מלגות לתואר ראשון

מלגות לתואר ראשון מוענקות לסטודנטים שהכנסת משפחתם נמוכה. הוועדה מעניקה מלגות מהתקציב ומקרנות חוץ, כאשר הבסיס להענקת המלגות הוא ההכנסה לנפש במשפחה וממוצע הציונים.  מלגות מקרנות חוץ מוענקות לסטודנטים על פי תנאי התורמים.

בקשות למלגה יוגשו במערכת האינ-בר

יש לצרף את כל המסמכים הנלווים הרלוונטים כצרופות במערכת האינ-בר:

 • מכתב אישי 
 • תלוש שכר + טופס 106 - אַב
 • תלוש שכר + טופס 106 - אֵם
 • תלוש שכר + טופס 106 - סטודנט
 • לעצמאיים: שומה שנתי
 • קצבאות ביטוח לאומי
 • מכתב מעובד סוציאלי או לשכת רווחה
 • דמי אבטלה
 • דמי מזונות
 • פנסיה 
 • הכנסה אחרת
 • לנשואים: תלוש שכר + טופס 106 של בן/בת הזוג
 • שכ"ד מגורים במעונות
 • חוזה שכר דירה (כמשכיר או כשוכר או שניהם)
 • אישור עדכני על תשלום חודשי למשכנתה
 • הוצאות גנים/מעונות לילדים
 • הוצאות שכ"ל לישיבה/פנימיה
 • אישור על לימודים של אחים/ילדים
 • צילום רישיון רכב
 • תעודת שחרור ותעודת לוחם/תומך לחימה (אם יש).

מועד הגשה: יוני-אוגוסט.

מועד מאחרים: ספטמבר-אוקטובר. 

*סטודנטים במסלול השש-שנתי בפקולטה לרפואה רשאים להגיש בקשה למלגה בשנים א'-ג' בלבד.