אודות

המזכיר האקדמי  ד"ר רחל לוי-דרומר

ד"ר רחל לוי-דרומר
academic.secretariat@biu.ac.il
03-5318500

המזכירות האקדמית, באמצעות המזכיר האקדמי והיחידות הכפופות לו, הינה גוף המסייע לרקטור בביצוע המדיניות האקדמית.


לשכת המזכיר האקדמי

ראש הלשכה

גב' ליאת ברוק גונן
academic.secretariat@biu.ac.il
טלפון: 03-5318500
פקס.: 03-5354184

 

תפקידים

הלשכה עוסקת, בין השאר, בנושאים הבאים:

 1. הכנת לוח הזמנים האקדמי.
 2. ריכוז ועדות אקדמיות מטעם הסנט.
 3. טיפול בהגשת תכניות לימוד חדשות לאישור המל"ג.
 4. טיפול בתכניות מיוחדות לנוער ולמועמדים בפריפריה.
 5. גיבוש תקנונים, נהלים וכללים אקדמיים, וטיפול בעדכונם ובשינוים.
 6. אישור פרסומים אקדמיים והודעות באמצעי התקשורת.
 7. טיפול ומעקב במלגות מיוחדות לתלמידי מחקר מצטיינים מטעם לשכת הרקטור והרשות למחקר.
 8. טיפול במדענים עולים בכל המסגרות וקשר עם משרד הקליטה.
 9. טיפול בענייני עבירות משמעת של סטודנטים וערעורים על החלטות ועדת משמעת.
 10. הכנת דו"חות לימודים ואישורים באנגלית לסטודנטים.
 11. טיפול בקליטת תלמידי תיכון מצטיינים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטה.
 12. טיפול בבקשות לולת"ם מטעם חברי הסגל האקדמי.
 13. ייעוץ למערך המגביות בעניין פרויקטים בתחום האקדמי ומתן מלגות לחיילים קרביים, עולים חדשים ועוד.
 14. ייצוג האוניברסיטה מול תורמים למלגות לדוקטורנטים ומלגות אחרות.
 15. דיווח ותיאום פרויקטים למען הקהילה.
 16. ניהול ותחזוקת אתר האינטרנט של לשכת הרקטור והמזכירות האקדמית.
 17. ריכוז אירועי היובל לאוניברסיטה והפעלת כל התכנית האסטרטגית בשנים תשס"ה-תשס"ו.