אחראית ועדות משמעת לסטודנטים

מור-המר אוולין

אחראית ועדות משמעת לסטודנטים
טלפון
דוא"ל
evelyn.mor@biu.ac.il
משרד
חדר 201 קומה 2, בניין המנהלה (402)

תאריך עדכון אחרון : 19/04/2023