מרכזת המדור ומלגות לתואר שלישי

רוז'נסקי ענת

מרכזת המדור ומלגות לתואר שלישי
טלפון
דוא"ל
milgot.office@biu.ac.il
משרד
בנייו 403 חדר 003

תאריך עדכון אחרון : 12/03/2023