סוציואקונומי

הגשת בקשות למלגה- תואר ראשון- שנה"ל תשפ"ה:

ההרשמה לבקשות מלגה לשנה"ל תשפ"ה לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון נפתחה ב-1.6.2024

תהליך ההגשה יתבצע דרך מערכת האינ-בר בלבד.

מועד אחרון להגשת בקשות: 1/9/2024

מועד מאחרים: במהלך ספטמבר - אוקטובר.

 

קרן אייסף

תומכת ומלווה סטודנטים לתואר הראשון, השני והשלישי, המגיעים מהפריפריה הכלכלית-החברתית-גיאוגרפית של ישראל, שהם דור ראשון להשכלה גבוהה תוך שימת דגש על מצבם הסוציו-אקונומי, הפוטנציאל האקדמי ומעורבותם החברתית.

לפרטים נוספים ולהגשת מועמדות ב"פרסום" הרצ"ב.

למידע נוסף וקריטריונים להרשמה למלגה 

מועד אחרון להרשמה : 31/7/2024