שלחו לחבר

הרכב ועדות הסנט

ועדות מטעם הסנט לשנה"ל תשפ"ב

לשכת הרקטור

כסלו תשפ"ב (נובמבר 2021)

 

1. מליאת הסנט
2. הוועדה המרכזת

ועדות תכניות ומינויים:
3. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי היהדות
4. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי הרוח
5. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי החברה
6. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה לחינוך
7. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעים מדויקים
8. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה להנדסה
9. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי החיים
10. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למשפטים
11. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה לרפואה
12. ועדה ללימודים בין-תחומיים

13. ועדה להרכב ועדות
14. ועדה לאישורי שבתון וחופשה ללא תשלום
15. ועדת מינויים
16. ועדת ערעורים לוועדת המינויים
17. ועדה למסלול נלווה
18. ועדת הוראה
19. ועדת קבלה לתואר ראשון
20. ועדת הקבע האקדמית של ביה"ס ללימודים מתקדמים
21. ועדת סטטוס
22. ועדת מלגות ופרסים לתואר ראשון
23. ועדת משמעת לסטודנטים
24. ועדת ערעורים לוועדת משמעת לסטודנטים
25. ועדה לקידום מחקר בסיסי ויישומי
26. ועדת אתיקה
27. ועדת מערך הספריות
28. ועדה להוצאת ספרים
29. ועדה לאופיה של האוניברסיטה
30. מליאת בית הדין למשמעת לסגל אקדמי
31. הרכב ועדת הערעורים של בית הדין למשמעת לסגל אקדמי
32. ועדת הקבע האקדמית של מערך התכניות הייעודיות
33. ועדה לתערוכות
34. ועדת תקנונים
35. ועדה לעבודה נוספת
36. ועדת ערעורים לוועדה לעבודה נוספת

 

 

 

1. מליאת הסנט

חברים נבחרים: 60 פרופסורים מן המניין במשרה מלאה
בעלי קביעות ומינוי במסלול הרגיל
חברים בתוקף תפקידם: רקטור האוניברסיטה
נשיא האוניברסיטה
סגן הרקטור
סגן נשיא למחקר
דקני הפקולטות
- פרופ' אמנון אלבק - יו"ר
- פרופ' אריה צבן
- פרופ' אריה רייך
- פרופ' שולמית מיכאלי
משתתפים בתוקף תפקידם: דקנית הסטודנטים
נציג הפרופסורים החברים
נציגת המרצים הבכירים
נציג המרצים
- פרופ' נירה משעל
- פרופ' יגאל לוין
- ד"ר דניאלה גורביץ'
- ד"ר ארז שיינר
משקיפים: יו"ר ארגון הסגל הבכיר
יו"ר ארגון הסגל הזוטר
יו"ר אגודת הסטודנטים
- פרופ' יצחק מסתאי
- גב' ורד קופל
  סגנית הרקטור למינהל
המזכיר האקדמי
- גב' רונית אורי
- ד"ר רחל לוי-דרומר

 

2. הוועדה המרכזת

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
חברים: נשיא האוניברסיטה
סגן הרקטור
דקן הפקולטה למדעי היהדות
דקן הפקולטה למדעי הרוח
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקן הפקולטה למדעים מדויקים
דקן הפקולטה להנדסה
דקן הפקולטה למדעי החיים
דקן הפקולטה למשפטים
דקן הפקולטה לרפואה
מדעי היהדות
מדעי היהדות
מדעי הרוח
מדעי הרוח
מדעי החברה
מדעי החברה
מדעים מדויקים
מדעים מדויקים
מדעי החיים
משפטים
הנדסה
- פרופ' אריה צבן
- פרופ' אריה רייך
- פרופ' שמואל רפאל-ויוונטה
- פרופ' אליעזר שלוסברג
- פרופ' גיל אפשטיין
- פרופ' עוזי וישנה
- פרופ' זאב זלבסקי
- פרופ' דורון גינזברג
- פרופ' אורן פרז
- פרופ' קרל סקורצקי
- פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ
- פרופ' קימי קפלן
- פרופ' נועה אהרוני
- פרופ' רינה לפידוס
- פרופ' יוסף גליקסון
- פרופ' גיל דיזנדרוק
- פרופ' רון עדין
- פרופ' אפרת שמשוני
- פרופ' סיריל כהן
- פרופ' מיכל אלברשטיין
- פרופ' דרור פיקסלר
  סגנית הרקטור למינהל
המזכיר האקדמי
מרכזת הוועדה
- גב' רונית אורי
- ד"ר רחל לוי-דרומר
- גב' שרי גוטמן, לשכת הרקטור

 

ועדות תכניות ומינויים

3. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי היהדות

יו"ר: דקן הפקולטה למדעי היהדות - פרופ' שמואל רפאל-ויוונטה
חברים: פרופ' דניאל אברמס, פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ, פרופ' חנוך בן-פזי - ראש המחלקה לפילוסופיה יהודית, פרופ' אהרן גימאני, פרופ' יונתן גרוסמן - ראש המחלקה לתנ"ך, פרופ' דוד הנשקה, פרופ' יהודית הנשקה, פרופ' ירון הראל, פרופ' אהוד ויס, פרופ' בועז זיסו, פרופ' אליעזר טאובר, ד"ר ורד טוהר - ראש המחלקה לספרות עם ישראל, פרופ' רומן כצמן, פרופ' אריק לווי, פרופ' יגאל לוין - ראש החוג הרב-תחומי במדעי היהדות, פרופ' זהר לבנת, פרופ' אהרן מאיר, פרופ' לייב מוסקוביץ', פרופ' זאב מגן - ראש המחלקה ללימודי המזה"ת, פרופ' דוד מלכיאל, פרופ' צבי מרק, פרופ' מרדכי סבתו, פרופ' יוסף עופר, פרופ' זהר עמר, פרופ' אליהו עסיס, פרופ' שמואל פיינר, פרופ' אדם פרזיגר, פרופ' עמנואל פרידהיים - ראש המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, פרופ' דב בער קוטלרמן, פרופ' קימי קפלן, פרופ' אייל רגב - ראש בית הספר ללימודי יסוד ביהדות, פרופ' לילך רוזנברג - ראש המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה, פרופ' פנחס רוט - ראש המחלקה לתלמוד, פרופ' מיכאל ריז'יק - ראש המחלקה ללשון עברית ולשונות שמיות, פרופ' מרים ריינר - ראש המחלקה לאמנות יהודית, פרופ' דב שוורץ, פרופ' דן שפירא, פרופ' עדיאל שרמר.
  ראש מינהל הפקולטה, מרכזת הוועדה - גב' מיה יונתי

 

4. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי הרוח

יו"ר: דקן הפקולטה למדעי הרוח - פרופ' אליעזר שלוסברג
חברים: פרופ' פיני איפרגן - ראש המחלקה לפילוסופיה, ד"ר דורון אברהם - ראש המחלקה להיסטוריה כללית, פרופ' איתן אגמון, פרופ' סילביה אדלר, פרופ' נועה אהרוני, ד"ר מיכל בן-חורין - ראש המחלקה לספרות משווה, ד"ר ז'אנה בורשטיין-פלדמן - ראש היחידה לאנגלית כשפה זרה, ד"ר ג'ני ברונשטיין - ראש המחלקה למדעי המידע, ד"ר דורית גוטספלד - ראש המחלקה לערבית, ד"ר דניאלה גורביץ' - ראש החוג הרב-תחומי במדעי הרוח, פרופ' מרים גריילסאמר, ד"ר יואל גרינברג - ראש המחלקה למוזיקה, פרופ' נעם זהר, פרופ' גליה ינושבסקי - ראש המחלקה לתרבות צרפת, פרופ' רינה לפידוס, פרופ' גרי דוד מול, פרופ' ליסה מוריס - ראש המחלקה ללימודים קלאסיים, פרופ' אלינור סאיג-חדד, פרופ' שרון ערמון-לוטם, פרופ' אברהם פאוסט, פרופ' אבן פלנברג - ראש המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, פרופ' וויליאם קולברנר, ד"ר הילה קרס - ראש המחלקה לתרגום וחקר התרגום, פרופ' אבי שגיא.
  ראש מינהל הפקולטה - גב' מיכל שמסיאן
מרכזת הוועדה - גב' ציפי אליצור

 

5. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי החברה

יו"ר: דקן הפקולטה למדעי החברה - פרופ' גיל אפשטיין
חברים:

פרופ' ליאת איילון, פרופ' גלית אילון - ראש המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, פרופ' נחמי באום, פרופ' אייל בהרד - ראש המחלקה לכלכלה, פרופ' אהוד בודנר, פרופ' אורלי בנימין, פרופ' אליס ברזיס, פרופ' סטיב ברנר, פרופ' רוני גבע, פרופ' אברהם גולדשטיין, פרופ' רמי גינת, פרופ' איוה גלבוע-שכטמן, פרופ' רועי גלברד - ראש ביה"ס למינהל עסקים, פרופ' יוסף גליקסון, פרופ' גיל דיזנדרוק, פרופ' רחל דקל, פרופ' סופי וולש, פרופ' אברהם וייס, פרופ' אהרון ולר, פרופ' אילנית חסון-אוחיון - ראש המחלקה לפסיכולוגיה, פרופ' אורית טאובמן בן-ארי, פרופ' בני לאוטרבך, פרופ' מיכל לבידור, פרופ' דניאל לוי, פרופ' עופר ליברמן, פרופ' גלית נהרי - ראש המחלקה לקרימינולוגיה, פרופ' חיים נוי - ראש ביה"ס לתקשורת, פרופ' יונתן פאקס, פרופ' טוביה פרי, פרופ' שרה פרידמן - ראש ביה"ס לעבודה סוציאלית, פרופ' קונסטנטין קוגן - ראש המחלקה לניהול, פרופ' ליאת קוליק, פרופ' רונית קרק-כץ, פרופ' יונתן רבינוביץ, פרופ' טובה רוזנבלום, פרופ' נתי רונאל, ד"ר אורית רותם - ראש המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, פרופ' ג'ונתן ריינהולד - ראש המחלקה למדעי המדינה, פרופ' לריסה רמניק, פרופ' אורי רסובסקי, פרופ' אשכול רפאלי, פרופ' דוד שוורץ, פרופ' עמית שרירא - ראש החוג המשולב למדעי החברה, פרופ' אורנה ששון-לוי, פרופ' רבקה תובל-משיח.

  ראש מינהל הפקולטה, מרכז הוועדה - מר שמואל עמרני

 

6. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה לחינוך

יו"ר: דקן הפקולטה לחינוך - פרופ' יעקב יבלון
חברים: פרופ' נירית באומינגר, פרופ' זהבית גרוס, פרופ' נירה משעל, פרופ' עופרה קורת, פרופ' רחל שיף, פרופ' חן שכטר, פרופ' אורלי שפירא.
  ראש מינהל הפקולטה, מרכזת הוועדה - גב' מאיה לנדאו

 

7. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעים מדויקים

יו"ר: דקן הפקולטה למדעים מדויקים - פרופ' עוזי וישנה
חברים: פרופ' יהונתן אומן, פרופ' אמנון אלבק - הרקטור, פרופ' עמיהוד אמיר, פרופ' אלי ברקאי, פרופ' ריצ'רד ברקוביץ', פרופ' עדו דגן, פרופ' דוד זיתון - ראש המחלקה לכימיה, פרופ' חיים טייטלבאום, פרופ' ראובן כהן, פרופ' מיכאל כץ, פרופ' ניר לב, פרופ' יורם לוזון - ראש המחלקה למתמטיקה, פרופ' משה לוינשטיין, פרופ' ג'אן פול ללוש, פרופ' אנדריי לרנר, פרופ' דן-תומס מאיור, פרופ' יצחק מסתאי, פרופ' בוריס סולומיאק, פרופ' חנוך סנדרוביץ', פרופ' רון עדין, פרופ' אלי פורת, פרופ' בלהה פישר, פרופ' דורון פלד, פרופ' יבגני פלוטקין, פרופ' בנימין פנקס, פרופ' אביעד פרידמן, פרופ' בועז צבאן, פרופ' אריה צבן - הנשיא, פרופ' בוריס קוניאבסקי, פרופ' ליאור קליין - ראש המחלקה לפיזיקה, פרופ' שמואל קליין, פרופ' בינה קליסקי, פרופ' נתן קלר, פרופ' גל קמינקא - ראש המחלקה למדעי המחשב, פרופ' עדו קנטר, פרופ' דוד קסלר, פרופ' שרית קראוס, פרופ' ליעם רודיטי, פרופ' שרון רוטשטיין, פרופ' יובל רויכמן, פרופ' אנדריי רזניקוב, פרופ' אסף רינות, פרופ' אפרת שמשוני, פרופ' נדב שנרב.
  ראש מינהל הפקולטה, מרכז הוועדה - מר ישראל ברגר

 

8. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה להנדסה

יו"ר: דקן הפקולטה להנדסה - פרופ' זאב זלבסקי
חברים: פרופ' יעקב גולדברגר, פרופ' שרון גנות, ד"ר יצחק כהן, פרופ' אמיר לשם, פרופ' דורון נווה, פרופ' רחלה פופובצר, פרופ' דרור פיקסלר, פרופ' אלכס פיש, פרופ' אבינועם צדוק, פרופ' דרור רביץ, פרופ' אורית שפי.
  ראש מינהל הפקולטה - גב' דינה ימיני
מרכזת הוועדה - גב' רעות ברייטברט

9. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למדעי החיים

יו"ר: דקן הפקולטה למדעי החיים - פרופ' דורון גינזברג
חברים: פרופ' רון אונגר, פרופ' ירדן אופטובסקי, פרופ' ליאור אפלבום, פרופ' אהוד בנין, פרופ' חיה ברודי, פרופ' מירה ברדה –סעד, פרופ' רון גולדשטיין, פרופ' גל ידיד, פרופ' חיים כהן, פרופ' סיריל כהן, פרופ' ארז לבנון, פרופ' אורן לוי, פרופ' שולה מיכאלי, פרופ' סול עפרוני, פרופ' אורי פולת, פרופ' רפאל פרל-טרבס, פרופ' אלון קורנגרין, פרופ' ירון שב-טל, פרופ' רקפת שורץ, פרופ' רונית שריד.
  ראש מינהל הפקולטה - מר ערן גלעדי
מרכזת הוועדה - גב' עופרה ישראלי

 

10. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה למשפטים

יו"ר: דקן הפקולטה למשפטים - פרופ' אורן פרז
חברים: פרופ' עדי אייל, פרופ' מיכל אלברשטיין, פרופ' אריאל בנדור, פרופ' אברהם בל, פרופ' יצחק ברנד, פרופ' צילי דגן, פרופ' הדר דנציג-רוזנברג, פרופ' דוד האן, פרופ' רות הלפרין-קדרי, ד"ר יעקב חבה, פרופ' יאיר לורברבוים, פרופ' שחר ליפשיץ, פרופ' גדעון ספיר, פרופ' מרים מרקוביץ'-ביטון, פרופ' יעקב נוסים, פרופ' יובל פלדמן, פרופ' עמיחי רדזינר, פרופ' אריה רייך - סגן הרקטור, פרופ' ידידיה שטרן, פרופ' בנימין שמואלי.
  ראש מינהל הפקולטה, מרכזת הוועדה - עו"ד מרב גבעון

 

11. ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה לרפואה

 
יו"ר: דקן הפקולטה לרפואה - פרופ' קרל סקורצקי
חברים: פרופ' עופר אמיר - משנה לדקן להתמחויות ולימודי המשך, פרופ' דניאל גליקמן - סגן הדקן ללימודים הקדם-קליניים, פרופ' מיטל גל-תנעמי - יו"ר תארים מתקדמים, פרופ' ג'וני יונס - סגן הדקן ללימודים הקליניים, ד"ר לילך מלצקי - סגנית הדקן להוראת רפואת קהילה, פרופ' ז'אן סוסטיאל - משנה לדקן לקידום אקדמי, פרופ' חיים פוטרמן - משנה לדקן למחקר, פרופ' ציפורה פליק-זכאי - סגן הדקן למחקר רפואי, פרופ' עמרי קורן - יו"ר הוועדה לתארים מתקדמים, פרופ' אריק שינוול - משנה לדקן לחינוך רפואי.
  ראש מינהל הפקולטה, מרכז הוועדה - מר נועם דוד רשלבך

 

12. ועדה ללימודים בין-תחומיים

יו"ר: יו"ר הוועדה - פרופ' גיל דיזנדרוק
חברים: פרופ' מיכל בן-שחר - ראשת התכנית למדעי המוח לתואר ראשון, פרופ' משה בר, פרופ' יזהר בר-גד, פרופ' דניאלה דוויק - ראשת התכנית ללימודי פרשנות ותרבות, פרופ' אורן הרמן - ראש התכנית למדע טכנולוגיה וחברה, פרופ' ארי זיבוטופסקי, פרופ' רוני מירון, פרופ' חמוטל סלובין, פרופ' נח עפרון, פרופ' גל צ'צ'יק, פרופ' אלון קורנגרין - ראש המרכז לחקר המוח, פרופ' חזקי שוהם, פרופ' אד שטרן, פרופ' אמירה שיף - ראש התכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ, פרופ' אפרים תבורי, פרופ' רבקה תובל-משיח.
  סגנית ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים, מרכזת הוועדה - גב' שירה נתיב

 

13. ועדה להרכב ועדות

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
חברים:

סגן הרקטור
דקן הפקולטה למדעי היהדות
דקן הפקולטה למדעי הרוח
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקן הפקולטה לחינוך
דקן הפקולטה למדעים מדויקים
דקן הפקולטה להנדסה
דקן הפקולטה למדעי החיים
דקן הפקולטה למשפטים
דקן הפקולטה לרפואה
ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים

- פרופ' אריה רייך
- פרופ' שמואל רפאל-ויוונטה
- פרופ' אליעזר שלוסברג
- פרופ' גיל אפשטיין
- פרופ' יעקב יבלון
- פרופ' עוזי וישנה
- פרופ' זאב זלבסקי
- פרופ' דורון גינזברג
- פרופ' אורן פרז
- פרופ' קרל סקורצקי
- פרופ' גיל דיזנדרוק
  סגנית הרקטור למינהל, מרכזת הוועדה - גב' רונית אורי

 

14. ועדה לאישורי שבתון וחופשה ללא תשלום

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
חברים: סגן הרקטור
דקן הפקולטה למדעי היהדות
דקן הפקולטה למדעי הרוח
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקן הפקולטה לחינוך
דקן הפקולטה למדעים מדויקים
דקן הפקולטה להנדסה
דקן הפקולטה למדעי החיים
דקן הפקולטה למשפטים
דקן הפקולטה לרפואה
ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים
- פרופ' אריה רייך
- פרופ' שמואל רפאל-ויוונטה
- פרופ' אליעזר שלוסברג
- פרופ' גיל אפשטיין
- פרופ' יעקב יבלון
- פרופ' עוזי וישנה
- פרופ' זאב זלבסקי
- פרופ' דורון גינזברג
- פרופ' אורן פרז
- פרופ' קרל סקורצקי
- פרופ' גיל דיזנדרוק
  סגנית הרקטור למינהל, מרכזת הוועדה - גב' רונית אורי

 

15. ועדת מינויים

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
חברים: הפקולטה למדעי היהדות
הפקולטה למדעי היהדות
מ"מ הפקולטות למדעי היהדות
מ"מ הפקולטה למדעי היהדות
הפקולטה למדעי הרוח
מ"מ הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי החברה
הפקולטה למדעי החברה
מ"מ הפקולטה למדעי החברה
מ"מ הפקולטה למדעי החברה
הפקולטה למדעים מדויקים
הפקולטה למדעים מדויקים
מ"מ הפקולטה למדעים מדויקים
מ"מ הפקולטה למדעים מדויקים
הפקולטה למדעי החיים
מ"מ הפקולטה למדעי החיים
הפקולטה למשפטים
מ"מ הפקולטה למשפטים
הפקולטה להנדסה
מ"מ הפקולטה להנדסה
הפקולטה לרפואה
מ"מ הפקולטה לרפואה
בין-תחומי *
מ"מ בין-תחומי *
- פרופ' אליעזר טאובר
- פרופ' אליהו עסיס
- פרופ' בועז זיסו
- פרופ' דוד מלכיאל
- פרופ' נועה אהרוני
- פרופ' גרי דוד מול
- פרופ' נירית באומינגר
- פרופ' מיכל לבידור
- פרופ' נחמי באום
- פרופ' יוסף גליקסון
- פרופ' ראובן כהן
- פרופ' שרון רוטשטיין
- פרופ' יהונתן אומן
- פרופ' ליעם רודיטי
- פרופ' רקפת שוורץ
- פרופ' חיים כהן
- פרופ' עמיחי רדזינר
- פרופ' שחר ליפשיץ
- פרופ' אלכס פיש
- פרופ' ענליה סומך-ברוך
- פרופ' עומרי קורן
- פרופ' אריק שינוול
- פרופ' רוני מירון
- פרופ' יזהר בר-גד
  סגנית הרקטור למינהל
מרכזת הוועדה
- גב' רונית אורי
- גב' ריקי כהן, לשכת הרקטור
* נציגים לדיון רק בתיקים של הבין-תחומי

 

16. ועדת ערעורים לוועדת המינויים

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
חברים: הפקולטה למדעי היהדות
מ"מ הפקולטה למדעי היהדות
הפקולטה למדעי הרוח
מ"מ הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי החברה
מ"מ הפקולטה למדעי החברה
חבר נוסף, הפקולטה למדעי החברה
מ"מ נוסף, הפקולטה למדעי החברה
הפקולטה למדעים מדויקים
מ"מ הפקולטה למדעים מדויקים
הפקולטה למדעי החיים
מ"מ הפקולטה למדעי החיים
הפקולטה למשפטים
הפקולטה להנדסה
מ"מ הפקולטה להנדסה
הפקולטה לרפואה
מ"מ הפקולטה לרפואה
- פרופ' דוד הנשקה
- פרופ' אהרון גיאמני
- פרופ' שרון ערמון-לוטם
- פרופ' אלינור סאיג-חדד
- פרופ' רמי גינת
- פרופ' אבי גולדשטיין
- פרופ' דוד שוורץ
- פרופ' טובה רוזנבלום
- פרופ' דוד קסלר
- פרופ' אנדריי רזניקוב
- פרופ' מירה ברדה סעד
- פרופ' אורן לוי
- פרופ' יאיר לורברבוים
- פרופ' יוסף שור
- פרופ' אופיר וובר
- פרופ' איתי און
- פרופ' מיכאל בלנק
  סגנית הרקטור למינהל - גב' רונית אורי


17. ועדה למסלול נלווה

יו"ר: פרופ' אהרון ולר - פסיכולוגיה
חברים:

פרופ' אברהם בל
פרופ' אלינור סאיג-חדד
פרופ' סול עפרוני
פרופ' אברהם פאוסט
פרופ' חיים פוטרמן
פרופ' ברוך שמעוני
פרופ' אורית שפי
פרופ' עדיאל שרמר

- משפטים
- בלשנות וספרות אנגלית
- מדעי החיים
- היסטוריה כללית
- רפואה
- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
- הנדסה
- תולדות ישראל ויהדות זמננו
  דקן הפקולטה הרלוונטי  

 

18. ועדת הוראה

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
סיו"ר: סגן הרקטור - פרופ' אריה רייך
חברים:

פרופ' טל אבינדב
ד"ר אורלי אבני
ד"ר רות בן ישר
פרופ' זהבית גרוס
ד"ר אלון חסיד
פרופ' גליה ינושבסקי
פרופ' יהונתן יעקבס
פרופ' גור יערי
פרופ' רומן כצמן
ד"ר בני מוטרו
פרופ' חמוטל סלובין
פרופ' רון עדין
פרופ' אסף פאר
פרופ' יעל פרלמן
ד"ר יותם קפלן
ד"ר שי שטרן

- ניהול
- רפואה
- כלכלה
- חינוך
- פילוסופיה
- תרבות צרפת
- תנ"ך
- הנדסה
- ספרות עם ישראל
- מדעי החיים
- מרכז המוח
- מתמטיקה
- לימודי מגדר
- ניהול
- משפטים
- משפטים
  המזכיר האקדמי
ראש לשכת סגן הרקטור, מרכזת הוועדה
- ד"ר רחל לוי-דרומר
- גב' יפעת חן

 

19. ועדת קבלה לתואר ראשון

יו"ר: סגן הרקטור - פרופ' אריה רייך
חברים: ראש המחלקה הרלוונטית  
  ראש מדור קבלת תלמידים, מרכזת הוועדה - גב' קציעה לוי

 

20. ועדת הקבע האקדמית של ביה"ס ללימודים מתקדמים

דקנית: פרופ' רונית שריד - משפטים
סגנית דקנית: פרופ' זהר לבנת - לשון עברית ולשונות שמיות
חברים: פרופ' אריה רייך - סגן הרקטור
 

פרופ' דניאל אברמס
פרופ' איתי און
פרופ' ליאור אפלבום
פרופ' ג'ררדו ביק
פרופ' אורלי בנימין
פרופ' יעקב גולדברגר
ד"ר יובל הדס
פרופ' יובל הלר
פרופ' ארי זיבוטפסקי
פרופ' תמר יובן-גרשון
פרופ' יוסף ליברזון
פרופ' שלומי מועלם
פרופ' רוני מירון-הכט
פרופ' יעקב נוסים
פרופ' תומר עינת
פרופ' אסף פאר
פרופ' דב בער קוטלרמן
פרום' דוד קרסיק
פרופ' איליה רודוב
פרופ' אשכול רפאלי
פרופ' אורלי שפירא

- פילוסופיה יהודית
- רפואה
- מדעי החיים
- כימיה
- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
- הנדסה
- ניהול
- כלכלה
- מדעי המוח
- מדעי החיים
- היסטוריה כללית
- ספרות משווה
- פרשנות ותרבות
- משפטים
- קרימינולוגיה
- פיזיקה
- ספרות עם ישראל
- רפואה
- אומנות יהודית
- פסיכולוגיה
- חינוך
  המזכיר האקדמי - ד"ר רחל לוי-דרומר

 

21. ועדת סטטוס

יו"ר: פרופ' אריה רייך - סגן הרקטור
חברים: ראש המחלקה הרלוונטית  
  ראש מדור סטטוס, מרכזת הוועדה - גב' דורית תנעמי

 

22. ועדת מלגות ופרסים לתואר ראשון

יו"ר: פרופ' נירה משעל - דקנית הסטודנטים
חברים: ד"ר גבריאלה גייר
פרופ' מעיין גפת-טמיר
פרופ' דוד זיתון
ד"ר יעקב חבה
ד"ר נועם יורן
פרופ' ניר לב
ד"ר נעמי פרידמן-סוקולר
פרופ' רפאל פרל-טרבס
פרופ' תומר קליסקי
פרופ' רויטל רפאל-ויוונטה
ד"ר אלנה שטפן
פרופ' יעל שמש
- כלכלה
- מדעי המידע
- כימיה
- משפטים
- מדע, טכנולוגיה וחברה
- מתמטיקה
- כלכלה
- מדעי החיים
- הנדסה
- ספרות עם ישראל
- פסיכולוגיה
- תנ"ך
  המזכיר האקדמי
ראש מינהל הסטודנטים
ראש מדור מלגות ופרסים, מרכזת הוועדה
נציג הסטודנטים
- ד"ר רחל לוי-דרומר
- גב' אילנית בטיט
- ד"ר אורלי פרל

 

23. ועדת משמעת לסטודנטים

יו"ר: פרופ' מירה ברדה-סעד - מדעי החיים
סיו"ר: פרופ' גיל אריאל - מתמטיקה
חברים: ד"ר רונית אילוז
ד"ר זיו בורר
ד"ר שי בל
ד"ר טלי גזית
ד"ר גליה הירש
ד"ר ענת הרבסט-דבי
פרופ' ג'פרי וולף
פרופ' רן ויידס
ד"ר מנחם עבודי
ד"ר מוטי פרידמן
ד"ר שירי רגב-מסלם
פרופ' שרון רוטשטיין
פרופ' אורי רסובסקי
פרופ' יוסף שור
ד"ר משה שושן
פרופ' אד שטרן

- רפואה
- משפטים
- רפואה
- מדעי המידע
- תרגום וחקר התרגום
- לימודי מגדר
- תלמוד
- מדעי החיים
- מינהל עסקים
- הנדסה
- משפטים
- כימיה
- פסיכולוגיה
- הנדסה
- ספרות עם ישראל
- מדעי המוח

  דקנית הסטודנטים
ראש לשכת המזכיר האקדמי, מרכזת הוועדה
- פרופ' נירה משעל
- גב' ליאת ברוק-גונן
משקיף: נציג הסטודנטים  

 

24. ועדת ערעורים לוועדת משמעת לסטודנטים

יו"ר: פרופ' אהוד ויס - לימודי א"י וארכיאולוגיה
סיו"ר: פרופ' גלית שוחט-אופיר - מדעי החיים
חברים: פרופ' אריה וייס
פרופ' יגאל מלכטייך
פרופ' אלי סלוצקין
ד"ר אברהם סמסון
פרופ' גדעון ספיר
ד"ר אפרת רם טיקטין
פרופ' חזקיה שוהם
- הנדסה
- כלכלה
- פיזיקה
- רפואה
- משפטים
- פילוסופיה
- פרשנות ותרבות
  ראש מינהל הסטודנטים, נציגת דקן הסטודנטים
ראש לשכת המזכיר האקדמי, מרכזת הוועדה
נציג אגודת הסטודנטים
- גב' אילנית בטיט
- גב' ליאת ברוק-גונן

 

25. ועדה לקידום מחקר בסיסי ויישומי

יו"ר: רקטור האוניברסיטה - פרופ' אמנון אלבק
סיו"ר: סגן נשיא למחקר - פרופ' שולמית מיכאלי
חברים: נשיא האוניברסיטה
פרו-רקטור
סגן הרקטור
דקן הפקולטה למדעי היהדות
דקן הפקולטה למדעי הרוח
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקן הפקולטה לחינוך
דקן הפקולטה למדעים מדויקים
דקן הפקולטה להנדסה
דקן הפקולטה למדעי החיים
דקן הפקולטה למשפטים
דקן הפקולטה לרפואה
ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים
- פרופ' אריה צבן
- פרופ' מרים פאוסט
- פרופ' אריה רייך
- פרופ' שמואל רפאל-ויוונטה
- פרופ' אליעזר שלוסברג
- פרופ' גיל אפשטיין
- פרופ' יעקב יבלון
- פרופ' עוזי וישנה
- פרופ' זאב זלבסקי
- פרופ' דורון גינזברג
- פרופ' אורן פרז
- פרופ' קרל סקורצקי
- פרופ' גיל דיזנדרוק
  מנהל רשות המחקר
סגנית הרקטור למינהל
המזכיר האקדמי
- ד"ר יוסי קאליפא
- גב' רונית אורי
- ד"ר רחל לוי-דרומר
  ראש לשכת סגן נשיא למחקר, מרכזת הוועדה - גב' חן פיארמן

 

26. ועדת אתיקה

יו"ר: פרופ' ציפורה פליק-זכאי - רפואה
חברים: *

פרופ' מיכאל אדלשטיין
פרופ' יהונתן אומן
פרופ' מעיין גפת-טמיר
ד"ר יעקב הופמן
פרופ' נעה וילצ'ינסקי
ד"ר אדם זיידל
פרופ' יעקב קולר
פרופ' יונתן רבינוביץ'
ד"ר דוד רייר
ד"ר אפרת רם טיקטין

- רפואה
- מדעי המחשב
- מדעי המידע
- משולב מדעי החברה
- פסיכולוגיה
- מרכז המוח
- פילוסופיה יהודית
- עבודה סוציאלית
- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
- פילוסופיה
  רב הקמפוס
בודק חוץ (האוניברסיטה העברית)
רשות המחקר, מרכז הוועדה
- הרב שלמה שפר
- פרופ' דוד הד
- מר אלון נוסבאום
* בתוקף תפקידם כיושבי ראש ועדות האתיקה הפקולטטיביות/המחלקתיות

 

27. ועדת מערך הספריות

יו"ר: פרופ' נועה אהרוני - מדעי המידע
סיו"ר: פרופ' יגאל לוין - תולדות ישראל ויהדות זמננו
חברים:

ד"ר אבשלום אלמלח
ד"ר איתי בר-סימן-טוב
פרופ' רועי גלברד
פרופ' רן ויידס
פרופ' גור יערי
פרופ' בתיה חפציבה ליפשיץ
ד"ר רון פירן
ד"ר מיכאל שיין

- מדעי המידע
- משפטים
- מינהל עסקים
- מדעי החיים
- הנדסה
- חינוך
- רפואה
- מתמטיקה
  מנהלת מערך הספריות והמידע
נציג הספריות
המזכיר האקדמי
- ד"ר אולגה גולדין
- מר דוד בן-נעים
- ד"ר רחל לוי-דרומר

 

28. ועדה להוצאת ספרים

יו"ר: פרופ' לייב מוסקוביץ' - תלמוד ותושב"ע
חברים:

פרופ' אליס ברזיס
פרופ' תמר וולף-מונזון
פרופ' רומן כצמן
פרופ' אריק לווי
פרופ' גרי דוד מול
פרופ' שלומי מועלם
פרופ' זהר עמר
פרופ' אברהם פאוסט
פרופ' נחשון פרז
פרופ' טוביה פרי
פרופ' דב שוורץ

- כלכלה
- ספרות עם ישראל
- ספרות עם ישראל
- תנ"ך
- תרבות צרפת
- ספרות משווה
- לימודי א"י וארכיאולוגיה
- היסטוריה כללית
- מדעי המדינה
- פסיכולוגיה
- פילוסופיה יהודית
  מנהל בית ההוצאה לאור, מרכז הוועדה - ד"ר אלכס טל

 

29. ועדה לאופיה של האוניברסיטה

יו"ר: פרופ' אדם פרזיגר - תולדות ישראל ויהדות זמננו
חברים: ד"ר אורי אהרונסון
פרופ' אייל בהרד
פרופ' מיטל גל-תנעמי
פרופ' דניאלה דוויק
ד"ר דב הכהן
פרופ' ניסים ליאון
ד"ר דורית למברגר
פרופ' רון עדין
פרופ' רפאל פרל-טרבס
פרופ' דוד קסלר
פרופ' רבקה שמש-ריסקין
- משפטים
- כלכלה
- רפואה
- לימודים קלאסיים
- ספרות עם ישראל
- לימודים קלאסיים
- משפטים
- מתמטיקה
- מדעי החיים
- פיזיקה
- לשון עברית ולשונות שמיות
  דקנית הסטודנטים
רב הקמפוס
המזכיר האקדמי, מרכזת הוועדה

- פרופ' נירה משעל
- הרב שלמה שפר
- ד"ר רחל לוי-דרומר

 

30. מליאת בית הדין למשמעת לסגל אקדמי

אב בית דין: פרופ' שחר ליפשיץ - משפטים
סיו"ר: פרופ' עמיהוד אמיר - מדעי המחשב
פרופ' מן המניין:

מ"מ:
פרופ' משה בר
פרופ' דניאל לוי
פרופ' אלי ברקאי
פרופ' אהרון גימאני
- מרכז המוח
- כלכלה
- פיזיקה
- תולדות ישראל ויהדות זמננו
פרופ' חבר:

מ"מ:
פרופ' שי בן-ארויה
פרופ' עינת מטצל
פרופ' יצחק ברנד
פרופ' יגאל מילכטייך
- מדעי החיים
- אומנות יהודית
- משפטים
- כלכלה
מרצה בכיר:
מ"מ:
ד"ר בנימין קצוף
ד"ר גבריאלה גייר
ד"ר שי שטרן
- תלמוד
- כלכלה
- משפטים
מרצה:
מ"מ:
ד"ר עודד ארז
ד"ר נעם הופר
- מוזיקה
- פילוסופיה
מדריך ד"ר/עמית הוראה:
מ"מ:
ד"ר צבי אורגד
ד"ר גל יעבץ
- אומנות יהודית
- מדעי המידע
סגנית הרקטור למינהל: גב' רונית אורי - מרכזת מליאת ביה"ד למשמעת

 

31. הרכב ועדת הערעורים של בית הדין למשמעת לסגל אקדמי

חברי מליאת ביה"ד למשמעת בדרגת פרופ' מן המניין שלא ישבו בדין בערכאה הראשונה.

 

32. ועדת הקבע האקדמית של מערך התכניות הייעודיות

יו"ר: סגן הרקטור - פרופ' אריה רייך
חברים: ראש מערך התכניות הייעודיות
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקן רלוונטי לתכניות הלימודים שייפתחו
- פרופ' ניסים ליאון
- פרופ' גיל אפשטיין
  המזכיר האקדמי, מרכזת הוועדה - ד"ר רחל לוי-דרומר

 

33. ועדה לתערוכות

יו"ר: פרופ' מרים ריינר - אומנות יהודית
חברים: ד"ר נירה אלפרסון-אפיל
פרופ' אברהם אלקיים
פרופ' אייל יניב
ד"ר זוהר מאור
ד"ר אלישבע מכליס
- לימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה
- פילוסופיה יהודית
- מינהל עסקים
- היסטוריה כללית
- לימודי המזרח התיכון
  יו"ר ועדת ספרייה
מנהלת מערך הספריות והמידע
הספרייה המרכזית, מרכזת הוועדה
נציגת יחסי ציבור, יועצת אירועים
- פרופ' נועה אהרוני
- ד"ר אולגה גולדין
- גב' תמר וקיל
- גב' מיכל כהן-רוזנפלד

 

34. ועדת תקנונים

יו"ר: פרופ' ריצ'רד ברקוביץ' - פיזיקה
חברים: פרופ' אהרון גימאני
פרופ' דוד האן
פרופ' זהר לבנת
פרופ' חיים פוטרמן
- תולדות ישראל ויהדות זמננו
- משפטים
- לשון עברית ולשונות שמיות
- רפואה
  המזכיר האקדמי, מרכזת הוועדה
סגנית הרקטור למינהל
- ד"ר רחל לוי-דרומר
- גב' רונית אורי

 

35. ועדה לעבודה נוספת

יו"ר: סגן הרקטור - פרופ' אריה רייך
חברים: דקן הפקולטה למדעי היהדות
דקן הפקולטה למדעי החברה
דקן הפקולטה להנדסה
דקן הפקולטה למשפטים
- פרופ' שמואל רפאל-ויוונטה
- פרופ' גיל אפשטיין
- פרופ' זאב זלבסקי
- פרופ' אורן פרז

 

36. ועדת ערעורים לוועדה לעבודה נוספת

יו"ר: הרקטור - פרופ' אמנון אלבק
חברים: דקן הפקולטה למדעי הרוח
דקן הפקולטה למדעים מדויקים
דקן הפקולטה למדעי החיים
דקן הפקולטה לרפואה
יו"ר הוועדה ללימודים בין-תחומיים
- פרופ' אליעזר שלוסברג
- פרופ' עוזי וישנה
- פרופ' דורון גינזברג
- פרופ' קרל סקורצקי
- פרופ' גיל דיזנדרוק

 

תאריך עדכון אחרון : 07/06/2022