תחומי לימוד

תוכנית מושל

התוכנית מיועדת לסטודנטים מרקע סוציואקונומי מאתגר, הלומדים באוניברסיטת בר-אילן, לתואר ראשון לשנה א' בתחומי הלימוד: הנדסת חשמל, הנדסת מחשבים, הנדסת נתונים, הנדסת תעשייה ומערכות מידע, הנדסת חומרים, מדעי המחשב, מתמטיקה במסלולים: סטטיסטיקה ומדעי הנתונים ומתמטיקה שימושית, ביולוגיה חישובית, רפואה (המסלול ה-6 שנתי וה-4 שנתי).

להגשת מועמדות ולפרטים נוספים: ב"פרסום" הרצ"ב