נפתחה ההרשמה לבקשה למלגה לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"ד !