קרנות חוץ בטיפול הגורם המממן

שלחו לחבר

 

קרנות חוץ בטיפול הגורם המממן (ניתן לפנות ישירות לקרן על פי הפרטים בקישור לאתר):

1. הקרן לעידוד השכלה גבוהה - לתושבי הפריפריה. הקרן מודיעה על פתיחת רישום להטבה בגובה שכ"ל שנתי לשנת לימודים ראשונה. פרטים והרשמה באתר: http://hachvana-melagot.org.il

2. מלגות פריפריה - לחיילים משוחררים או מסיימי שנתיים שירות לאומי, הגרים בישובי הפריפריה בחמש השנים מתוך שש השנים שקדמו ללימודים האקדמיים. פרטים באתר:www.hachvana.mod.gov.il.

3. קרן אימפקט – לחיילים משוחררים בעלי תעודת לוחם או תומך לחימה, נזקקים. פרטים בפרסום שלהלן.

4. קרן הישג – לחיילים בודדים נזקקים. פרטים באתר: www.heseg.com.

5. קרן דלק – לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם, נזקקים. פרטים באתר: www.gruss.org.il.

6. קרן גרוס – לחיילים משוחררים או מסיימי שנתיים שירות לאומי. פרטים באתר: www.gruss.org.il.

7. מלגות מפעל הפיס - מלגות ללימודי התואר הראשון, לכל התואר (3 שנים). לפרטים ורישום: www.clalimilga-pais.co.il/default.asp.

8. קרן מפעל הפיס לחיילים משוחררים בעלי תעודת לוחם – להרשמה: www.hachvana.mod.gov.il. פרטים באתר: www.milga.pais.co.il.

9. קרן מפעל הפיס לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי של שנתיים – שהם נזקקים. פרטים באתר: www.clalimilga-pais.co.il.

10. קרן מפעל הפיס למגזר הערבי – לסטודנטים שנה א' או ב'. פרטים והרשמה באתר: www.arabmilga-pais.co.il.

11. היא"ס - מלגות לסטודנטים עולים – לעולים משנת 2003 (עולי אתיופיה משנת 1990). פרטים באתר: www.hias.org.il.

12. קשתות – מלגות לסטודנטים תושבי רמלה. פרטים באתר: www.kshatot.co.il.

13. קרן סלטי - מלגות לסטודנטים ממוצא יהודי-ספרדיwww.saltifoundation.org.

14. העמותה לקידום החינוך בתל אביב-יפו - לתושבי דרום תל אביב-יפו, בוגרי שירות צבאי, הלומדים מדעים, רפואה, מדעים מדויקים, מחשבים, הנדסה. המלגה הנה בסך 4,000 $ לכל שנת לימוד, תמורת פעילות למען הקהילה. www.jaffainstitute.org.

15. משרד החינוך והתרבות – לתלמידי תואר ראשון ושני – מומלץ לפנות לקבלת מענקי לימוד והלוואות מטעם "קרן הלוואות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה" באמצעות משרדך החינוך והתרבות. טפסים יימכרו בחנות "אקדמון" שבבניין אגודת הסטודנטים בקמפוס (בניין 107) בתחילת שנה"ל.

16. דקן הסטודנטים – הלוואות בתנאים נוחים אפשר לקבל בלשכת דקן הסטודנטים.