מרכז קליטת מדענים עולים ובתר-דוקטור

רוטקוביץ דן

מרכז קליטת מדענים עולים ובתר-דוקטור
טלפון
דוא"ל
dan.rotkovitch@biu.ac.il
משרד
בניין 402 חדר 12

תאריך עדכון אחרון : 12/03/2023