוני
פרופ' עדיאל שרמר
- משפטים
- הנדסה
- חינוך
- בלשנות וספרות אנגלית
- מדעי החיים
- היסטוריה כללית
- רפואה
- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
- תולדות ישראל ויהדות זמננו
  דקן הפקולטה הרלוונטי  

 

18. ועדת הוראה

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
סיו"ר: סגן הרקטור - פרופ' אריה רייך
חברים: פרופ' טל אבינדב
פרופ' אורלי אבני
פרופ' יזהר בר-גד
פרופ' אבי גלבוע
פרופ' אלון חסיד
פרופ' ירדן טשיל
פרופ' יהונתן יעקבס
פרופ' גור יערי
פרופ' רומן כצמן
ד"ר בני מוטרו
פרופ' רון עדין
פרופ' יעל פרלמן
ד"ר יותם קפלן
ד"ר אלי שכטר
ד"ר שי שטרן
ד"ר אמנון שרייבר
- ניהול
- רפואה
- מרכז המוח
- מוזיקה
- פילוסופיה
- כימיה
- תנ"ך
- הנדסה
- ספרות עם ישראל
- מדעי החיים
- מתמטיקה
- ניהול
- משפטים
- חינוך
- משפטים
- כלכלה
  המזכירה האקדמית
ראש לשכת סגן הרקטור, מרכזת הוועדה
- ד"ר אורלי פרל
- גב' יפעת חן

 

19. ועדה להערכת איכות אקדמית

יו"ר: סגן הרקטור - פרופ' אריה רייך
חברים: פרופ' אילנה בלומברג
פרופ' מירה ברדה-סעד
פרופ' אסתר עדי יפה
פרופ' ג'רמי שיף
- בלשנות וספרות אנגלית
- מדעי החיים
- חינוך
- מתמטיקה
  לשכת סגן-הרקטור, מרכזת הוועדה - גב' לימור חפץ

 

20. ועדת קבלה לתואר ראשון

יו"ר: סגן הרקטור - פרופ' אריה רייך
חברים: ראש המחלקה הרלוונטית  
  ראש מדור קבלת תלמידים, מרכזת הוועדה - גב' קציעה לוי

 

21. ועדת הקבע האקדמית של ביה"ס ללימודים מתקדמים

דקנית: פרופ' רונית שריד - מדעי החיים
סגנית דקנית: פרופ' זהר לבנת - לשון עברית ולשונות שמיות
חברים: פרופ' אריה רייך - סגן הרקטור
  פרופ' דניאל אברמס
פרופ' איתי און
פרופ' ג'ררדו ביק
פרופ' אורלי בנימין
פרופ' יעקב גולדברגר
פרופ' דורון גינזברג
ד"ר יובל הדס
פרופ' יובל הלר
פרופ' ארי זיבוטפסקי
פרופ' תמר יובן-גרשון
פרופ' יוסף ליברזון
פרופ' שלומי מועלם
פרופ' רוני מירון-הכט
פרופ' יעקב נוסים
פרופ' תומר עינת
פרופ' אסף פאר
פרופ' דוד קרסיק
ד"ר אלון רביב
פרופ' איליה רודוב
פרופ' אשכול רפאלי
פרופ' אורלי שפירא
- פילוסופיה יהודית
- רפואה
- כימיה
- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
- הנדסה
- מדעי החיים
- ניהול
- כלכלה
- מדעי המוח
- מדעי החיים
- היסטוריה כללית
- ספרות משווה
- פרשנות ותרבות
- משפטים
- קרימינולוגיה
- פיזיקה
- רפואה
- מינהל עסקים
- אומנות יהודית
- פסיכולוגיה
- חינוך
  המזכירה האקדמית - ד"ר אורלי פרל

 

22. ועדת סטטוס

יו"ר: פרופ' אריה רייך - סגן הרקטור
חברים: ראש המחלקה הרלוונטית  
  ראש מדור סטטוס, מרכזת הוועדה - גב' דורית תנעמי

 

23. ועדת מלגות ופרסים לתואר ראשון

יו"ר: פרופ' נירה משעל - דקנית הסטודנטים
חברים: ד"ר אחיה אורבך
ד"ר עמרי אשר
ד"ר גבריאלה גייר
פרופ' דוד זיתון
ד"ר יעקב חבה
ד"ר נועם יורן
פרופ' אליהו מצרי
פרופ' סיגל עדן
ד"ר נעמי פרידמן-סוקולר
פרופ' תומר קליסקי
פרופ' רויטל רפאל-ויוונטה
ד"ר אלנה שטפן
פרופ' יעל שמש
- מדעי החיים
- תרגום וחקר התרגום
- כלכלה
- כימיה
- משפטים
- מדע, טכנולוגיה וחברה
- מתמטיקה
- חינוך
- כלכלה
- הנדסה
- ספרות עם ישראל
- פסיכולוגיה
- תנ"ך
  המזכירה האקדמית
ראש מינהל הסטודנטים
ראש מדור מלגות ופרסים, מרכזת הוועדה
נציג הסטודנטים
- ד"ר אורלי פרל
- גב' אילנית בטיט
- ד"ר אורנית חג'בי-דנוך

 

24. ועדת משמעת לסטודנטים

יו"ר: פרופ' שרון רוטשטיין - כימיה
סיו"ר: ד"ר מני עבודי - מינהל עסקים
חברים: פרופ' ירדן אופטובסקי
ד"ר אסתר איזמן
ד"ר רונית אילוז
ד"ר זיו בורר
פרופ' ארנון בלום
פרופ' שמעון ברוקס
ד"ר טלי גזית
פרופ' ג'פרי וולף
פרופ' אלון חסיד
פרופ' רן ויידס
פרופ' מוטי פרידמן
ד"ר שירי רגב-מסלם
ד"ר מירי רוזמרין
פרופ' אורי רסובסקי
פרופ' יוסף שור
פרופ' משה שושן
פרופ' אד שטרן

- מדעי החיים
- חינוך
- רפואה
- משפטים
- רפואה
- מתמטיקה
- מדעי המידע
- תלמוד
- פילוסופיה
- מדעי החיים
- הנדסה
- משפטים
- לימודי מגדר
- פסיכולוגיה
- הנדסה
- ספרות עם ישראל
- מרכז המוח

  דקנית הסטודנטים
ראש לשכת המזכיר האקדמי, מרכזת הוועדה
- פרופ' נירה משעל
- גב' שירה שעבן
משקיף: נציג הסטודנטים  

 

25. ועדת ערעורים לוועדת משמעת לסטודנטים

יו"ר: פרופ' אהוד ויס - לימודי א"י וארכיאולוגיה
סיו"ר: פרופ' גד מילר - מדעי החיים
חברים: פרופ' יצחק ברנד
פרופ' ענר גוברין
פרופ' עינת לוי-גיגי
פרופ' יגאל מלכטייך
פרופ' אלי סלוצקין
ד"ר אברהם סמסון
פרופ' דרור פיקסלר
ד"ר אפרת רם טיקטין
- משפטים
- פרשנות ותרבות
- חינוך
- כלכלה
- פיזיקה
- רפואה
- הנדסה
- פילוסופיה
  ראש מינהל הסטודנטים, נציגת דקן הסטודנטים
ראש לשכת המזכיר האקדמי, מרכזת הוועדה
נציג אגודת הסטודנטים
- גב' אילנית בטיט
- גב' שירה שעבן

 

26. ועדה לקידום מחקר בסיסי ויישומי

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
סיו"ר: סגן נשיא למחקר - פרופ' שולמית מיכאלי
חברים: נשיא האוניברסיטה
פרו-רקטור
סגן הרקטור
דקן הפקולטה למדעי היהדות
דקנית הפקולטה למדעי הרוח
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקנית הפקולטה לחינוך
דקן הפקולטה למדעים מדויקים
דקן הפקולטה להנדסה
דקן הפקולטה למדעי החיים
דקנית הפקולטה למשפטים
מ"מ דקן הפקולטה לרפואה
ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים
- פרופ' אריה צבן
- פרופ' מרים פאוסט
- פרופ' אריה רייך
- פרופ' שמואל רפאל-ויוונטה
- פרופ' דניאלה דוויק
- פרופ' גיל אפשטיין
- פרופ' זהבית גרוס
- פרופ' עוזי וישנה
- פרופ' זאב זלבסקי
- פרופ' ירון שב-טל
- פרופ' מיכל אלברשטיין
- פרופ' חיים פוטרמן
- פרופ' גיל דיזנדרוק
  מנהל רשות המחקר
סגנית הרקטור למינהל
המזכירה האקדמית
- ד"ר יוסי קאליפא
- גב' רונית אורי
- ד"ר אורלי פרל
  ראש לשכת סגן נשיא למחקר, מרכזת הוועדה - גב' חן פיארמן

 

27. ועדת אתיקה למחקרים בבני אדם

יו"ר: פרופ' ציפורה פליק-זכאי - רפואה
חברים: * פרופ' מיכאל אדלשטיין
פרופ' יהונתן אומן
ד"ר שרית גולדנר
פרופ' מעיין גפת-טמיר
ד"ר יעקב הופמן
פרופ' יהודה הלפר
פרופ' נעה וילצ'ינסקי
ד"ר מנחם יערי
ד"ר ניר כהן
ד"ר דורית למברגר
פרופ' יונתן רבינוביץ'
ד"ר דוד רייר
ד"ר אפרת רם טיקטין
- רפואה
- מדעי המחשב
- כלכלה
- מדעי המידע
- מדעי חברה ובריאות
- פילוסופיה יהודית
- פסיכולוגיה
- חינוך
- גיאוגרפיה וסביבה
- פרשנות ותרבות
- עבודה סוציאלית
- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
- פילוסופיה
  רב הקמפוס
בודק חוץ (האוניברסיטה העברית)
צהר, חבר ועדה מן החוץ
רשות המחקר, מרכז הוועדה
- הרב שלמה שפר
- פרופ' דוד הד
- הרב יובל שרלו
- מר אלון נוסבאום
* בתוקף תפקידם כיושבי ראש ועדות האתיקה הפקולטטיביות/המחלקתיות

 

28. ועדת מערך הספריות

יו"ר: פרופ' נועה אהרוני - מדעי המידע
חברים: ד"ר אבשלום אלמלח
פרופ' אסתר אשל
פרופ' רות בן-ישר
ד"ר איתי בר-סימן-טוב
פרופ' רון ויידס
פרופ' בתיה חפציבה ליפשיץ
פרופ' דורון נוה
ד"ר רון פירן
ד"ר מיכאל שיין
- מדעי המידע
- תנ"ך
- כלכלה
- משפטים
- מדעי החיים
- חינוך
- הנדסה
- רפואה
- מתמטיקה
  מנהלת מערך הספריות והמידע
נציג הספריות
המזכירה האקדמית
- ד"ר אולגה גולדין
- מר דוד בן-נעים
- ד"ר אורלי פרל

 

29. ועדה להוצאת ספרים

יו"ר: פרופ' לייב מוסקוביץ' - תלמוד ותושב"ע
חברים: פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
פרופ' טובי ביברינג
פרופ' אליס ברזיס
פרופ' תמר וולף-מונזון
פרופ' אריק לווי
פרופ' זהר עמר
פרופ' אברהם פאוסט
פרופ' נחשון פרז
פרופ' טוביה פרי
פרופ' ויליאם קולברנר
פרופ' דב שוורץ
פרופ' אליעזר שלוסברג
- חינוך
- תרבות צרפת
- כלכלה
- ספרות עם ישראל
- תנ"ך
- לימודי א"י וארכיאולוגיה
- היסטוריה כללית
- מדעי המדינה
- פסיכולוגיה
- בלשנות וספרות אנגלית
- פילוסופיה יהודית
- ערבית
  מנהל בית ההוצאה לאור, מרכז הוועדה - ד"ר אלכס טל

 

30. ועדה לאופיה של האוניברסיטה

יו"ר: פרופ' אדם פרזיגר - תולדות ישראל ויהדות זמננו
חברים: ד"ר אורי אהרונסון
פרופ' אייל בהרד
פרופ' מיטל גל-תנעמי
ד"ר דב הכהן
ד"ר ברק כהן
ד"ר מאיה כהן מלייב
פרופ' ניסים ליאון
ד"ר דורית למברגר
ד"ר זוהר מאור
פרופ' בינה קליסקי
פרופ' נתן קלר
- משפטים
- כלכלה
- רפואה
- ספרות עם ישראל
- תלמוד
- חינוך
- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
- פרשנות ותרבות
- היסטוריה כללית
- פיזיקה
- מתמטיקה
  דקנית הסטודנטים
רב הקמפוס
המזכירה האקדמית, מרכזת הוועדה
- פרופ' נירה משעל
- הרב שלמה שפר
- ד"ר אורלי פרל

 

31. מליאת בית הדין למשמעת לסגל אקדמי

אב בית דין: פרופ' שחר ליפשיץ - משפטים
סיו"ר: פרופ' גל קמינקא - מדעי המחשב
פרופ' מן המניין:

מ"מ:
פרופ' משה בר
פרופ' דניאל לוי
פרופ' מיכאל אביעוז
פרופ' בוריס סולומיאק
- מדעי המוח
- כלכלה
- תנ"ך
- מתמטיקה
פרופ' חבר:

מ"מ:
פרופ' שי בן-ארויה
פרופ' עינת מטצל
פרופ' יצחק ברנד
פרופ' יגאל מילכטייך
- מדעי החיים
- אומנות יהודית
- משפטים
- כלכלה
מרצה בכיר:
מ"מ:
ד"ר בנימין קצוף
ד"ר זיו בורר
ד"ר גבריאלה גייר
- תלמוד
- משפטים
- כלכלה
מרצה:
מ"מ:
ד"ר נעם הופר
ד"ר לימור לביא
- פילוסופיה
- ערבית
מדריך ד"ר/עמית הוראה:
מ"מ:
ד"ר צבי אורגד
ד"ר גל יעבץ
- אומנות יהודית
- מדעי המידע
סגנית הרקטור למינהל: גב' רונית אורי - מרכזת מליאת ביה"ד למשמעת

 

32. הרכב ועדת הערעורים של בית הדין למשמעת לסגל אקדמי

חברי מליאת ביה"ד למשמעת בדרגת פרופ' מן המניין שלא ישבו בדין בערכאה הראשונה.

 

33. ועדת הקבע האקדמית של מערך התכניות הייעודיות

יו"ר: סגן הרקטור - פרופ' אריה רייך
חברים: ראש מערך התכניות הייעודיות
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקן רלוונטי לתכניות הלימודים שייפתחו
- פרופ' ניסים ליאון
- פרופ' גיל אפשטיין
  המזכירה האקדמית, מרכזת הוועדה - ד"ר אורלי פרל

 

34. ועדה לתערוכות

יו"ר: פרופ' מרים ריינר - אומנות יהודית
חברים: פרופ' מיכאל ארליך
פרופ' מאיה בלקירסקי קאץ
ד"ר ורד חלמיש
פרופ' אייל יניב
ד"ר זוהר מאור
ד"ר אלישבע מכליס
- לימודי המזרח התיכון
- רב-תחומי במדעי היהדות
- חינוך
- מינהל עסקים
- היסטוריה כללית
- לימודי המזרח התיכון
  יו"ר ועדת ספרייה
מנהלת מערך הספריות והמידע
נציגת מערך הספריות והמידע, מרכזת הוועדה
נציגת קשרי חוץ, יועצת אירועים
- פרופ' נועה אהרוני
- ד"ר אולגה גולדין
- גב' שירה טסלר-כהן
- גב' מיכל כהן-רוזנפלד

 

35. ועדת תקנונים

יו"ר: פרופ' ריצ'רד ברקוביץ' - פיזיקה
חברים: פרופ' דוד האן
פרופ' בועז זיסו
פרופ' זהר לבנת
פרופ' חיים פוטרמן
- משפטים
- לימודי א"י וארכיאולוגיה
- לשון עברית ולשונות שמיות
- רפואה
  המזכירה האקדמית, מרכזת הוועדה
סגנית הרקטור למינהל
- ד"ר אורלי פרל
- גב' רונית אורי

 

36. ועדה לעבודה נוספת

יו"ר: סגן הרקטור - פרופ' אריה רייך
חברים: דקן הפקולטה למדעי היהדות
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקנית הפקולטה לחינוך
דקן הפקולטה להנדסה
דקנית הפקולטה למשפטים
- פרופ' שמואל רפאל-ויוונטה
- פרופ' גיל אפשטיין
- פרופ' זהבית גרוס
- פרופ' זאב זלבסקי
- פרופ' מיכל אלברשטיין

 

37. ועדת ערעורים לוועדה לעבודה נוספת

יו"ר: הרקטור - פרופ' אמנון אלבק
חברים: דקנית הפקולטה למדעי הרוח
דקן הפקולטה למדעים מדויקים
דקן הפקולטה למדעי החיים
מ"מ דקן הפקולטה לרפואה
יו"ר הוועדה ללימודים בין-תחומיים
- פרופ' דניאלה דוויק
- פרופ' עוזי וישנה
- פרופ' ירון שב-טל
- פרופ' חיים פוטרמן
- פרופ' גיל דיזנדרוק