מלגות לתלמידי מחקר ופוסט-ד"ר

שלחו לחבר

 

קול קורא למתן מלגות לתלמידי מחקר ולמשתלמים פוסט-ד"ר מטעם גופים אקדמיים מחוץ לאוניברסיטה.
ניתן להגיש מועמדות לכל המלגות המפורטות להלן, על פי ההנחיות לכל מלגה ומלגה, עד למועד הנקוב.

להלן ה"קולות הקוראים" למלגות להגשה:

עמיתי עזריאלי - מלגות ללימודי דוקטורט, לשנה"ל תשפ"ב, בתחומים: מדעים, חינוך, חברה ורוח. את הבקשה יש להגיש על פי המתכונת הנדרשת בתקנון, באמצעות טופס הבקשה ובין היתר בצירוף טופס המלצות, לגב' איריס גולדוירט, בדואר אלקטרוני: iris.goldwirth@biu.ac.il . מועד אחרון להגשה: 20 בינואר 2021.

תחבורה חכמה - המרכז הישראלי למחקר בתחבורה חכמה מציע מלגות לתארים מתקדמים. לפרטים נוספים באתר, תחת לשונית call for scholarships and prizesמועד אחרון להגשה: 1 בפברואר 2020.

לימודים קנדיים - מלגת האגודה הישראלית ללימודים קנדיים ע"ש אריה שחר, לשנת 2021. המלגה מיועדת לתלמידי מחקר הכותבים עבודת גמר או עבודת דוקטור, בנושאים בעלי תכנים קנדיים במדעים העיוניים. המלגה למטרת שהות בקנדה ועיסוק במחקר לתקופה של חודשיים עד שישה חודשים, או להמשך העשייה בארץ. יש להגיש את הבקשה על פי ההנחיות בקול קורא, באמצעות הדואר האלקטרוני: mscanada@mail.huji.ac.ilמועד אחרון להגשה: 28 בפברואר 2021.

חקר הציונות הדתית - המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש זרח ורהפטיג באוניברסיטת בר-אילן ומשפחתו של יצחק מאיר - מדינאי ויוצר ציוני-דתי, מחנך ודיפלומט, סופר ומחזאי - מציעים בזאת מלגה בגובה של מלגת נשיא למי שיכתוב דוקטורט על גישתו המדינית, החינוכית ו/או הספרותית של יצחקר מאיר, אשר דמותו מבטאת את התמורות והפרופיל האידיאולוגי של הציונות הדתית. המלגה מוצעת לתלמידי תואר שלישי במחלקות מדעי המדינה, מחשבת ישראל, תולדות ישראל וספרות עם ישראל ועוד. את עבודת הדוקטורט ינחה פרופ' דב שוורץ. המעוניינים יפנו למרכזת המכון לאה שפירא, בטלפון: 03-5344447, או לפרופ' דב שוורץ, בדואר אלקטרוני: dov.schwartz@biu.ac.il.

מלגות אהרן ואפרים קציר - קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל מציעה מלגות המיועדות עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה. המלגה היא לתקופה של 1-2 חודשים במעבדות בעולם כולו. המועדים להגשת בקשות: כל 1 בינואר, 1 במאי או 1 בספטמבר, בכל שנה. את הבקשות יש להגיש ישירות לקרן, על פי ההנחיות ב"קול קורא" שבקישור.

משרד העלייה והקליטה - תכנית מלגות לתלמידי מחקר עולים חדשים ותושבים חוזרים, בהתאם למדיניות הממשלה לעידוד עלייה וקליטה. לרישום והצטרפות לתכנית באתר משרד העלייה והקליטה. לפרטים נוספים ניתן לפנות למר דן רוטקוביץ - מרכז קליטת מדענים עולים ובתר-דוקטור במזכירות האקדמית, בטלפון: 03-7384070, או בדואר אלקטרוני: dan.rotkovitch@biu.ac.il.

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.