מוצא, מגזר ועולים חדשים

קול קורא להגשת בקשה למלגה והשתתפות בפרויקט חניכה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל

המלגות מיועדות לסטודנטים למשפטים לתואר ראשון יוצאי אתיופיה.

לפרטים נוספים ולהגשה.

מועד אחרון להגשה: 1/5/2024 בשעה 12:00 בצוהריים.