תארים מתקדמים

מלגה ע"ש ד"ר אטל פרידמן ז"ל- תרומת משפחת פרידמן

מלגה מטעם המרכז למחקר כלכלי וחברתי בעיריית תל-אביב-יפו, המיועדת לסטודנטים לתואר שני או שלישי הכותבים עבודת גמר בנושא חברתי או כלכלי העוסק בערים, עדיפות לעבודה על העיר תל-אביב-יפו

לפרטים נוספים ולהגשה.

מועד אחרון להגשה: 30/4/2024

 

קול קורא למלגת ארגוב לדוקטורנטים 2024

מרכז ארגוב לחקר העם היהודי מזמין דוקטורנטים להגיש מועמדות לקבלת מלגה. המרכז יבחר שני דוקטורנטים אשר הצעת המחקר שלהם התקבלה וזקוקים לסיוע בזמן לימודיהם. על הנושא להיות קשור לנושאי הליבה של מרכז ארגוב. סכום המלגה: עד 2500 ש"ח.

לפרטים נוספים ולהגשה.

מועד אחרון להגשה: 7/4/2024

 

מלגה מטעם "מכון וולטר ליבך לחקר הדו קיום יהודי-ערבי"

סטודנטים וסטודנטיות לתואר שני ושלישי, אשר עוסקים במחקר בנושאים המפורסמים ב"קול קורא", לפי תנאי הקרן.

לפרטים נוספים והנחיות להגשה  ב"קול קורא"

מועד אחרון להגשה: 15/2/2024