מלגות לתואר ראשון

מלגות לתואר ראשון מוענקות לסטודנטים שהכנסת משפחתם נמוכה. הוועדה מעניקה מלגות מהתקציב ומקרנות חוץ, כאשר הבסיס להענקת המלגות הוא ההכנסה לנפש במשפחה וממוצע הציונים. גובה המלגה נע בין 1,000 ל-6,000 ש"ח. מלגות מקרנות חוץ מוענקות לסטודנטים על פי תנאי התורמים.

בקשות למלגה יוגשו במערכת האינ-בר. 

יש לצרף את כל המסמכים הנלווים הרלוונטים כצרופות במערכת האינ-בר:

 • מכתב אישי או מעובד סוציאלי (אם יש)
 • תלוש שכר + טופס 106 - אַב
 • תלוש שכר + טופס 106 - אֵם
 • תלוש שכר + טופס 106 - סטודנט
 • לעצמאיים: שומה שנתי
 • קצבאות ביטוח לאומי
 • דמי אבטלה
 • דמי מזונות
 • פנסיה 
 • הכנסה אחרת
 • לנשואים: תלוש שכר + טופס 106 של בן/בת הזוג
 • שכ"ד מגורים במעונות
 • חוזה שכר דירה (כמשכיר או כשוכר או שניהם)
 • אישור עדכני על תשלום חודשי למשכנתה
 • הוצאות גנים/מעונות לילדים
 • הוצאות שכ"ל לישיבה/פנימיה
 • אישור על לימודים של אחים/ילדים
 • צילום רישיון רכב
 • תעודת שחרור ותעודת לוחם/תומך לחימה (אם יש).

מועד הגשה: יוני-אוגוסט.

מועד מאחרים: ספטמבר-אוקטובר.