מרכזת תוכניות לימודים

יוסף טובה

מרכזת תוכניות לימודים
טלפון
דוא"ל
tova.yosep@biu.ac.il
משרד
בניין 402 חדר 10

תאריך עדכון אחרון : 16/04/2023