המזכירה האקדמית

פרל אורלי

המזכירה האקדמית
טלפון
דוא"ל
academic.secretariat@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 14/03/2023