דף הבית

ברוכים הבאים לאתר המזכירות האקדמית

האתר כולל נושאים שבטיפול המזכירה האקדמית וצוות המזכירות האקדמית, ומהווה גם אתר בית לתקנוני הסנט, לרשימת חברי המועצה האקדמית העליונה, חברי הסנט וראשי המחלקות. האתר מתעדכן באופן שוטף ויכלול גם תחומי פעולה ופרויקטים עתידיים.