מלגות "ממדים ללימודים"

גובה מלגת "ממדים ללימודים", לא מושפע מהמלגה שניתנת מטעם האוניברסיטה. מי שנמצא זכאי, יקבל החזר מלא של שכר לימוד מטעם משרד הביטחון.

כשמגישים בקשה למלגת "ממדים ללימודים", אין צורך לדווח על קבלת מלגת הסיוע מטעם האוניברסיטה.

לבירור על מועדי הגשת בקשות למלגות "ממדים ללימודים", ולפרטים נוספים, יש לעקוב אחר הפרסומים באתר מדור מלגותבקטלוג המלגות של בר-אילן ובאתר של האגף והקרן לחיילים משוחררים.

תאריך עדכון אחרון : 05/02/2024